Fara í efni

Sveitarstjórn

182. fundur 14. október 2014 kl. 16:00 - 18:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3
Nefndarmenn
 • Björgvin Helgason oddviti
 • Arnheiður Hjörleifsdóttir varaoddviti
 • Hjördís Stefánsdóttir ritari
 • Jónella Sigurjónsdóttir vararitari
 • Ása Helgadóttir aðalmaður
 • Stefán Ármannsson aðalmaður
 • Daníel Ottesen aðalmaður
 • Skúli Þórðarson sveitarstjóri, ritar fundargerð.
Fundargerð ritaði: Skúli Þórðarson sveitarstjóri
Dagskrá
Björgvin Helgason oddviti, setti fundinn og bauð menn velkomna til fundar og var síðan gengið til áður boðaðrar dagskrár. Oddviti leitaði afbrigða um að taka á dagskrá mál nr. 1410030, erindi frá starfsfólki Leikskólans Skýjaborgar. Samþykkt. Einnig sat Kristjana Ólafsdóttir, fjármálastjóri, fundinn undir dagskrárliðum 6 og 19.

1.Sveitarstjórn - 181

1409005F

Fundargerðin framlögð.

2.Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 45

1409007F

Fundargerðin framlögð.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 45 Skipulagsmál í Melahverfi voru rædd með breytt skipulag í huga og framtíðarbyggð í hverfinu.
  Nefndin telur brýnt að hefja gatnagerð í Melahverfi II til að auka framboð lóða í sveitarfélaginu. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að meta hvort framkvæmdir við gatnagerð geti hafist á árinu 2015. Jafnframt beinir USN-nefnd því til sveitarstjórnar að hugað verði að framtíðarstaðsetningu leikskóla í hverfinu.
  Bókun fundar Oddviti lagði til að tillögu nefndarinnar verði vísað til gerðar fjárhagsáætlunar ársins 2015.
  Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða 7-0.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 45 USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila óverulega breytingu deiliskipulags sbr. 2. mgr. 43 gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og hún grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum Býlu 1, 3 og 5 og landeiganda Ytri Hólms I. Bókun fundar Samþykkt samhljóða 7-0.

3.Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 46

1410001F

Fundargerðin framlögð.
AH. fór yfir og skýrði einstaka liði fundargerðarinnar.

4.44. fundur fjölskyldunefndar.

1410004

Fundargerðin framlögð.

5.21. fundur menningar- og atvinnuþróunarnefnd.

1410024

JS. fór yfir og skýrði einstaka liði fundargerðarinnar.
Fundargerðin framlögð.

6.Viðauki fjárhagsáætlunar 2014.

1410013

Frá fjármálastjóra Hvalfjarðarsveitar.
Kristjana Ólafsdóttir, fjármálastjóri gerði grein fyrir framlögðum viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2014.
Oddviti lagði til að viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2014 verði samþykktur.
Samþykkt samhljóða 7-0.

7.Beiðni um að launauppbót almennra starfsmanna verði endurnýjuð.

1409046

Frestað á 181. fundi sveitarstjórnar.
Oddviti lagði til að afgreiðslu yrði frestað.
Samþykkt samhljóða 7-0.

8.Eineltisstefna Hvalfjarðarsveitar.

1409010

Frestað á 180. fundi sveitarstjórnar.
Eineltisstefna Hvalfjarðarsveitar lögð fram með áorðnum breytingum.
Stefnan hefur verið kynnt starfsmönnum stjórnsýsluhúss, grunnskóla og leikskóla.
Oddviti lagði til að eineltisstefnan verði samþykkt.
Samþykkt samhljóða 7-0.

9.Stofnun framkvæmdanefndar.

1410020

Tillaga frá sveitarstjórn að stofna mannvirkja- og framkvæmdarnefnd Hvalfjarðarsveitar.
Oddviti gerði grein fyrir framlagðri tillögu um að stofna mannvirkja- og framkvæmdanefnd Hvalfjarðarsveitar og að fela sveitarstjóra að leggja drög að erindisbréfi nefndarinnar.
HS. tók til máls og ræddi grundvöll að skipun nefndarinnar þ.e. að um væri að ræða verkefnabundna nefnd en ekki væri um að ræða eina af fastanefndum sveitarfélagsins.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.
Sveitarstjórn samþykkir að tilnefna eftirtalin til setu í nefndinni:
Aðalmenn: Sigurður Arnar Sigurðsson, Sara Margrét Ólafsdóttir, Björgvin Helgason.
Varamenn: Helga Harðardóttir, Einar Engilbert Jóhannesson, Búi Vífilsson.

