Fara í efni

Auglýst eftir umsóknum í Menningarsjóð og Íþrótta- og æskulýðssjóð Hvalfjarðarsveitar

Samkvæmt samþykktum sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar er hér með auglýst eftir umsóknum í ofangreinda sjóði Hvalfjarðarsveitar.
Styrkumsóknir skulu vera í samræmi við reglur sjóðanna sem finna má á heimasíðu Hvalfjarðarsveitar: https://www.hvalfjardarsveit.is/
is/thjonusta/ithrottir-og-tomstundamal/ithrotta-aeskulyds-og-menningarmal-samthreglur

Umsóknir skulu undirritaðar af umsækjanda og/eða aðila sem heimild hefur til að undirrita umsókn fyrir hönd umsækjanda ef um félag eða hópa er að ræða. Mikilvægt er að greinargóðar upplýsingar komi fram í umsókninni og fylgigögnum hennar, eins og óskað er eftir sbr. reglur sjóðanna.

Til að uppfylla skilyrði styrkveitingar þarf eftirfarandi að koma fram í umsókn:
Markmið, lýsing og tilefni umsóknar
Styrkupphæð sem óskað er eftir
Tíma- og verkáætlun
Kostnaðaráætlun
Önnur fjármögnun
Félög og/eða hópar sendi inn ársreikning síðastliðins árs og fjárhagsáætlun yfirstandandi árs.
Heimilt er að vísa frá umsóknum ef fullnægjandi gögn/upplýsingar koma ekki fram.

Umsóknarfrestur í sjóðina er til og með 1. apríl 2024.
Úthlutun verður lokið fyrir 1. júní 2024 skv. reglum sjóðanna.

Umsóknir skulu berast til:                             Umsóknir skulu berast til:
Hvalfjarðarsveit                                                    Hvalfjarðarsveit
Menningarsjóður Hvalfjarðarsveitar          Íþrótta- og æskulýðssjóður Hvalfjarðarsveitar
Innrimel 3, 301 Akranes                                    Innrimel 3, 301 Akranes
eða á netfangið:                                                  eða á netfangið:
hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is         hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is