Fara í efni

Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd 2013-2022

44. fundur 18. september 2014 kl. 15:30 - 18:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3
Nefndarmenn
  • Arnheiður Hjörleifsdóttir aðalmaður
  • Daníel Ottesen aðalmaður
  • Guðjón Jónasson aðalmaður
  • Ólafur Ingi Jóhannesson aðalmaður
  • Sigurður Arnar Sigurðsson 1. varamaður
  • Sigurbjörg Ósk Áskellsdóttir embættismaður
Fundargerð ritaði: Daníel Ottesen
Dagskrá
ÓIJ vék af fundi kl. 17:00
SAS vék af fundi kl. 17:40

1.Ályktanir 9. fundar sveitarstjórnarvettvangs EFTA um loftslags- og orkumál og málefni norðurslóða

1409032

Ályktun lögð fram.
Lagt fram.

2.Framlenging á leyfi Melmis ehf., dags. 23.júní 2004, til leitar og rannsókna á málmum, með síðari breytingum.

1408015

Breytingar hafa verið gerðar á leyfi Melmis ehf. til leitar og rannsóknar á málmum. Rannsóknir Melmis ehf. beinast nú að 9 svæðum á landinu í stað 14 svæða áður. Hvalfjarðareldstöð er eitt níu svæða sem Melmir hefur leyfi til leitar og rannsókna á málmum.
Erindi lagt fram.

3.Sorphirðumál o.fl.

1408013

Á 179. fundi sveitarstjórnar var erindi Reynis Ásgeirssonar, formanns Svarfhólsskógar, félags eignarlóða í Svarfhólsskógi, vísað til USN nefndar.
USN nefnd tekur jákvætt í erindið og leggur til að formanni og byggingarfulltrúa sé falið að ræða við Íslenska gámafélagið um fyrirkomulag hreinsunarátaks innan sveitarfélagsins. Jafnframt tekur nefndin jákvætt í hugmyndir bréfritara um sameiginlegan fund með fulltrúum sumarhúsafélaga í Hvalfjarðarsveit og sveitarstjórnar og leggur til við sveitarstjórn að koma á slíkum fundi.

4.Umsögn um umsókn Vatnsveitufélags Hvalfjarðarsveitar um nýtingarleyfi neysluvatns í landi Hlíðarfótar í Svínadal í Hvalfjarðarsveit.

1409013

Orkustofnun óskar umsagnar Hvalfjarðarsveitar á umsókn Vatnsveitufélags Hvalfjarðarsveitar um nýtingarleyfi neysluvatns í landi Hlíðarfótar í Svínadal.
USN nefnd vann drög að umsögn til Orkustofnunnar og felur skipulagsfulltrúa ljúka við gerð umsagnarinnar og koma til sveitarstjórnar.

5.Umhverfisvöktun iðnaðarsvæðisins á Grundartanga

1409024

Magnús Freyr Ólafsson, verkefnastjóri Umhverfisvöktunar iðnaðarsvæðisins á Grundartanga óskar eftir fulltrúa sveitarfélagsins til árlegrar sýnatöku. Sýnataka á sér stað vor og haust sbr. leiðbeiningum Nýsköpunarmiðstöðvar.
Formaður gerði grein fyrir því að farið var í sýnatöku 17. sept. 2014. Næsta sýnataka verður á vormánuðum 2015.

6.Fyrirspurn um byggingarleyfi í landi Hafnar 3.

1409028

Lögð er fram fyrirspurn um hvort að mögulegt sé að fá byggingarleyfi fyrir 100 fm bílsskúr/bílskýli/geymslu í landi Hafnar 3. Óskað er eftir upplýsingum um hvaða skilyrði þurfi að uppfylla til að fá slíkt leyfi.
Deiliskipulag er ekki í gildi fyrir umrædda lóð. Grenndarkynna þarf byggingarleyfi sbr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir nágrönnum. Einnig þarf að óska umsagnar Umhverfisstofnunar þar sem fyrirhuguð bygging er á svæði á náttúruminjaskrá. Svæðið er merkt N3 á sveitarfélagsuppdrætti Aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 og í greinargerð aðalskipulags stendur að á svæðinu sé náttúrulegur birkiskógur í nágrenni þéttbýlis og svæðið hafi mikið útivistargildi.