10.Starfsmannamál.

1410022

Erindi frá oddvita.
a) Starf félagsmálafulltrúa b) Starf skipulags- og umhverfisfulltrúa.
A. Oddviti lagði til að sveitarstjóra verði falið að auglýsa starf félagsmálastjóra Hvalfjarðarsveitar laust til umsóknar. Um er að ræða 50% stöðugildi.
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.
B. Oddviti lagði til að sveitarstjóra verði falið að auglýsa starf skipulags- og umhverfisfulltrúa Hvalfjarðarsveitar laust til umsóknar. Um er að ræða 100% stöðugildi.
Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða 7-0.

11.Vatnssala 2014.

1410006

Frá Vatnsveitufélagi Hvalfjarðarsveitar sf., dagsett 24. september 2014.
Erindi fram lagt.
Varðandi atriði í erindinu um framlög eigenda á árinu 2015 þá samþykkir sveitarstjórn að vísa þeim til afgreiðslu fjárhagsáætlunar næsta árs. Samþykkt samhljóða 7-0.

12.Markaðsstofa Vesturlands óskar eftir áframhaldandi samstarfi við sveitarfélögin um rekstur "visit"-vefanna.

1410015

Erindi frá Markaðsstofu Vesturlands, dagsett 3. október 2014.
Oddviti lagði til að erindinu verði vísað til skoðunar hjá menningar- og atvinnuþróunarnefnd.
AH. ræddi um atriði í erindi markaðsstofunnar.
Tillaga oddvita samþykkt samhljóða 7-0.

13.Grundartangi-viljayfirlýsing.

1410017

Frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi. Drög að viljayfirlýsingu um fyrirhugað samstarf á Grundartanga.
Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar tekur jákvætt í erindið og samþykkir framlagða viljayfirlýsingu."
Samþykkt samhljóða 7-0.

14.Hundasamþykkt.

1410018

Erindi frá oddvita. Endurskoðun á eldri samþykkt.
Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:
Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að taka núgildandi Samþykkt um hundahald í sveitarfélaginu til endurskoðunar. Einnig að taka til endurskoðunar gjaldskrá fyrir hundahald í íbúakjörnum í sveitarfélaginu og verklagsreglur varðandi eftirfylgni með Samþykkt um hundahald. Sveitarstjóra verði falið að vinna að verkefninu.
Samþykkt samhljóða 7-0.

15.Erindisbréf fyrir veitunefnd Hvalfjarðarsveit.

1410023

Erindi frá sveitarstjóra.
Oddviti lagði til að framlagt erindisbréf fyrir Veitunefnd Hvalfjarðarsveitar verði samþykkt.
HS. tók til máls og benti á að skipan veitunefndar byggir á 39. gr. sveitarstjórnarlaga og er því tímabundin nefnd en ekki ein af fastanefndum sveitarfélagsins.
Erindisbréfið samþykkt samhljóða 7-0.

16.Stefnumótun í íþrótta- æskulýðs- og tómstundarmálum í Hvalfjarðarsveit.

1410026

Tillaga frá Hjördísi Stefánsdóttur, sveitarstjórnarfulltrúa.
"Sveitarstjórn samþykkir að fela fræðslu- og skólanefnd að vinna að mótun stefnu í íþrótta- æskulýðs- og tómstundamálum fyrir sveitarfélagið. Stefnumótunin skal miða að því að greina stöðuna eins og hún er í dag, móta framtíðarsýn og leiðir að henni. Skal miðað við að verkefninu verði lokið eigi síðar en 1. febrúar 2015."
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

17.Tillaga að stofna verkefnabundna nefnd til að endurskoða samþykktir og stjórnskipulag sveitarfélagsins.

