Fara í efni
Hafnarfjall
5 WSW 1 m/s
Akrafjall
5 WSW 2 m/s
Þyrill
4 W 2 m/s

Sveitarstjórn

206. fundur 27. október 2015 kl. 16:15 - 18:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3
Nefndarmenn
 • Arnheiður Hjörleifsdóttir varaoddviti
 • Hjördís Stefánsdóttir ritari
 • Jónella Sigurjónsdóttir vararitari
 • Ása Helgadóttir aðalmaður
 • Stefán Ármannsson aðalmaður
 • Daníel Ottesen aðalmaður
 • Brynja Þorbjörnsdóttir 1. varamaður
Fundargerð ritaði: Hjördís Stefánsdóttir ritari
Dagskrá
Í fjarveru oddvita setti Arnheiður Hjörleifsdóttir, varaoddviti fundinn og bauð sveitarstjórnarmenn velkomna til fundar og síðan var gengið til áður boðaðrar dagskrár.
Brynja Þorbjörnsdóttir sat fundinn í forföllum Björgvins Helgasonar.
Sveitarstjóri Skúli Þórðarson boðaði forföll.

1.Sveitarstjórn - 205

1509006F

Fundargerð lögð fram.

2.Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 60

1510003F

Fundargerð framlögð.
AH fór yfir fundargerðina. Fundargerðin lögð fram.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 60 USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að nýtt verði framlengingarákvæði samnings við Íslenska Gámafélagið frá árinu 2010 og samningur um sorphirðu verði framlengdur til 31. ágúst 2016. Bókun fundar Sveitarstjórn samþykkir að nýta sér framlengingarákvæði í samningi við Íslenska Gámafélagið frá árinu 2010 um sorphirðu í sveitarfélaginu. Samningurinn mun þá gildi til 31. ágúst 2016. Gera þarf ráð fyrir gerð útboðsgagna í fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar fyrir árið 2016.
  Samþykkt með 7 greiddum atkvæðum.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 60 Fullnægjandi gögn hafa borist sveitarfélaginu. USN nefnd samþykkir að beina því til sveitarstjórnar að verða við umsókn bréfritara og greiða helming kostnaðar við endurbæturnar, krónur 242.688, enda er verkið í fullu samræmi við reglur sjóðsins. Bókun fundar Sveitarstjórn samþykkir afgreiðslu USN nefndar um að sveitarfélagið taki þátt í kostnaði við endurbæturnar í samræmi við reglur styrktarsjóðs vegna endurbóta á vatnsveitum tengdum íbúðarhúsum.
  Samþykkt með 7 greiddum atkvæðum.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 60 USN nefnd felur skipulagsfulltrúa, AH og ÁH að vinna drög að athugsemdum vegna tillögu að starfsleyfi fyrir Norðurál Grundartanga fyrir 19. okt. nk. Bókun fundar Sveitarstjórn samþykkir að gera athugasemdir USN-nefndar varðandi tillögu að starfsleyfi Norðuráls á Grundartanga að sínum og felur umhverfis- og skipulagsfulltrúa að koma þeim til Umhverfisstofnunar.
  Samþykkt með 7 greiddum atkvæðum.

  Athugasemdirnar eru eftirfarandi:

