Fara í efni

Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd 2013-2022

61. fundur 13. nóvember 2015 kl. 15:00 - 19:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3
Nefndarmenn
 • Arnheiður Hjörleifsdóttir aðalmaður
 • Daníel Ottesen aðalmaður
 • Guðjón Jónasson aðalmaður
 • Ása Hólmarsdóttir aðalmaður
 • Ólafur Ingi Jóhannesson aðalmaður
 • Ólafur Melsted embættismaður
Fundargerð ritaði: Ása Hólmarsdóttir ritari
Dagskrá

1.Ástand gróðurs og umferðaröryggi

1510008

Borist hefur erindi frá Samgöngustofu dags. 28. september 2015 varðandi ástand gróðurs og umferðaröryggi.
Lagt fram og kynnt.

2.Tilraunaleyfi Góu ehf. um skeldýrarækt á tveim svæðum í Hvalfirði

1510029

Borist hefur erindi frá MAST dags. 21. október 2015 þar sem óskað er eftir umsögn Hvalfjarðarsveitar á umsókn Góu ehf. um skeldýrarækt á tveim svæðum í Hvalfirði.
Málinu frestað. Skipulags- og umhverfisfulltrúa falið að óska eftir lengri umsagnartíma og nánari gögnum um fyrirhugaða ræktun ma. ræktunaraðferðir, stærð og umfangi ræktunar, mat á hver hugsanleg áhrif ræktunarinnar geta haft á umhverfið ásamt lýsingu á búnaði, aðstöðu og mannvirkjum eftir atvikum. Einnig óskar nefndin eftir staðfestingu landeigenda viðkomandi jarða.

3.Fjárhagsáætlun 2016 - nefndir.

1508008

Undirbúningur fyrir fjárhagsáætlun 2016.
Skipulags- og umhverfisfulltrúa og formanni falið að fylgja eftir áherslum nefndarinnar fyrir árið 2016.

4.Kúludalsá - Endurnýjun á vatnslögn - Ósk um styrk

1508026

Á 60. fundi USN nefndar 14. október 2015 var gerð eftirfarandi bókun: "Fullnægjandi gögn hafa borist sveitarfélaginu. USN nefnd samþykkir að beina því til sveitarstjórnar að verða við umsókn bréfritara og greiða helming kostnaðar við endurbæturnar, krónur 242.688, enda er verkið í fullu samræmi við reglur sjóðsins." Á 206. fundi sveitarstjórnar 27. október 2015 var gerð eftirfarandi bókun: "Sveitarstjórn samþykkir afgreiðslu USN nefndar um að sveitarfélagið taki þátt í kostnaði við endurbæturnar í samræmi við reglur styrktarsjóðs vegna endurbóta á vatnsveitum tengdum íbúðarhúsum.
Samþykkt með 7 greiddum atkvæðum." Borist hefur viðbótarerindi frá PíPó varðandi málið.
USN nefnd samþykkir að beina því til sveitarstjórnar að verða við viðbótarumsókn bréfritara og greiða helming kostnaðar við endurbæturnar, krónur 24.194.

5.Kynning á starfsleyfi -olíubirgðastöð að Litla Sandi og Digralæk - Olíudreifing ehf.

1509046

Á 60. fundu USN nefndar 14.október 2015 var gerð eftirfarandi bókun: "USN nefnd felur skipulagsfulltrúa, AH og ÁH að vinna drög að athugasemdum vegna tillögu að starfsleyfi fyrir olíubirgðastöð að Litla-Sandi og Digralæk fyrir 13. nóv. nk."
USN nefnd fór yfir drög að athugasemdum vegna starfsleyfis og samþykkir að vísa þeim til afgreiðslu sveitastjórnar.

6.Deiliskipulag hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæðis á Grundartanga, austursvæði - breyting á deiliskipulagi hafnarsvæðis, austursvæðis

1510022

Á 60. fundi USN nefndar 14. október 2015 var gerð eftirfarandi bókun: " USN nefndarmenn óskuðu eftir lengri tíma til að kynna sér gögnin, málinu frestað."
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að fela skipulagsfulltrúa að auglýsa breytingu á deiliskipulagi hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæðis á austursvæði Grundartanga sbr. 1. mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

7.Auglýsingarskilti við Hvalfjarðargöng

1509043

Á 60. fundi USN nefndar 14. október 2015 var gerð eftirfarandi bókun: "Skipulagsfulltrúa falið að kanna málið fyrir næsta fund USN nefndar."
Skipulagsfulltrúi hefur kynnt sér málið.
USN nefnd gerir ekki athugasemdir við erindið.