7.Framkvæmdaleyfi vegna ljósleiðaralagnar.

1312020

AH og DO fara yfir stöðu mála.
USN nefnd lýsir undrun sinni á því að ekki sé búið að gefa út framkvæmdaleyfi og vísar málinu til sveitarsjórnar.

8.Ályktun um varðveislu landbúnaðarlands.

1409014

Á 180. fundi sveitarstjórnar var erindi vísað til USN nefndar er varðar aðalfund Samtaka ungra bænda sem haldinn var í Úthlíð 22. mars 2014. Aðalfundurinn hvetur sveitarstjórnarfulltrúa til að kynna sér og nýta heimildir í skipulagslögum við gerð aðal- og deiliskipulags til að varðveita landbúnaðarland. Einnig verður að skilgreina mismunandi undirflokka landbúnaðarlands, svo sem land til skógræktar, jarðræktar, beitarland og fleira.
Erindið lagt fram til kynningar.

9.Deiliskipulag fyrir olíubirgðastöð, Litla-Sandur

1401020

Haldið var opið hús 1. september 2014 vegna lýsingar deiliskipulags Olíubirgðastöðvar á Litla-Sandi. Leitað hefur verið umsagnar Heilbrigðiseftirlits Vesturlands, Minjavarðar Vesturlands, Landsnets, Vegagerðar og Mannvirkjastofnunar. Ábendingar við efni lýsingar komu frá Landsneti, Heilbrigðiseftirliti Vesturlands og Minjastofnun Íslands. Erindi var sent á landeigendur aðliggjandi lands sbr. 5.2.1 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013.
Erindi lögð fram og kynnt. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að tekið verði tillit til ábendinga HEV og MÍ við efni lýsingar áður en tillaga deiliskipulags verði kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum.

10.Endurskoðun aðalskipulags.

1409020

Sveitarstjórn óskar umsagnar USN nefndar á því hvort að ástæða sé til að endurskoða Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 sbr. 35.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m.s.br. Tilkynna skal Skipulagsstofnun niðurstöðuna innan 12 mánaða.
USN nefnd frestar málinu til næsta fundar nefndarinnar.

11.Skipulagsmál á Íslandi 2014 - Lykilmælikvarðar og fyrirliggjandi áætlanir

1409022

Lagt fram.
Lagt fram til kynningar.

12.Deiliskipulag Melahverfis

1409031

USN nefnd vísar málinu til næsta fundar nefndarinnar.
Frestar.

13.Hæðarbyggð 4 - Beiðni um breytingu á skipulagsskilmálum

1409035

Landeigendur Kalastaða óska eftir að breyta skilmálum deiliskipulags Hæðabyggðar á lóð 4 í landi Kalastaða. Breytingin felur í sér að heimilt verði að byggja 100 m2 hús í stað 250 m3 á lóðinni og heimilaður þakhalli verði 1:6 í stað 1:3.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila óverulega breytingu deiliskipulags í samræmi við 2. mgr. 43 gr. skipulagslaga nr. 123/2014 og skal grenndarkynna hana fyrir lóðarhöfum Hæðabyggðar 3, 5 og 6.

14.Skipulagsdagurinn 2014

1406036

AH, GJ og SÓÁ gerðu grein fyrir Skipulagsdeginum sem haldinn var 29.ágúst 2014 í Reykjavík. Nefndarfólki bent á að nálgast megi erindi sem flutt voru á Skipulagsdeginum á heimasíðu Skipulagsstofnunar.

15.Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 29

1409006F

Afgreiðslurnar kynntar og lagðar fram.

16.Fjárrekstur í gegnum Hafnarsel.

1310001

Skipulagsfulltrúi, oddviti fóru í vettvangsferð ásamt landeiganda Hafnar þann 4. september sl. Aðstæður voru skoðaðar og í samráði við landeiganda er lögð fram tillaga að staðsetningu göngubrúar.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að gert verði ráð fyrir framkvæmdinni í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 2015 og í kjölfarið sótt um framkvæmdaleyfi.

17.Glammastaðir ehf.kt: 480113-0470.

1303047

Tekið var fyrir mál nr. 54/2013 hjá Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála er varðar kæru á drætti á afgreiðslu Hvalfjarðarsveitar á umsókn Glammastaða ehf. dags. 18. mars 2013, um skiptingu á landi Glammastaða í Hvalfjarðarsveit.
Úrskurður lagður fram og kynntur.

