Fara í efni

Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd 2013-2022

56. fundur 16. júní 2015 kl. 15:15 - 17:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3
Nefndarmenn
  • Arnheiður Hjörleifsdóttir aðalmaður
  • Daníel Ottesen aðalmaður
  • Guðjón Jónasson aðalmaður
  • Ólafur Ingi Jóhannesson aðalmaður
  • Ólafur Melsted embættismaður
Fundargerð ritaði: Daníel Ottesen
Dagskrá

1.Krafa um ógildingu deiliskipulag - Glammastaðir

1505015

Borist hefur erindi frá Land-lögmenn fh. Valz þar sem farið er fram á ógildingu deiliskipulags vegna Glammastaða. Málið var tekið fyrir á fundi USN nefndar 20.maí 2015 og gerð eftirfarandi bókun: "USN nefnd felur skipulags- og umhverfisfulltrúa að leita álits lögmanns og Skipulagsstofnunar vegna erindisins."
Skipulagsfulltrúi hefur leitað álits lögmanns og niðurstaða hans er að hafna beri kröfu landeiganda um ógildingu deiliskipulags. USN leggur til við sveitarstjórn að hafna beri ógildingu deiliskipulags á grundvelli álits lögmanns.

2.Jarðvegsmanir - Grundartangi - drög að útfærslu.

1506025

Borist hefur erindi frá Faxaflóahöfnum varðandi drög að tillögu um jarðvegsmanir á Grundartanga.
Lagt fram.

3.Glammastaðir - deiliskipulag milli þjóðvegar og Þórisstaðarvatns

1506031

Borist hefur erindi frá KRark fyrir hönd Valz ehf. þar sem óskað er eftir heimild til að deiliskipuleggja hluta af Glammastaðalandi milli þjóðvegar og Þórisstaðavatns.Hér er um lögbýlisjörð að ræða og hefur landeigandi óskað eftir að reisa lögbýli á þessum stað.
Málinu frestað, skipulags- og umhverfisfulltrúa falið að skoða málið. USN nefnd bendir í þessu sambandi á fyrri afgreiðslu sveitarstjórnar frá 15. desember 2014 er varðar ósk um undanþágu frá skipulagsreglugerð 90/2013 um fjarlægð milli bygginga og vega á Glammastöðum.

4.Tillaga L og H lista: Breytingar á aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2008-2020.

1308017

Á 33. fundi USN nefndar 20. janúar 2014 var gerð eftirfarandi bókun "USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að leitað verði umsagnar um lýsinguna og hún kynnt íbúum sveitarfélagsins sbr. 4.2.4. gr. skipulagsreglugerðar 90/2013. Á 163. fundi sveitarstjórnar var tillagan samþykkt samhljóða.
USN leggur til við sveitarstjórn að áður samþykkt tillaga frá 20. janúar 2014 (liður 15) um breytingu á Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 er varðar landbúnaðarsvæði fari í sinn lögformlega feril.

5.Skálatangi - Lnr.133711 - Niðurrif

1506026

Sótt er um niðurrif á jörðinni Skálatangi, lnr. 133711. Um er að ræða niðurrif á einni byggingu með tveimur matshlutum. Fyrri matshlutinn er alifuglahús, mhl.05, byggt 1950 og er 32,3 fm. Seinni matshlutinn er geymsla, mhl.06, byggt 1960 og er 36,5 fm.
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að veita heimild til niðurrifs á fyrrgreindum byggingum.

6.Fyrirspurn vegna lóðar sem liggur fyrir innan Sólvelli 2.

1505019

Borist hefur erindi frá Gunnari Ragnarssyni varðandi lóð innan við Sólvelli 2. Málið var tekið fyrir í sveitarstjórn 26. maí 2015 og gerð eftirfarandi bókun: "Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að fresta afgreiðslu erindisins og samþykkir að vísa því til frekari umfjöllunar hjá USN-nefnd."
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum."
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að hafna erindinu enda hefur ekki verið mörkuð framtíðarstefna fyrir byggð á þessu svæði. Skipulagsfulltrúa er falið að afla gagna um svæðið.

