Fara í efni
Hafnarfjall
9 CELM 0 m/s
Akrafjall
10 E 1 m/s
Þyrill
10 SE 1 m/s

Atvinna með stuðningi

Atvinna með stuðningi

Í lögum um málefni fatlaðra segir að veita skuli fötluðu fólki aðstoð til að sinna störfum á almennum vinnumarkaði þegar þess gerist þörf. Skal það gert með sérstakri liðveislu á vinnustað, svo og fræðslu og leiðbeiningum til annars starfsfólks. Eins skal veita fötluðu fólki starfsþjálfun í almennum fyrirtækjum eða stofnunum þar sem því verður við komið. Í þeim tilvikum skal gera sérstakan samning þar sem m.a. er kveðið á um þjálfunartímabil og greiðslu kostnaðar. Er það gert í samvinnu við atvinnurekanda og Tryggingarstofnum ríkisins. 

Fatlaðir með lögheimili á Akranesi eða í Hvalfjarðarsveit hafa rétt á að sækja um þjónustuna. Hægt er að óska eftir viðtali í gegnum heimasíðu Akraneskaupstaðar eða með því að hafa samband við Þjónustuver Akraneskaupstaðar í síma 433 1000

Eftir móttöku umsóknar er umsækjandi boðaður í viðtal hjá umsjónarmanni atvinnu með stuðningi. Í framhaldi af því er umsóknin tekin fyrir á teymisfundi sem afgreiðir umsóknina. Skriflegt svar sendist umsækjanda að afgreiðslu lokinni.

Nánari upplýsingar um atvinnu með stuðningi veitir Guðmundur Páll Jónsson forstöðumaður Fjöliðjunnar bæði í tölvupósti og í síma 433 1720