8.Óskað eftir að skipulögð frístundabyggð í landi Beitistaða (sunnan þjóðvegar) verði breytt í íbúðabyggð.

1503044

Erindið var tekið fyrir á 60. fundi USN nefndar 14. október 2015 og gerð var eftirfarandi bókun: "Málinu frestað og skipulags- og byggingarfulltrúa falið að hafa samband við bréfritara og afla frekari gagna."
Skipulag- og byggingarfulltrúi hafa kynnt sér málið. USN nefnd felur skipulagsfulltrúa að senda málið til umsagnar hjá Vegagerðinni og Umhverfisstofnun.

9.Breyting deiliskipulags lóða á stóriðnaðarsvæði við Grundartanga, Norðurál

1409023

Á 60. fundi USN nefndar 14. október 2015 var gerð eftirfarandi bókun: "Skipulagsfulltrúi lagði fram drög að svörum við þeim athugsemdum sem bárust. USN nefnd felur skipulagsfulltrúa og lögmanni sveitarfélagsins að fullvinna svörin í samræmi við ábendingar nefndarfólks og leggja fyrir næsta fund nefndarinnar." Borist hefur erindi frá Faxaflóahöfnum dags. 20. október varðandi breytingu deiliskipulagsins.
Skipulagsfulltrúi lagði fram svör við athugsemdum sem unnin eru af honum og lögmanni sveitarfélagsins í samvinnu við USN nefnd. USN nefnd samþykkir framlagðar tillögur að svörum og vísar málinu til sveitarstjórnar til staðfestingar. USN nefnd vekur athygli á því að athugsemdir bárust frá Faxaflóahöfnum eftir að auglýsingum fresti til að skila inn athugasemdum var lokið. USN nefnd mun því ekki taka efnislega afstöðu til þeirra ábendinga við afgreiðslu málsins.

10.Breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, Kirkjusandur/Baronsreitur

1510035

Borist hefur erindi frá Reykjavíkurborg dags. 21. október 2015 þar sem kynnt er breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Lagt fram og kynnt. USN gerir ekki athugsemdir við breytingar skipulagsins sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

11.Másstaðir 3 - Smáhýsi 5 talsins

1505027

Á 202. fundi sveitarstjórnar 25. ágúst 2015 var gerð eftirfarandi bókun: "Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:
"Byggingarleyfisumsókninni er synjað að svo stöddu þar sem umsóknin samræmist ekki aðalskipulagi sveitarfélagsins sbr. umsögn Skipulagsstofnunar frá 22. júní sl.
Hafin er vinna við breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins sem gerir ráð fyrir sambærilegum framkvæmdum þó þannig að eingöngu sé heimilt að byggja þrjú frístundahús á hverri jörð, samkvæmt skipulagslýsingu sem nú liggur fyrir. Þá gerir skipulagslýsingin ráð fyrir því að þegar fleiri en tvö íbúðarhús/frístundahús séu ráðgerð á sömu jörð skuli deiliskipuleggja svæði sem nær yfir öll húsin. Er umsækjanda bent á að fylgjast með kynningar- og auglýsingarferli tillögunnar. Í ljósi þess að tillagan gerir ráð fyrir því að vinna þurfi deiliskipulag er umsækjanda bent á að hann geti á eigin ábyrgð látið vinna tillögu að deiliskipulagi jarðarinnar eða þess svæðis sem byggja á umrædd hús sem mögulegt væri að auglýsa til kynningar samhliða aðalskipulagsbreytingunni til að flýta því ferli. Er umsækjanda bent á að hafa samvinnu um það við skipulagsfulltrúa vilji hann fara þá leið."
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 6 atkvæðum. HS situr hjá við atkvæðagreiðsluna." Borist hefur tillaga að deiliskipulagi frá Teiknistofunni Storð fh. landeigenda.
Deiliskipulagsuppdráttur fyrir Másstaði lagður fram og kynntur.
Í ljósi framkominna athugasemda við aðalskipulagslýsingu aðalskipulagsbreytingarinnar (sjá lið nr. 12 í dagskrá) getur nefndin ekki tekið afstöðu til málsins að svo stöddu.
Afgreiðslu frestað.

12.Tillaga L og H lista: Breytingar á aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2008-2020.

