Fara í efni

Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd 2013-2022

49. fundur 11. desember 2014 kl. 15:30 - 18:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3
Nefndarmenn
  • Arnheiður Hjörleifsdóttir aðalmaður
  • Daníel Ottesen aðalmaður
  • Guðjón Jónasson aðalmaður
  • Ása Hólmarsdóttir aðalmaður
  • Ólafur Ingi Jóhannesson aðalmaður
  • Sigurbjörg Ósk Áskellsdóttir embættismaður
Fundargerð ritaði: Ása Hólmarsdóttir
Dagskrá

1.Ársfundur náttúruverndarnefndar 2014

1411017

Ársskýrsla var lögð fram á 48. fundi USN nefndar og afgreiðslu hennar frestað. Fyrirlestrar og niðurstöður hópavinnu frá ársfundi 2014 hafa verið birtar á heimasíðu Umhverfisstofnunar. Næsti árssfundur Umhverfisstofnunar er áætlaður þann 12. nóv. 2015.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ársskýrsla USN nefndar, sem nefndin hefur tekið saman, verði send Umhverfisstofnun og skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.

2.Glammastaðir ehf. kt: 480113-0470.

1303047

Á 47. fundi USN nefndar var skipulagsfulltrúa falið að undirbúa svar við erindi Atla Más Ingólfssonar, hdl. f.h. forsvarsmanna Valz ehf. í samráði við sveitarstjóra og málinu frestað. Uppdráttur hefur borist þar sem tekið hefur verið tillit til óska landeiganda Geitabergs.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að fallist verði á umsókn Valz ehf. um skiptingu lands út úr landi jarðarinnar Glammastaðaland, landnúmer 190661, með eftirfarandi athugasemdum:
Sveitarstjórn er með afgreiðslu sinni ekki á nokkurn hátt að staðfesta hnitpunkta þá sem fram koma á uppdrætti frá Landlínum ehf., dags. 1.12.2014, sem umsækjandi hefur lagt fram með umsókn sinni. Eigandi aðliggjandi lands, Geitabergs, hefur ekki staðfest framangreindan uppdrátt en sveitarstjórn telur engu að síður að fallast megi á landskipti hins útskipta lands eins og þau eru færð inn á uppdráttinn, þar sem þau virðast vera í samræmi við þinglýst landamerki.
Sveitarstjórn er með afgreiðslu sinni ekki að taka afstöðu til deilna sem sveitarfélaginu er kunnugt um að séu vegna veiðiréttinda fyrir landi Glammastaðalands í Glammastaðavatni (Þórisstaðavatn), sbr. það sem kemur fram í þinglýstu afsali til Glammastaða ehf. (nú Valz ehf.) frá Arion banka hf., dags. 9. janúar 2013, þar um.“

3.Kynning á tillögu að starfsleyfi fyrir olíubirgðastöð Olíudreifingar ehf. í Hvalfirði.

1411030

Umhverfisstofnun hefur unnið tillögu að starfsleyfi vegna birgðastöðvar Olíudreifingar ehf. á Litla-Sandi. Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna er til 5. janúar 2015.
Nefndin tók saman ábendingar og athugasemdir vegna tillögu að starfsleyfi.
Samþykkt að fela formanni og skipulagsfulltrúa að funda með Sigurði Ingasyni frá Umhverfisstofnun til að fá frekari upplýsingar um skilyrði í starfsleyfi.
Í framhaldi verði gengið frá umsögn sem send verður til nefndarmanna til samþykkis.

4.Ósk um undanþágu frá skipulagsreglugerð nr. 90/2013 um fjarlægð milli bygginga og vega, Glammastaðir.

1410029

Málinu var frestað á 48. fundi USN nefndar og óska umsagnar Vegagerðar og Veiðifélags Laxár í Leirársveit áður en umsögn verði unnin og send Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Umsögn Vegagerðar liggur fyrir.
Reiturinn er 30m frá veginum og 50m frá vatninu.
Vegurinn er tengibraut í dag en var það ekki þegar deiliskipulag fyrir frístundabyggðina var samþykkt.
Þess vegna var sumarhúsaeigendum heimilt að byggja nær veginum en heimilt er í dag.
Þá var ekki heldur kveðið á um lágmarksfjarlægð frá vegi eða vatni eins og gert er í núgildandi reglugerð.
Við bætast svo ákvæði laga um lax- og silungsveiði sem kveða á um 100m fjarlægð frá vatni.
Það ákvæði var sett eftir að deiliskipulag fyrir frístundabyggðina var staðfest.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að í umsögn sveitarfélagsins komi fram að sveitarfélagið sé ekki fylgjandi því að umrædd undanþága verði veitt.
Heimild í skipulagslögum til að veita undanþágur miðast við aðstæður ”þegar sérstaklega standi á“, sbr. 12. mgr. 45. gr. laganna.
Sveitarstjórn telur þessum skilyrðum ekki fullnægt í þessu máli.
Þá telur sveitarstjórn að ákvæði 33. gr. lax- og silungsveiðilaga nr. 61/2006, takmarki svigrúm til að samþykkja undanþágubeiðnina.

