Fara í efni

Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd 2013-2022

42. fundur 14. júlí 2014 kl. 16:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3
Nefndarmenn
  • Arnheiður Hjörleifsdóttir formaður
  • Daníel Ottesen aðalmaður
  • Guðjón Jónasson aðalmaður
  • Ása Hólmarsdóttir ritari
  • Ólafur Ingi Jóhannesson aðalmaður
Fundargerð ritaði: Ása Hólmarsdóttir ritari
Dagskrá
Daníel vék af fundi eftir afgreiðslu á 8. lið kl: 17:50

1.Aðalskipulagsbreyting á stefnumörkun iðnaðarsvæða.

1403029

Breyting stefnumörkunar aðalskipulags um iðnaðarsvæði var kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum þann 2. júní 2014 í Stjórnsýsluhúsi Hvalfjarðarsveitar og send aðliggjandi sveitarfélögum til kynningar sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Sveitarstjórn afgreiddi breytinguna sbr. 3. mgr. 30. gr. skipulagslaga þann 10. júní 2014 til Skipulagsstofnunar til athugunar. Skipulagsstofnun fór yfir framlögð gögn og gerði ekki athugasemdir við að skipulagstillagan verði auglýst sbr. 31. gr. skipulagslaga
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að tillaga breytingar stefnumörkunar aðalskipulags um iðnaðarsvæði verði auglýst sbr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.

2.Alþjóðleg ráðstefna um plast í hafi

1407015

Alþjóðleg ráðstefna verður haldinn þann 24. september 2014 í Hörpu um plast í hafi. Meginmarkmið ráðstefnunnar er að leggja til aðgerðir til að draga úr plastúrgangi í hafinu.
Lagt fram og kynnt.
Stefnt að því að fulltrúi nefndarinnar mæti á ráðstefnuna.

3.Breyting aðalskipulags iðnaðar- og athafnasvæðis á Grundartanga

1311026

Breyting aðalskipulags iðnaðar- og athafnasvæðis við Grundartanga ásamt umhverfisskýrslu var kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum þann 2. júní 2014 í Stjórnsýsluhúsi Hvalfjarðarsveitar og send aðliggjandi sveitarfélögum til kynningar sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Sveitarstjórn afgreiddi breytinguna sbr. 3. mgr. 30. gr. skipulagslaga þann 10. júní 2014 til Skipulagsstofnunar til athugunar. Skipulagsstofnun fór yfir framlögð gögn og gerði ekki athugasemdir við að skipulagstillagan verði auglýst sbr. 31. gr. skipulagslaga
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að tillaga breytingar aðalskipulags iðnaðar- og athafnasvæðis við Grundartanga ásamt umhverfisskýrslu verði auglýst sbr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.

4.Breyting deiliskipulags austursvæðis við Grundartanga

1406020

Tillaga breytingar deiliskipulags austursvæðis við Grundartanga var kynnt á opnum kynningarfundi í Hvalfjarðarsveit þann 2. júní 2014 í samræmi við 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga breytingar deiliskipulags hefur enn fremur verið kynnt aðliggjandi jarðeigendum í Kalastaðakoti með bréfi og boðun á ofangreindann kynningarfund sbr. gr. 5.2.1 í skipulagsreglugerð nr.90/2013.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að tillaga deiliskipulags austursvæðis verði auglýst samhliða auglýsingu breytingar aðalskipulags landnotkunar við Grundartanga sbr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.

5.Deiliskipulag Bjarkarás í landi Beitistaða

1407014

Deiliskipulagstillaga Bjarkarás var samþykkt í hreppsnefnd Leirár- og Melahrepps þann 3. sept. 2014. Niðurstaða sveitarstjórnar var ekki auglýst í B-deild Stjórnartíðinda og öðlaðist skipulagsáætlunin því ekki gildi. Auglýst var breyting á skipulaginu í B-deild Stjórnartíðinda þann 19. mars 2012. Breytingin hefur ekki öðlast gildi þar sem deiliskipulagstillaga Bjarkarás var ekki auglýst í B-deild Stjórnartíðinda.
Lagt er til að deiliskipulag Bjarkarás, ásamt auglýstri breytingu frá 19. mars 2012, verði uppfært í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 og Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020. Þegar uppfært skipulag liggur fyrir verði það lagt fyrir USN nefnd til frekari afgreiðslu. Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.

6.Fjárrekstur í gegnum Hafnarsel.

1310001

Gerð hefur verið breyting á skipulagslögum þannig að ekki er heimilt að óska meðmæla Skipualgsstofnunar eins og bókun sveitarstjórnar gerir ráð fyrir á 160. fundi sínum þann 26. nóv 2013. Byggingarframkvæmd er í samræmi við aðalskipulag.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að framkvæmd verði grenndarkynnt fyrir Hafnarseli og landeigendum í samræmi við 44. gr. skipulagslaga nr. 123/3010.

7.Samþykkt að veita 2.000.000 kr. styrk vegna framkvæmda við göngustíga uppgræðslu og öryggisframkvæmdir við Glym í Botnsdal í Hvalfirði.

1406013

Framgangur málsins kynntur.

8.Litli Sandur - Niðurrif - Geymslur

1406038

Olíudreifing ehf hefur sótt um leyfi til niðurrifs á tveimur geymslum á lóð sinni á Litla Sandi. Um er að ræða bogabragga 56,5 m2 og bárujárnshús 278 m2 frá árinu 1942. Minjavörður Vesturlands hefur fengið málið til kynningar.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila niðurrif geymslu sem er 278 fm en afreiðslu frestað varðandi bogabragga. Byggingarfulltrúa og formanni nefndarinnar falið að vinna málið áfram.

9.Bjarkarás 7 - Breyta skráningu úr sumarhúsi í íbúðarhús

1407016

Sótt er um að breyta 63,7 m2 sumarhúsi í íbúðarhús. Samkvæmt gildandi byggingarreglugerð getur húsið talist íbúðarhús þegar byggð hefur verið geymsla.
Ólafur Jóhannesson vék af fundi við afgreiðslu málsins.
USN nefnd leggur til að fresta málinu þar til deiliskipulag Bjarkarás hefur öðlast gildi, sbr. lið 7.

10.Æðarholt - Ásgarður - Sameining lóða

1407018

Sótt er um að sameina Æðarholt (lnr.212976) stærð 25ha og Ásgarð (lnr.212977) stærð 25ha í eina 50 ha lóð sem mun halda nafninu Æðarholt.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila sameiningu lóða. Byggingarfulltrúa falið að vinna málið áfram.

11.Kaldavatnsveita - Hlíðarbær - Saurbær

1406022

Óskað er eftir framkvæmdaleyfi til að virkja lind í landi Saurbæjar fyrir íbúðarsvæðið Hlíðarbæ.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að veita framkvæmdaleyfi að undangenginni grenndarkynningu sbr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og/eða að fyrir liggi skriflegt samþykki landeiganda framkvæmdarsvæðis á kynningargögnum.
Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.

Fundi slitið.

Efni síðunnar