1308017

Á 58. fundi USN nefndar 20. ágúst 2015 var gerð eftirfarandi bókun: "USN nefnd samþykkir fyrir sitt leyti lýsinguna og leggur til við sveitarstjórn að fela skipulagsfulltrúa að senda lýsingu á verkefninu til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum og kynna hana fyrir almenningi sbr. 30.gr. skipulagslaga nr. 123/2010." Á 202. fundi sveitarstjórna 25. ágúst 2015 var gerð eftirfarandi bókun: "Oddviti bar upp tillögu um breytingu á lýsingu vegna breyttrar stefnumörkunar um landbúnaðarsvæði:
Breytingartillagan er svohljóðandi og varðar lið nr. 6 á bls. 36 í Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2008-2020:

Þegar fleiri en tvö íbúðarhús/frístundahús eru ráðgerð á sömu jörð skal deiliskipuleggja svæði sem nær yfir öll húsin og aðkomu að þeim. Þjónusta sveitarfélagsins er takmörkuð og ekki sú sama og í þéttbýli, t.d. hvað varðar neysluvatn, viðhald vega og snjómokstur."
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.
Skipulagslýsingin að samþykktri þessari breytingatillögu borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða. Samþykkt samhljóða að fela skipulagsfulltrúa að senda lýsingu á verkefninu til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum og að hún verði kynnt almenningi sbr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010"
Skipulagfulltrúi hefur sent skipulagslýsingu aðalskipulagsbreytingar til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum. Umsagnir hafa borist frá Orkusölunni dags. 29. september 2015, Vegagerðinni dags. 23. september 2015, Skorradalshreppi dags. 6. október 2015, Minjastofnun Íslands dags. 9. október 2015, Kjósahreppi dags. 10. október 2015, Bændasamtökum Íslands dags. 6. október 2015, Umhverfisstofnun dags. 18.október 2015, Skipulagsstofnun dags. 15. október 2015 og Akraneskaupstað dags. 4. nóvember 2015.
Í ljósi framkominna ábendinga frá umsagnaraðilum felur USN nefnd formanni og skipulagsfulltrúa að leita ráðgjafar varðandi flokkun landbúnaðarlands og í framhaldi mótun stefnu á grundvelli hennar.

13.Glammastaðir - deiliskipulag milli þjóðvegar og Þórisstaðarvatns

1506031

Á 56. fundi USN nefndar 16. júní 2015 var gerð eftirfarandi bókun:"Málinu frestað, skipulags- og umhverfisfulltrúa falið að skoða málið. USN nefnd bendir í þessu sambandi á fyrri afgreiðslu sveitarstjórnar frá 15. desember 2014 er varðar ósk um undanþágu frá skipulagsreglugerð 90/2013 um fjarlægð milli bygginga og vega á Glammastöðum."
Skipulags- og umhverfisfulltrúi hefur fundað með landeigendum, skipulagshöfundi og lögmanni landeiganda og borist hefur umsögn Fiskistofu.
USN nefnd felur skipulagsfulltrúa að leita umsagnar Veiðifélags Laxár í Leirársveit.

14.Vallanesland C-1 - Lnr.193585 - Breytingu á sumarhúsi í íbúðarhús

1504034

Byggingarfulltrúi og slökkviliðsstjóri fóru í úttekt á húsnæðinu á Vallaneslandi C-1 í Hvalfjarðarsveit þann 20.október 2015, eins og óskað var eftir á 54.fundi USN nefndarinnar. Verið var að meta hvort mannvirkið væri í samræmi við byggingarreglugerð er varðar skilgreingu á íbúðarhúsnæði.
Mannvirkið uppfyllir kröfur sem íbúðarhúsnæði samkvæmt gildandi byggingarreglugerð. Hinsvegar stendur sumarhúsið á 3,2 ha sumarhúsalóð sem er ekki í eigu umsækjanda. Mælt er með að stofnuð verði lóð undir mannvirkið sem verði skilgreind sem íbúðarhúsalóð. Byggingarfulltrúa falið að vinna málið áfram.

15.Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36

1511001F

 • 15.1 1407016 Bjarkarás 7 - Breyta skráningu úr sumarhúsi í íbúðarhús
  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36 Gjöld:
  Afgreiðslugjald kr. 10.500,-
  Byggingarleyfisgjald 12 m², kr. 6.000,-
  Yfirferð uppdrátta kr. 16.100,-
  Lokaúttekt kr. 14.600,-

  Heildargjöld samtals kr. 47.200,-
 • 15.2 1510042 Eyrarskógur 87 - Sumarhús - Viðbygging nr. 2
  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36 Gjöld:
  Afgreiðslugjald kr. 10.500,-
  Byggingarleyfisgjald 11,4 m², kr. 3.420,-
  Yfirferð uppdrátta kr. 16.100,-
  Úttektargjald 0 skipti kr. 0,-
  Mæling fyrir húsi á lóð kr. 0,-
  Aukamæling fyrir húsi á lóð kr. 0,-
  Lokaúttekt kr. 14.500,-
  Heildargjöld samtals kr. 44.520,-