  Athugasemdir umhverfis-, skipulags- og náttúruverndarnefndar Hvalfjarðarsveitar:
  Um er að ræða framleiðsluaukningu upp á 50.000 tonn og hefur Hvalfjarðarsveit áður gefið út að framleiðsluaukningunni geti ekki fylgt meiri losun flúors, þar sem litið sé svo á að þolmörkum flúors á svæðinu sé náð. Því sé nauðsynlegt að herða viðmiðunarmörk fyrir flúor í nýju starfsleyfi. Fyrirliggjandi starfsleyfisdrög gera ráð fyrir því sbr. gr. 3.9 um losunarmörk. Sé starfsleyfi fyrir Fjarðaál á Reyðarfirði skoðað kemur hins vegar í ljós að losunarmörk fyrir flúor þar eru enn þrengri, eða 0,35 kg/t Al. Hvalfjarðarsveit telur eðlilegt og rétt að samræmi sé milli starfsleyfa álvera hvað losunarmörk varðar og fer fram á að Umhverfisstofnun útskýri hvers vegna losunarmörk Alcoa Fjarðaáls séu önnur en Norðuráls á Grundartanga. Einnig telur Hvalfjarðarsveit eðlilegt að Norðurál á Grundartanga geti sýnt fram á það í verki og með raunmælingum að hægt sé að efla mengunarvarnir þannig að álverið geti haldið sig innan nýrra og hertra markmiða áður en endanlegt starfsleyfi er gefið út. Þannig fer Hvalfjarðarsveit fram á að byrjað sé á að veita Norðuráli tímabundið starfsleyfi þar til að ljóst sé með raunmælingum að fyrirtækið geti haldið sig innan nýrra og hertra marka.
  Hvalfjarðarsveit bendir einnig á, og tekur undir gagnrýni um að Norðurál hafi umsjón með vöktun, mælingum og mati á þeim, ásamt útgáfu skýrslna vegna eigin mengunar.
  Þá gerir Hvalfjarðarsveit eftirfarandi athugasemdir við einstaka liði starfsleyfistillögunnar:
  1.6 ,,Ef mengun af völdum rekstrarins er meiri en búast mátti við þegar starfsleyfið var gefið út.....“ Er hér átt við alla mengun, svo sem loftmengun, hljóðmengun, rykmengun, mengun í vatni, sjó, frárennsli o.s.frv.?
  1.8 Til að auka trúverðugleika umhverfisvöktunar telur Hvalfjarðarsveit rétt að Umhverfisstofnun boði til kynningarfundar um umhverfisvöktunar á sínum forsendum en ekki fyrirtækjanna/rekstraraðila og á hlutlausum kynningarstað.
  Þá gagnrýnir Hvalfjarðarsveit að upplýsingar er varða umhverfisvöktun berist almenningi eftir en það útilokar viðbrögð við hugsanlegri mengunarhættu. Hvalfjarðarsveit óskar eftir símælingum, sér í lagi hvað varðar flúor, og öflugri upplýsingagjöf á rauntíma.
  1.10 Nokkuð hefur borið á umræðu um þynningarsvæði iðnaðarsvæðisins á Grundartanga. Hvalfjarðarsveit óskar eftir samantekt Umhverfisstofnunar um þynningarsvæðið, hvernig það var upphaflega fundið og hvort raunmælingar undanfarinna ára styðji við þann uppdrátt sem fyrir liggur í starfsleyfisdrögunum um mörk þynningarsvæðisins.
  Jafnframt óskar Hvalfjarðarsveit eftir meira gagnsæi í tengslum við mælingar á flúoríði þannig að ekki sé einungis reiknað meðaltal, heldur séu sýnd hæstu gildi og tíðni þeirra. Það gefur að mati Hvalfjarðarsveitar mun betri mynd en meðaltalsgildi. Einnig óskar Hvalfjarðarsveit eftir því að mælingartímabilið sé allt árið en ekki 1. apríl ? 30. september.
  2.4 Hvalfjarðarsveit telur ekki rétt að þrátt fyrir að rekstraraðili reki innra eftirlit sé möguleiki á að draga úr reglubundnu ytra mengunareftirliti. Slíkt ýtir ekki undir trúverðugleika eftirlitsins. Sambærilega klausu er ekki að finna í starfsleyfi Alcoa Fjarðaáls, svo dæmi séu tekin.
  2.5 Hvalfjarðarsveit finnst vanta upp á sýnileika viðbragðsáætlunar og leggur til að hún sé gerð opinber og aðgengileg á heimasíðu Umhverfisstofnunar.
  2.7 Varðandi mengunaróhöpp finnst Hvalfjarðarsveit óljóst hvað átt er við með ”eins fljótt og kostur er“ og telur nauðsynlegt að setja inn tímamörk. Einnig þarf að vera ljóst hvert ferlið er í framhaldi af tilkynningu til eftirlitsaðila, t.d. hvað varðar almenning á svæðinu og gagnvart búfjáreigendum. Mengunaróhöpp hafa átt sér stað hjá Norðuráli en verulega hefur skort á upplýsingar til almennings þegar það hefur gerst. Hvalfjarðarsveit telur nauðsynlegt að bæta úr þessu.
  2.9 Hvalfjarðarsveit gerir athugasemd við að opnað sé á þann möguleika að draga úr tíðni mælinga.
  3.1 Í starfsleyfi Alcoa Fjarðaáls (gr. 1.3) segir: ”Bestu fáanlegu tækni hefur verið
  lýst í BREF1 skjali um non-ferrous málmiðnað, skv. ákvæðum tilskipunar
  Evrópusambandsins 96/61/EB, um samþættar mengunarvarnir og eftirlit, og verið
  skilgreind í tilmælum nr. 94/1 innan Parísarsamningsins um varnir gegn mengun
  sjávar frá landstöðvum (PARCOM2)“. Hvalfjarðarsveit fer fram á að sambærilegt ákvæði sé í starfsleyfi Norðuráls.
  3.24 Hvalfjarðarsveit gerir athugasemdir við það að ekki skuli fara fram jarðgerð á lífrænum úrgangi frá Norðuráli, jafn stór og vinnustaðurinn er.
  3.28! Hvalfjarðarsveit finnst vanta umfjöllum um lýsingu og ljósmengun í kaflann ANNAÐ í starfsleyfinu. Mikið hefur borið á kvörtunum vegna ljósmengunar frá iðnaðarsvæðinu á Grundartanga og ljóst að við því þarf að bregðast.
  4.1 Hvalfjarðarsveit gerir athugasemd við að ekki skuli gert ráð fyrir árlegum mælingum á PAH-efnum.
  4.5 Hvalfjarðarsveit bendir á réttmæta gagnrýni varðandi framkvæmd mælinga og að rekstraraðili skuli sjálfur eiga að ábyrgjast mælingar vegna eigin mengunar. Hvalfjarðarsveit telur löngu tímabært að endurskoða þetta ákvæði.
  Kafli 6 ? Gildistaka. Hvalfjarðarsveit gerir athugasemd við gildistíma starfsleyfisins og finnst hann of langur. Sjá einnig umfjöllun um tímabundið starfsleyfi hér að ofan.

