Fara í efni

Sveitarstjórn

200. fundur 15. júlí 2015 kl. 16:00 - 18:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3
Nefndarmenn
 • Björgvin Helgason oddviti
 • Arnheiður Hjörleifsdóttir varaoddviti
 • Jónella Sigurjónsdóttir vararitari
 • Ása Helgadóttir aðalmaður
 • Stefán Ármannsson aðalmaður
 • Daníel Ottesen aðalmaður
 • Ólafur Ingi Jóhannesson 1. varamaður
Fundargerð ritaði: Skúli Þórðarson sveitarstjóri
Dagskrá
Björgvin Helgason, oddviti setti fundinn og bauð sveitarstjórnarmenn velkomna til fundar og síðan var gengið til áður boðaðrar dagskrár.

Hjördís Stefánsdóttir boðaði forföll.

1.Sveitarstjórn - 199

1506003F

Fundargerð framlögð.

2.Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 57

1507001F

Fundargerð framlögð.
AH fór yfir fundargerðina.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 57 USN-nefnd telur framleiðsluaukningu Norðuráls í 350.000 tonna ársframleiðslu rúmast innan stefnumörkunar gildandi aðalskipulags, svo fremi sem mótvægisaðgerðir vegna umhverfisáhrifa þeirra umhverfisþátta sem líkur eru á að verði fyrir umhverfisáhrifum vegna uppbyggingarinnar skulu tilteknar í greinargerð deiliskipulagsáætlunar. Þá skuli bestu fáanlegu tækni beitt til að draga úr mengun og nefndin leggur ríka áherslu á að samhliða framleiðsluaukningunni verði mengunarvarnir efldar þannig að heildarlosun flúoríða og og brennisteinstvíoxíðs aukist ekki, heldur verði unnið að því, í samræmi við stefnumörkun aðalskipulagsins, að draga úr flúormengun eins og kostur er. Því leggur USN- nefnd áherslu á það við Umhverfisstofnun að við útgáfu starfsleyfis verði viðmiðunarmörk fyrir flúor hert, þannig að losun flúors verði að hámarki 150 tonn miðað við 350.000 tonna ársframleiðslu.
  USN-nefnd telur ljóst að framleiðsluaukningin rúmast ekki innan gildandi deiliskipulags. Í undirbúningi er nýtt deiliskipulag fyrir svæðið.
  Bókun fundar Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki umsögn nefndarinnar.
  Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 57 Skipulags- og umhverfisfulltrúi hefur rætt við skipulagsfulltrúa Faxaflóahafna og bréfritara og skilað hefur verið inn fullnægjandi gögnum varðandi breytinguna. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila óverulega breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar sbr. 3 mgr. 44. gr. skipulagslaga 123/2010, að undangenginni grenndarkynningu fyrir Elkem Ísland, Norðuráli, Faxaflóahöfnum og eigendum Katanesvegar 3. Bókun fundar Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki tillögu USN nefndar.
  Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 57 USN-nefnd leggur til við sveitarstjórn að fela umhverfis- og skipulagsfulltrúa að auglýsa breytingu á deiliskipulagi lóða á stóriðnaðarsvæði við Grundartanga sbr. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þó með eftirfarandi breytingum á kafla 4.2.1 í Umhverfisskýrslu deiliskipulags lóðar Norðuráls á Grundartanga:
  Samkvæmt starfsleyfi hefur Norðurál leyfi til að losa brennisteinstvíoxíð sem nemur 21 kg SO2/t Al og flúoríð 0,5 kg Ftotal/t Al. Hámarks losun á ári miðað við 300.000 tonna ársframleiðslu (núgildandi starfsleyfi) er því samtals:
  -
  6.300 t SO2
  -
  150 t flúoríð

  Við útgáfu nýs starfsleyfis miðað við 350.000 t ársframleiðslu er gert ráð fyrir að viðmiðunargildi vegna brennisteinstvíoxíðs verði uppfærð til samræmis við starfsleyfi álvera hér á landi með álíka framleiðslugetu en að viðmiðunargildi vegna flúoríða verði óbreytt. Samkvæmt því mun hámarkslosun á SO2 lækka niður í 18 kg/t Al. Hámarkslosun álversins væri þá eftirfarandi:

  -
  6.300 t SO2
  -
  175 t flúoríð

  Eins og sjá má er hér um sama hámarks magn að ræða fyrir SO2 en ekki er gert ráð fyrir að útblástur flúoríða aukist eins og nánar er fjallað um.
  Breytist í:
  Samkvæmt starfsleyfi hefur Norðurál leyfi til að losa brennisteinstvíoxíð sem nemur 21 kg SO2/t Al og flúoríð 0,5 kg Ftotal/t Al. Hámarks losun á ári miðað við 300.000 tonna ársframleiðslu (núgildandi starfsleyfi) er því samtals:
  -
  6.300 t SO2
  -
  150 t flúoríð