7.Grundartangi - flæðigryfja -urðun spilliefna frá GMR

1502037

Borist hefur erindi frá VSÓ Ráðgjöf varðandi viðbrögð hagsmunaaðila er varða fyrirhugaða urðun úrgangsefna í flæðigryfju. Málið var áður tekið fyrir á fundi USN nefndar 11. mars 2015 og afgreitt með eftirfarandi hætti:" USN-nefnd bendir á að umrædd starfsemi er háð framkvæmdaleyfi, sbr. 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Flæðigryfjur sem þessar eru jafnframt starfleyfisskyldar og er líklegt að kanna þurfi með matsskyldu þ.e. hvort framkvæmdin sé háð mati á umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 106/2000. Þá bendir nefndin á að flæðigryfjurnar á Grundartanga falla undir umhverfisvöktun samkvæmt umhverfisvöktunaráætlun sem samþykkt er af Umhverfisstofnun og gildir fyrir árin 2012-2021. USNnefnd telur auk þess nauðsynlegt að nánari grein sé gerð fyrir þeim úrgangsefnum sem fyrirhugað er að urða og að lagt sé mat á efnasamsetningu þeirra m.t.t. þeirra efna sem nú þegar eru urðuð í flæðigryfjum á svæðinu. USN nefnd treystir sér ekki til að taka afstöðu til fyrirspurnarinnar fyrr en frekari gögn liggja fyrir."
Lagt fram.

8.Framkvæmdaleyfi - Landsnet - tengivirki vegna Silicor

1506023

Borist hefur erindi frá Landsneti varðandi undirbúning fyrir framkvæmdaleyfi vegna framkvæmda við tengingar Silicor við tengivirki Landsnets.
Nefndin telur að hugmyndir Landsnets séu í samræmi við Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 og deiliskipulag Grundartanga.

9.Deiliskipulag fyrir olíubirgðastöð, Litli-Sandur

1401020

Á 49. fundi USN nefndar 11. desember 2014 var gerð eftirfarandi bókun: USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila að auglýsa deiliskipulag Olíubirgðastöðvar á Litla-Sandi ásamt umhverfisskýrslu sbr. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að teknu tilliti til ábendinga skipulagsfulltrúa við framlögð skipulagsgögn og honum falið að vinna málið áfram.
USN nefnd frestar afgreiðslu. Gögnin þarfnast lagfæringar. Skipulagsfulltrúa er falið að koma ábendingum til höfundar skipulags.

10.Breyting deiliskipulags lóða á stóriðnaðarsvæði við Grundartanga, Norðurál

1409023

Erindi hefur borist frá Norðuráli hf. dags. 5. mars 2015 vegna aukningar í framleiðslu Norðuráls á Grundartanga. Málið var tekið fyrir á 54. fundi USN nefndar 20. maí 2015 og gerð eftirfarandi bókun. "Málinu frestað, nefndarfólk óskaði eftir lengri tíma til að kynna sér gögnin."
USN nefnd frestar afgreiðslu. Gögnin þarfnast lagfæringar. Skipulagsfulltrúa er falið að koma ábendingum til höfundar skipulags. Jafnframt bendir USN nefnd á bókun sveitarstjórnar frá 27. mai 2014 þar sem fram kemur að: "Hvalfjarðarsveit fer fram á að samhliða framleiðsluaukningu verði settur upp búnaður með bættu afsogi frá kerum sem í notkun eru og að það geti vegið á móti framleiðsluaukningunni á stækkunartímabilinu, í samræmi við það sem Norðurál hefur kynnt opinberlega. Þannig sé unnið markvisst að því að losun flúors og brennisteinsdvíoxiðs aukist ekki á iðnaðarsvæðinu, þrátt fyrir fyrirhugaða framleiðsluaukningu."

Fundi slitið - kl. 17:00.

Efni síðunnar