18.Glammastaðir ehf.kt: 480113-0470.

1303047

Á 26. fundi USN nefndar þann 5. júlí 2013 var umsókn um skiptingu lands úr landi Glammastaða tekin fyrir. Nefndin ákvað að fresta afgreiðslu málsins þar til fyrir lægi samþykki eigenda aðliggjandi lands.
Nefndin telur nauðsynlegt að áður en fallist verði á erindið liggi fyrir samþykki eigenda aðliggjandi lands til staðfestingar á merkjum og telur slíkt samþykki vera meðal þeirra gagna sem umsækjanda beri að afla og leggja fram. Í ljósi úrskurðar Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála nr. 54/2013 leggur USN nefnd til við sveitarstjórn að umsækjandi verði gefinn frestur til 8. október 2014 til að leggja fram samþykki eigenda aðliggjandi lands. Ella verði erindinu synjað þar sem fullnægjandi gögn hafi ekki verið lögð fram.

19.Litli Sandur - Niðurrif - Geymslur

1406038

Byggingarfulltrúa og formanni nefndar var falið að vinna áfram varðandi niðurrif á bogabragga.
Umsögn Minjastofnunar Íslands liggur fyrir með erindi dags. 4. sept. 2014. Safnstjóri Hernámssetursins á Hlöðum hefur fengið að taka úr bragganum það sem hægt er að nýta og það sem hefur varðveislugildi. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila niðurrif og afskráningu byggingar hjá Þjóðskrá Íslands.

20.NA - Grundartangahöfn 12 - Lnr.179740 - Mhl.06 - Viðbygging

1409029

Sótt er um stækkun á loftpressuhúsi á óskilgreindri lóð (lnr. 179740)á gildandi deiliskipulagi frá 1997 m.s.br. varðandi stóriðnaðar- og hafnarsvæði við Grundartanga.
Umsókn byggingarleyfis er hafnað á þeim forsendum að hún samræmist ekki gildandi deiliskipulagi. USN nefnd bendir umsækjanda hins vegar á að í auglýsingu er tillaga að breytingu deiliskipulags austursvæðis sem tekur yfir umrætt svæði.

21.NA - Grundartangahöfn 12 - Lnr.179740 - Mhl.08 - Viðbygging

1409030

Sótt er um stækkun á spennistöð á óskilgreindri lóð (lnr. 179740)á gildandi deiliskipulagi frá 1997 m.s.br. varðandi stóriðnaðar- og hafnarsvæði við Grundartanga.
Umsókn byggingarleyfis er hafnað á þeim forsendum að hún samræmist ekki gildandi deiliskipulagi. USN nefnd bendir umsækjanda hins vegar á að í auglýsingu er tillaga að breytingu deiliskipulags austursvæðis sem tekur yfir umrætt svæði.

22.Tillögur Mannvirkjastofnunnar að reglugerð um starfsemi slökkviliða.

1409015

Lagt fram.
Byggingarfulltrúa falið að yfirfara framkomin drög og koma á framfæri athugasemdum ef einhverjar eru fyrir tilskilinn frest.

23.Höfn - Stofnun lóða - Malarnáma, Fjalllendi, Hafnará

1409033

Um er að ræða stofnun þriggja lóða úr landi Hafnar (133742). Um er að ræða lóð malarnám (1,38 ha), fjallendi (1046 ha) og Hafnará (17,6 ha).
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðar malarnáms (1,38 ha) en fresta afgreiðslu stofnun lóða fjallendis og Hafnarár þar til fyrir liggur samþykki eigenda aðliggjandi lands.

24.Fjárhagsáætlun 2015-2018 undirbúningur

1405016

USN nefnd vísar málinu til næsta fundar nefndarinnar.
Frestað.

25.Siðareglur kjörinna fulltrúa í sveitarstjórn, nefndum og ráðum á vegum Hvalfjarðarsveitar.

1409019

Á 180. fundi sveitarstjórnar var samþykktum siðareglum Hvalfjarðarsveitar vísað á fastenefndir sveitarfélagsins til kynningar.
Siðareglur Hvalfjarðarsveitar lagðar fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 18:00.

Efni síðunnar