  Við útgáfu nýs starfsleyfis miðað við 350.000 t ársframleiðslu er gert ráð fyrir að viðmiðunargildi vegna brennisteinstvíoxíðs verði uppfærð til samræmis við starfsleyfi álvera hér á landi með álíka framleiðslugetu og að hámarksviðmiðunargildi vegna flúoríða verði óbreytt (hámarkslosun) þrátt fyrir framleiðsluaukninguna. Samkvæmt því mun hámarkslosun á SO2 lækka niður í 18 kg/t Al og hámarkslosun flúoríða verður áfram 150 tonn. Hámarkslosun álversins væri þá eftirfarandi:

  -
  6.300 t SO2
  -
  150 t flúoríð

  Eins og sjá má er hér um sama hámarks magn að ræða fyrir SO2 og flúoríð, þrátt fyrir framleiðsluaukninguna.
  Bókun fundar Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki bókun USN nefndar og feli skipulags- og umhverfisfulltrúa að auglýsa breytingu á deiliskipulagi.
  Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 57 USN leggur til við sveitarstjórn að heimila veitingu byggingarleyfis sbr. 3 mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Bókun fundar Oddviti lagði til við sveitarstjórn að heimila veitingu byggingarleyfis sbr. 3. mgr. 44. gr. skipulagsalaga nr. 123/2010.
  Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

3.Fræðslu- og skólanefnd - 119

1507002F

Fundargerð framlögð.
DO fór yfir fundargerðina.
 • Fræðslu- og skólanefnd - 119 JRH kynnti skóladagatalið fyrir nefndinni. Fræðslu- og skólanefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja skóladagatal Heiðarskóla fyrir skólaárið 2015-2016. Bókun fundar Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki framlagt skóladagatal Heiðarskóla 2015-2016.
  Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.
 • 3.2 1506045 Leikskóladagatal
  Fræðslu- og skólanefnd - 119 JRH kynnti skóladagatal Skýjaborgar fyrir nefndinni. Fræðslu- og skólanefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja skóladagatal Skýjaborgar fyrir skólaárið 2015-2016. Bókun fundar Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki framlagt skóladagatal Skýjaborgar 2015-2016.
  Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.
 • Fræðslu- og skólanefnd - 119 Farið yfir útleigureglur Heiðarskóla. Formanni nefndarinnar falið að gera breytingar á reglum er varða framleigu húsnæðisins, að þeim breytingum gerðum samþykkir nefndin útleigureglurnar. Bókun fundar Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki framlagðar reglur um útleigu Heiðarskóla.
  Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.
 • Fræðslu- og skólanefnd - 119 Farið yfir útleigureglur Heiðarborgar. Reglurnar samþykktar samkvæmt bókun síðasta fundar nr. 118. Bókun fundar Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki framlagðar reglur um útleigu Heiðarborgar.
  Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.
 • Fræðslu- og skólanefnd - 119 JRH kynnti starfsmannamál og stöðugildi Skýjaborgar. Fræðslu- og skólanefnd leggur til við sveitarstjórn að auka stöðugildi í Skýjaborg um 0,4 fyrir næsta skólaár í samráði við útreikninga verklagsreglna um barngildi, þar sem það er stefna sveitarfélagsins að taka inn börn frá 12 mánaða aldri að því gefnu að það sé laust pláss á leikskólanum. Bókun fundar Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki tillögu fræðslu- og skólanefndar um tímabundna aukningu stöðugilda á Skýjaborg ásamt eftirfarandi viðauka:
  Viðauki 9 - vegna framangreindrar tillögu að fjárhæð kr. 860.000- á 04012. Kostnaði verði mætt af fasteignagjaldatekjum 00006-0010.
  Tillagan ásamt viðauka 9 borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

4.Neðra-Skarð - Stofnun lóðar - Neðra-Skarð 1

1507027

Erindi frá Sigurði Valgeirssyni.
Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki framlagt erindi og feli byggingarfulltrúa afgreiðslu þess.
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

5.Fasteignamat 2016

1507029

Frá Þjóðskrá Íslands, dagsett 24. júní 2015.
Lagt fram til kynningar bréf Þjóðskrár Íslands þar sem kynnt er fasteignamat ársins 2016.
Fram kemur að mat fasteigna í Hvalfjarðarsveit hækkar um 1,1% frá árinu 2015 og landmat hækkar um 1,8%.

6.Vegna nýtingarleyfis neysluvatns á Hlíðarfæti

1505010

Bréf frá Veiðifélagi Laxár í Leirársveit til ábúenda á Hlíðarfæti og bréf til Veiðifélagsins Laxár í Leirársveit frá Sporðabliki ehf.
Bréf lagt fram til kynningar.

7.117. fundur stjórnar SSV, 10. júní 2015

1507028

Fundargerð lögð fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 18:00.

Efni síðunnar