  Að lokum vill Hvalfjarðarsveit taka undir með Faxaflóahöfnum um að:
  a)
  Komið verði á upplýsingamiðlun til íbúa í grennd við Grundartanga svo að þeir geti brugðist við ef óhagstætt veðurfar er talið geta aukið líkur á að dreifing flúors verði umfram það sem þynningarsvæði og reiknilíkön gera ráð fyrir.
  b)
  Umhverfisstofnun komi á fót samráðsvettvangi og auknu samráði milli þeirra aðila sem vinna að umhverfisvöktun á Grundartangasvæðinu. Einnig að framsetning umhverfisupplýsinga bætt þannig að íbúar í nágrenni svæðisins hafi greiðan aðgang að grundvallarupplýsingum varðandi stöðu mála.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 60 USN leggur til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfi skv. 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir eigendum eftirfarandi landnúmera: 198834, 195205 og 190959. Bókun fundar Sveitarstjórn samþykkir að grenndarkynna byggingarleyfið skv. 3. mgr. 44.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir eigendum eftirtalinna landnúmera: 198834, 195205,190959, Vegagerðinni og eigenda vatnstökustaðar.
  Samþykkt með 7 greiddum atkvæðum.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 60 USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðar úr landi Ferstiklu 1, lnr. 133168 sem nefnd verði Gróðurstikla og verði 2600 fm. að stærð. Bókun fundar Sveitarstjórn samþykkir erindið.
  Samþykkt með 7 greiddum atkvæðum.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 60 USN nefnd telur að nafnabreyting þessi sé í samræmi við lög um örnefni nr. 22/2015 og gerir því ekki athugasemdir við breytinguna. Bókun fundar Sveitarstjórn samþykkir nafnabreytinguna, enda sé hún í samræmi við lög um örnefni nr. 22/2015.
  Samþykkt með 7 greiddum atkvæðum.