  Samrýmist skipulagi og er samþykkt
 • 15.3 1510023 Hafnarskógar 73 - Rekstrarleyfi
  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36 Gjöld:
  Afgreiðslugjald vegna umsóknar kr. 10.500,-
  Úttekt vegna rekstrarleyfis kr. 10.500,-

  Heildargjöld samtals kr. 21.000,-
 • 15.4 1509039 Hafnarskógar 81 - Sumarhús
  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36 Gjöld:
  Afgreiðslugjald kr. 10.500,-
  Byggingarleyfisgjald 113,5 m², kr. 34.050,-
  Yfirferð uppdrátta kr. 16.100,-
  Úttektargjald 7 skipti kr. 73.500,-
  Mæling fyrir húsi á lóð kr. 59.500,-
  Lokaúttekt kr. 14.500,-
  Heildargjöld samtals kr. 208.150,-

  Samrýmist skipulagi og er samþykkt
 • 15.5 1509048 Hjallholt 42 - Stöðuleyfi
  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36 Gjöld:
  Stöðuleyfi til eins árs kr. 45.000,-
  Heildargjöld kr. 45.000,-
 • 15.6 1508024 Hléskógar 10 - Rekstrarleyfi
  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36 Gjöld:
  Afgreiðslugjald vegna umsóknar kr. 10.500,-
  Úttekt vegna rekstrarleyfis kr. 10.500,-
  Heildargjöld samtals kr. 21.000,-
 • 15.7 1509012 Höfn 2 lnr.174854 - Stofnun lóðar - Hafnarskógar 83
  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36 Gjöld:
  Umsýsla vegna stofnun lóðar kr. 16.100,-
  Veðbókavottorð kr. 1.500,-
  Heildargjöld kr. 17.600,-
 • 15.8 1508021 Kjarrás 11 - Breyting á heimtaug
  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36 Gjöld:
  Afgreiðslugjald við móttöku umsóknar kr. 10.500,-
  Heildargjöld kr. 10.500,-
 • 15.9 1507037 Kúludalsá 1 - Rekstrarleyfi - Endurnýjun
  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36 Gjöld:
  Afgreiðslugjald vegna umsóknar kr. 10.200,-
  Úttekt vegna rekstrarleyfis kr. 10.200,-
  Heildargjöld samtals kr. 20.400,-
 • 15.10 1510021 Litla Botnsland 174949 - Flutningur sumarhús af lóð
  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36 Gjöld:
  Afgreiðslugjald kr. 10.500,-
  Úttektargjald X 2 skipti kr. 21.000,-
  Heildargjöld samtals kr. 31.500,-,-

  Samþykkt
 • 15.11 1506052 NA - Mhl.57 - Steypuskáli
  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36 Fyrri reikningur:
  Heildargjöld eru samtals kr. 3.860.560,- og eru ógreidd.

  Endurskoðaður reikningur:
  Afgreiðslugjald kr. 10.200,-
  Byggingarleyfisgjald 10.044,2 m², kr. 3.013.260,-
  Yfirferð uppdrátta kr. 15.600,-

  Heildargjöld samtals kr. 3.039.060,-
 • 15.12 1510043 Skálatangi 2 - Lnr. 133712 - Breyting á íbúðarhúsi innanhús
  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36 Gjöld:
  Afgreiðslugjald kr. 10.500,-
  Yfirferð uppdrátta kr. 16.100,-
  Lokaúttekt kr. 29.200,-
  Heildargjöld samtals kr. 55.800,-

  Samrýmist skipulagi og er samþykkt
 • 15.13 1509011 Stóri-Lambhagi 2/Kringlumelur - Ósk um nafnabreytingu - Stóri-Lambhagi 5
  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36 Gjöld
  Umsýsla vegna breytingar á lóð kr. 16.100,-
  Heildargjöld kr. 16.100,-
 • 15.14 1510003 Klafastaðir - Stofnun lóðar - Leynisvegur 6
  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36 Gjöld:
  Umsýsla vegna stofnun lóðar kr. 16.100,-
  Veðbókavottorð kr. 1.500,-
  Heildargjöld kr. 17.600,-
 • 15.15 1302035 Spölur hf. - Stöðuleyfi - Tölvubúnaðargeymsla
  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36 Gjöld:
  Stöðuleyfi til eins árs kr. 45.000,-
  Heildargjöld samtals kr. 45.000,-

Fundi slitið - kl. 19:00.

Efni síðunnar