1410027

Tillaga frá Hjördísi Stefánsdóttur, sveitarstjórnarfulltrúa. Sveitarstjórn samþykkir að kjósa þriggja manna verkefnabundna nefnd til þess að endurskoða samþykktir og stjórnskipulag sveitarfélagsins. Kjósa skal jafnmarga varamenn. Sveitarstjórn kýs formann nefndarinnar. Nefndin skal jafnframt fara yfir erindisbréf nefnda í samvinnu við sveitarstjóra og viðkomandi nefndir. Fara skal yfir gildandi stjórnskipulag sveitarfélagsins og metið hvort og þá hvaða breytingar séu æskilegar í þeim tilgangi að gera stjórnsýslu sveitarfélagsins einfalda, öfluga, skilvirka, hagkvæma og betur í stakk búna til þess að þjónusta íbúa sveitarfélagsins.
Skal nefndin skila sveitarstjórn tillögum sínum eigi síðar en 1. febrúar 2015.
Oddviti lagði til að verkefni nefndarinnar verði lokið eigi síðar en 15. apríl í stað 1. febrúar nk.
Tillaga Hjördísar ásamt breytingatillögu oddvita varðandi verklok nefndarinnar samþykkt samhljóða 7-0.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að tilnefna eftirtalin til setu í nefndinni:
Aðalmenn: Hjördís Stefánsdóttir, formaður, Daníel Ottesen, Jónella Sigurjónsdóttir.
Varamenn: Björgvin Helgason, Ása Helgadóttir, Stefán G. Ármannsson.

18.Umhverfisvænni margnota pokar.

1410030

Áskorun til sveitarstjórnar frá starfsfólki leikskólans Skýjaborgar.
AH. tók til máls og ræddi m.a. um gildi þess að minnka notkun plasts.
Samþykkt að vísa erindinu til USN-nefndar.

19.Rekstrar- og efnahagsyfirlit janúar - ágúst 2014.

1410014

Frá fjármálastjóra Hvalfjarðarsveitar.
Rekstrar- og efnahagsyfirlit janúar - ágúst 2014 lagt fram.
Kristjana Ólafsdóttir, fjármálastjóri, fór yfir og skýrði einstök atriði í yfirlitinu.

20.Samgöngumál í Hvalfjarðarsveit.

1410021

Minnisblað vegna fundar sveitarstjóra og oddvita með fulltrúum Vegagerðarinnar í Borgarnesi.
Minnisblaðið lagt fram.
Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra að fylgja eftir einstökum atriðum er fram koma í minnisblaðinu.
Samþykkt samhljóða 7-0.

21.Til umsagnar tillaga til þingsályktunar um eflingu heilbrigðisþjónustu, menntakerfis og velferðarþjónustu, 14. mál.

1410010

Frá Alþingi, dagsett 25. september 2014. Þegar sent félagsmálastjóra og formanni fjölskyldunefndar.
Bréf lagt fram til kynningar.

22.Fræðslurit ætlað kennurum, stjórnendum og rekstraraðilum leik-, grunn-, framhalds- og tónlistarskóla um rödd, hlustun og kennsluumhverfið.

1410012

Frá Kennarasambandi Íslands og Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett 22. september 2014.
Bréf lagt fram til kynningar.

23.Mögulegt samstarf UMSB og Hvalfjarðarsveitar.

1405018

Erindi frá Ungmennasambandi Borgarfjarðar og samantekt frá fundi fulltrúa Hvalfjarðarsveitar við fulltrúa UMSB.
Samþykkt samhljóða að vísa erindinu ásamt samantektinni til umsagnar fræðslu- og skólanefndar.
AH. tók til máls undir þessum dagskrárlið og ræddi m.a. um mikilvægi þátttöku barna og ungmenna í íþrótta- og tómstundastarfi svo og atriði í erindi frá UMSB um íþróttaskóla grunnskólanemenda í 1. - 4. bekk, kjör íþróttamanns UMSB og framlög í afreksmannasjóð UMSB.

24.Ályktun sem samþykkt var á aðalfundi Skógræktarfélagsins 2014.

1410019

Erindi frá Skógræktarfélagi Íslands, dagsett 6. október 2014.
Samþykkt samhljóða að vísa erindinu til USN-nefndar.

25.Yfirlýsing aðila um stéttarfélagsaðild starfsmanna í málefnum fatlaðra.

1410025

Frá BSRB og Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett 1. október 2014.
Bréf lagt fram til kynningar.

26.36. stjórnarfundur hjá Vatnsveitufélagi Hvalfjarðar sf.

1410005

Fundargerð framlögð.

27.124. fundur stjórnar Faxaflóahafna og fjárhagsáætlun 2015.

1410007

Fundargerð framlögð.

28.43. fundur stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis.

1410008

Fundargerð framlögð.

29.819. fundur Sambands íslenskra sveitarfélaga.

1410003

Fundargerð framlögð.

30.Aðalfundur 2014, Heilbrigðiseftirlit Vesturlands.

1404011

Framhaldsaðalfundargerð.
Fundargerð framlögð.

Fundi slitið - kl. 18:00.

Efni síðunnar