3.Fjölskyldunefnd - 53

1510002F

ÁH fór yfir fundargerðina og fundargerð framlögð.
 • Fjölskyldunefnd - 53 Nefndin samþykkir verklagsreglur sem félagsmálastjóri hefur unnið um tilkynningar til barnaverndarnefndar. Bókun fundar ÁH kynnti reglurnar og gerði grein fyrir því að búið væri að kynna þær fyrir starfsfólki leik- og grunnskóla.
 • 3.4 1510006 Heimagreiðslur
  Fjölskyldunefnd - 53 Nefndin samþykkir að breyta reglum í samræmi við bókun sveitastjórnar frá árinu 2010 þar sem fram kemur að eingöngu er hægt að fá heimagreiðslu upp að 18.mánaða aldri barns. Bókun fundar ÁH lagði til að afgreiðslunni yrði frestað og að nefndin endurskoði reglurnar í heild sinni, sem eru frá 2006.
  Samþykkt með 7 greiddum atkvæðum.

4.33. fundur menningar- og atvinnuþróunarnefndar.

1510039

JS fór yfir fundargerðina. Fundargerð framlögð.

5.Erindi Íbúðalánasjóðs til sveitarstjórnar.

1510024

Varðandi sölu á íbúðum í eigu Íbúðalánasjóðs.
Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra að afla frekari upplýsinga varðandi erindið.
Samþykkt með 7 greiddum atkvæðum.

6.Styrktarsjóður Hvalfjarðarsveitar, október 2015.

1509052

9 umsóknir bárust.
JS óskaði eftir því að sveitarstjórn greiði atkvæði um hæfi sitt.
HS og BÞ telja JS vanhæfa.
DO,AH,ÁH og SÁ telja JS hæfa.
HS gerði grein fyrir afstöðu sinni.

Sveitarstjórn samþykkir að veita eftirtöldum styrk:
Foreldrafélag leik- og grunnskóla 50.000 fyrir verkefnið: Innleiðing foreldrasáttmála.
Fimleikafélag Akraness 100.000 vegna áhaldakaupa.
Jón R. Hilmarsson 50.000 vegna ljósmyndasýningar.
Alexandra Chernyshova 75.000 til útgáfu nótnabókar og sérstakra tónleika.
Æskulýðsmiðstöð KFUM Vatnaskógi 100.000 vegna nýbyggingar í Vatnaskógi.
Stígamót 40.000 í styrk.

Samtals 415.000 krónur.
Samþykkt með 7 greiddum atkvæðum.

7.Ákvæði sveitarstjórnarlaga um miklar fjárfestingar.

1510041

Frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga - innanríkisráðuneytið.
Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra að afla upplýsinga og svara erindinu.
Samþykkt með 7 greiddum atkvæðum.

8.Safnasvæðið - fjárhagsáætlun 2016.

1510037

Erindi frá Akraneskaupstað, dagsett 21. október 2015
Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra að afla frekari upplýsinga.
Samþykkt með 7 greiddum atkvæðum.

9.Skilarétt við Akrafjall.

1411041

Ósk um viðræður - sent til Akraneskaupstaðar og svar frá Akraneskaupstað.
Lagt fram til kynningar.

10.19. fundur menningar- og safnanefndar.

1510036

Lagt fram til kynningar.

11.54. fundur stjórnar Höfða Hjúkrunar- og dvalarheimilis.

1510038

Lagt fram til kynningar.

12.137. fundur stjórnar Faxaflóahafna.

1510040

Lagt fram til kynningar.

13.Skýrsla sveitarstjóra.

1502013

Fellur niður vegna forfalla sveitarstjóra.

Fundi slitið - kl. 18:00.

Efni síðunnar