Fara í efni

Sveitarstjórn

170. fundur 22. apríl 2014 kl. 16:00 - 18:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3
Nefndarmenn
  • Sigurður Sverrir Jónsson oddviti
  • Ása Helgadóttir varaoddviti
  • Sævar Ari Finnbogason ritari
  • Hallfreður Vilhjálmsson aðalmaður
  • Arnheiður Hjörleifsdóttir vararitari
  • Halldóra Halla Jónsdóttir aðalmaður
  • Björgvin Helgason 1. varamaður
Fundargerð ritaði: Laufey Jóhannsdóttir sveitarstjóri
Dagskrá
Sigurður Sverrir Jónsson oddviti, setti fundinn og bauð menn velkomna til fundar og var síðan gengið til áður boðaðar dagskrár.
Oddviti leitaði afbrigða að taka inn mál 1404037 aðalfundarboð Hitaveitufélags Hvalfjarðar sem haldinn verður 30. apríl en fundarboðið barst í dag.
Samþykkt samhljóða.
Að auki sat fundinn sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.

1.Sveitarstjórn - 169

1404001F

LJ ræddi lið 8 í fundargerðinni og ræddi lið 9 varðandi að nýta vef sveitarfélagsins til kynninga á frambjóðendum. Svarbréf hefur borist frá innanríkisráðuneytinu varðandi erindið. Greindi frá kostnaði við vefsíðugerð og undirbúningi við vefsíðu kostnaður er u.þ.b. 400 þúsund. SAF ræddi erindið og ítrekaði afstöðu sína um að vefur sem þessi fari sem fyrst í gagnið. ÁH ræddi fram komið álit frá innanríkisráðuneytinu. Lagði áherslu á að setja síðuna í loftið þegar framboðsfresti er lokið. SAF ræddi erindið.
Fundargerðin framlögð.

2.17. fundur starfshóps vegna hitaveituvæðingar.

1404026

SAF ræddi samantektir sem unnar hafa verið og birtingu þeirra á vefsíðu sveitarfélagsins. HV benti á að leiðrétta þarf dagsetningar og benti á mismun á greiðslum til fundarmanna. Fundargerðin framlögð

3.5. fundur stýrihóps um húsnæðismál leikskólans.

1404035

Fundargerðin framlögð

4.Styrkumsóknir í styrktarsjóð Hvalfjaðrarsveitar, apríl 2014.

1402048

Fyrri úthlutun ársins, alls bárust 20 umsóknir. Umsóknir og fylgigögn send rafrænt.
Fyrir fundinum liggja 21 umsókn
Tillaga sveitarstjórnar er að úthluta eftirfarandi styrkjum;
Landgræðsla Ríkisins 30.000
Stígamót
25.000
Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda.
15.000
Raunhæft verkefni - Samanhópurinn
20.000
Sara Margrét Ólafsdóttir
40.000
Julio Cesar Gutierrz
75.000
Jón Rúnar Hilmarsson
40.000
Daniela Gross
40.000
Karlakórinn Söngbræður útgáfa 20.000
Kór Saurbæjarprestakalls
tónleikahald 175.000
Hestamannaf. Dreyri þjálfun - æskulýðsstarf 40.000
Hestamannaf. Dreyri reiðnámskeið- æskulýðsstarf 40.000
Hvalfjarðarklasinn
75.000
Kvenfélagið Lilja hjálparsjóður 125.000

Samtals kr 760.000 úthlutað. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0

5.Afskrift á þing- og sveitasjóðsgjöldum.

1404019

Erindi frá Sýslumanninum í Borgarnesi, dagsett 9. apríl 2014.
LJ fór yfir erindið og lagði til að samþykkja afskriftirnar þar sem innheimta hefur reynst árangurslaus. Gjöldin eru vegna dánarbús sem var eignalaust. Upphæð kr. 165.326 auk áfallins kostnaðar. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

6.Óskað eftir fjárveitingu til þess að endurnýja rotþró við Kambshól 2.

1404020

Erindi frá ábúendum á Kambshól 2, dagsett 6. apríl 2014.
SSJ fór yfir erindið og lagði til að hafna erindinu. SAF ræddi erindið. SSJ ræddi erindið. BH ræddi erindið og lagði til að fela byggingarfulltrúa að skoða erindið nánar. HV tók undir með BH og lagði til að fela byggingarfulltrúa að skoða erindið. SAF ræddi erindið og tekur undir með BH að fela byggingarfulltrúa að skoða erindið. SAF ræddi fram komið erindi. Tillaga um að vísa erindinu til byggingarfulltrúa til nánari skoðunar. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

7.Endurfjármögnun lána hjá Höfða.

1403037

Erindi frá framkvæmdastjóra Höfða um að sveitarstjórn veiti einfalda ábyrgð vegna lántöku Höfða hjá Lánasjóði sveitarfélaga kr. 159.000.000. Lánasamningur liggur frammi á fundinum.
Bókun;
Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku HÖFÐA hjúkrunar- og dvalarheimilis hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 159.000.000 kr. til , í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Er ábyrgð þessi veitt sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og er hún óskipt (in solidum) gagnvart kröfuhafa, en innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhluti í HÖFÐA hjúkrunar- og dvalarheimilis. Til tryggingar ábyrgðinni standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til að endurfjármagna eldra óhagstæðara lán sem tekið var árið 2011 til að fjármagna stækkun þjónusturýmis hjúkrunarheimilisins, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Sveitarstjórnin skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda félagsins að eignarhald að félaginu megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila.
Fari svo að Hvalfjarðarsveit selji eignarhlut í HÖFÐA hjúkrunar- og dvalarheimilis til annarra opinberra aðila, skuldbindur Hvalfjarðarsveit sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta.
Jafnframt er Laufeyju Jóhannsdóttur sveitarstjóra kennitala 0603484729, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta f.h. Hvalfjarðarsveitar veitingu ofangreindrar ábyrgðar með áritun á lánssamninginn.

Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

8.Hvalfjarðarsveit hvött til að halda Lúpínu í skefjum.

1404036

Erindi frá sumarhúsaeigenda í Svarfhólsskógi.
SSJ fór yfir erindið. Lagði til að vísa erindinu til umfjöllunar í USN nefndar . Tillagan samþykkt samhljóða 7-0

9.Afkastaaukning álvers Norðuráls á Grundartanga í allt að 350.000 tonn á ári beiðni um umsögn

1404017

Umsögn vegna afkastaaukningar álvers Norðuráls á Grundartanga.
SAF fór yfir umsögnina og lagði til að samþykkja fram komna umsögn.

AH ræddi erindið og gerði athugasemd við að málið hafi ekki verið rætt í USN nefnd á fundi nefndarinnar og fellst ekki á umsögnina. HV ræddi erindið og lagði til að nefndin komi saman og fjalli um erindið. Ræddi að óvenjulegt væri að formaður skrifi undir umsögn. SAF ræddi fram komnar ábendingar. AH ræddi fram komna umsögn. Umsögnin samþykkt með 4 atkvæðum ÁH SSJ HHJ og SAF. HV AH og BH sitja hjá við afgreiðsluna. HV gerði grein fyrir atkvæði sínu. SAF gerði grein fyrir atkvæði sínu.

10.Aðalfundarboð 2014, Hitaveitufélag Hvalfjarðar.

1404038

Frá Hitaveitufélagi Hvalfjarðarsveitar, dagsett 22. apríl 2014. Umboð á aðalfundi.
SSJ fór yfir erindið. ÁH lagði til að SSJ fari með umboð á aðalfundi. Tillagan samþykkt 5 atkvæðum BH, SAF, SSJ, HHJ, ÁH.
HV og AH sitja hjá við afgreiðsluna. LJ fór yfir að að eigendum hefur verið sent bréf til kynningar á vinnunni sem unninn hefur verið að undanförnu. HV benti á að bréfið er undirritað af sveitarstjóra. SAF ræddi fram komið bréf og að gott væri að koma upplýsingum sem fyrst á framfæri á heimasíðu. AH spurðist fyrir varðandi kynningu á erindinu.

11.Rekstraryfirlit, janúar - febrúar.

1404018

Frá fjármálastjóra Hvalfjarðarsveitar.
Erindið framlagt

12.Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2014.

1404021

Frá Jöfnunarsjóði, dagsett 2. apríl 2014.
Erindið framlagt

13.Til umsagnar frumvarp til laga um örnefni (heildarlög), 481. mál.

1404025

Frá Alþingi, dagsett 11. apríl 2014. Þegar sent bygginga- og skipulagsfulltrúum Hvalfjarðarsveitar.
Erindið framlagt.

14.Til umsagnar tillaga til þingsályktunar um mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneyslu, 335. mál.

1404028

Erindi frá Alþingi, dagsett 4. apríl 2014. Þegar sent félagsmálastjóra og form. fjölskyldunefndar.
Erindið framlagt

15.Til umsagnar frumvarp til laga um ríkisendurskoðanda og ríkisendurskoðun, 488. mál.

1404029

Frá Alþingi, dagsett 15. apríl 2014.
Erindið framlagt

16.Ársreikningur 2013, Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili.

1404032

Þegar sendur sveitarstjórn rafrænt, liggur frammi.
Erindið framlagt

17.Aðalfundur 2014, Heilbrigðiseftirlit Vesturlands.

1404011

Aðalfundargerð og skýrsla stjórnar.
Fundargerðin framlögð

18.Fundagerð, landeigendur innan "Skorradalsgirðingar" o.fl.

1404024

Fundargerðin framlögð

19.16. fundargerð nefndar um nýja fjallskilasamþykkt og samþykkt drög.

1404027

Fundargerðin framlögð. SSJ ræddi erindið og lagði til að taka fjallskilasamþykktina til afgreiðslu á næsta fundi sveitarstjórnar. SAF ræddi erindið og lagði til að vísa erindinu til umfjöllunar í landbúnaðarnefnd. Tillaga um að vísa erindinu til landbúnaðarnefndar samþykkt samhljóða 7-0. Bent er á að nefndin skili inn umsögn fyrir næsta fund sveitarstjórnar.

20.106. stjórnarfundur SSV, 15. apríl 2014.

1404030

Fundargerðin framlögð

21.38. fundur stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis.

1404031

Fundargerðin framlögð

22.119. fundur Faxaflóahafna.

1404033

Fundargerðin framlögð

23.814. og 815. fundur Sambands íslenskra sveitarfélaga.

1404034

Fundargerðirnar liggja frammi. Áður sendar sveitarstjórn rafrænt.
Fundargerðirnar framlagðar

Fundi slitið - kl. 18:00.

Efni síðunnar