5.Skipanes, framkvæmdaleyfi sjóvörn

1409054

Skipulagsstofnun óskar umsagnar Hvalfjarðarsveitar um hvort og á hvaða forsendum framkvæmdin skuli háð mati á umhverfisáhrifum að teknu tilliti til 3. viðauka í lögum nr. 106/2000 m.s.br.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að umsögn sveitarfélagsins verði eftirfarandi: "Umrædd framkvæmd er á svæði sem nýtur verndar samkvæmt Ramsar-samningnum (alþjóðlega mikilvægt votlendi). Sbr. auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda um friðlýsingu Grunnafjarðar gildir sú regla að landeigendum er heimilt að verja lönd sín ágangi sjávar. Umrædd framkvæmd stofnar hvorki gróðri né dýralífi svæðisins í hættu að mati USN nefndar. Aftur á móti mun framkvæmdin verja gróinn bakka og er því jákvæð með tilliti til gróðurverndar. Það er mat sveitarfélagsins að framkvæmdin hafi ekki veruleg umhverfisáhrif og sé því ekki háð mati á umhverfisáhrifum."

6.Hallgrímskirkja í Saurbæ - undirbúningur friðlýsingar.

1405028

Erindi barst frá Minjastofnun Íslands þar sem tilkynnt er um friðlýsingu Hallgrímskirkju í Saurbæjarsókn á Hvalfjarðarströnd.
Erindið lagt fram.

7.Sæla Hafnarlandi

BH070041

USN nefnd tók málið fyrir 29. mars 2007 um stofnun lögbýlis til ræktunar á skógarplöntum. Nefndin tók jákvætt í erindið, en málið var aldrei afgreitt af sveitarstjórn. Þar sem langt er um liðið er málið því aftur tekið fyrir í USN nefnd.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila stofnun lögbýlis á landinu Sælu lnr.208216 og Sælufjals lnr. 208215 og byggingarfulltrúa falið að vinna málið áfram.

8.Deiliskipulag fyrir olíubirgðastöð, Litli-Sandur

1401020

Deiliskipulag fyrir olíubirgðastöð, Litla-Sands, ásamt umhverfisskýrslu er lögð fram og kynnt.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila að auglýsa deiliskipulag Olíubirgðastöðvar á Litla-Sandi ásamt umhverfisskýrslu sbr. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að teknu tilliti til ábendinga skipulagsfulltrúa við framlögð skipulagsgögn og honum falið að vinna málið áfram.

9.Umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir lagningu reiðvegar meðfram Svínadalsvegi 502 samhliða núverandi framkvæmd.

1411029

Vegagerðin óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir lagningu reiðvegar meðfram Svínadalsvegi (502) frá Leirársveitarvegi við Tungu og að Kambshóli og efnistöku til framkvæmdar. Umsögn Veiðimálastofnunar fyrir efnistöku úr Súluá liggur fyrir ásamt heimild Veiðifélags Laxár, Fiskistofu og landeiganda að Súluá. Orkustofnun gerir ekki athugasemd við efnistökuna.
USN nefnd telur umræddan reiðveg vera í samræmi við stefnu aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt að undangenginni grenndarkynningu fyrir landeigendum sbr. 5. mgr. 13. gr. og 44.gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.

10.Ytri Hólmur, framkvæmdaleyfi sjóvörn

1409055

Á 45. fundi USN nefndar var lagt til við sveitarstjórn að heimila grenndarkynningu umsóknar framkvæmdaleyfis sbr. 44 gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og hún grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum Býlu 1,3 og 5 og landeiganda Ytri Hólms I. Sveitarstjórn samþykkti bókun USN nefndar á 182. fundi sínum þann 14. október 2014.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimilt verði að beita 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga sem felur í sér að stytta tímabil grenndarkynningar með áritun granna og landeiganda á kynningargögnum þar sem þeir lýsa því yfir að þeir geri ekki athugasemdir við framkvæmdina. Lagt er til að skipulagsfulltrúi vinni málið áfram og grenndarkynnt verði samhliða grenndakynningu óverulegrar breytingar deiliskipulags af sama svæði.

11.Ytri Hólmur, breyting deiliskipulags íbúðalóða við Býlu

1412012

Á 45. fundi USN nefndar var lagt til við sveitarstjórn að heimila óverulega breytingu deiliskipulags sbr. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og hún grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum Býlu 1,3 og 5 og landeiganda Ytri Hólms I. Sveitarstjórn samþykkti bókun USN nefndar á 182. fundi sínum þann 14. október 2014.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimilt verði að beita 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga sem felur í sér að stytta tímabil grenndarkynningar með áritun granna og landeiganda á kynningargögn þar sem þeir lýsa því yfir að þeir geri ekki athugasemdir við skipulagstillöguna. Lagt er til að skipulagsfulltrúi vinni málið áfram.

12.Hljóðvist á Grundartanga

1412005

Í ljósi þeirra athugasemda sem bárust vegna auglýsingar breytingar aðalskipulags vegna landnotkunar á Grundartanga var haft samráð við Ólaf Hjálmarsson, verkfræðing, vegna mögulegra aðgerða til að skoða ástand hljóðvistar á athafna- og iðnaðarsvæðinu á Grundartanga.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að á árinu 2015 verði ráðist í kortlagningu hávaða frá iðnaðarsvæði á Grundartanga í samræmi við reglugerð um kortlagningu hávaða og aðgerðaáætlanir nr. 1000/2005.

Fundi slitið - kl. 18:00.

Efni síðunnar