Fara í efni

Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd 2011-2013

61. fundur 13. nóvember 2015 kl. 15:00 - 17:00

Arnheiður Hjörleifsdóttir aðalmaður, Daníel Ottesen aðalmaður, Guðjón Jónasson 

aðalmaður, Ása Hólmarsdóttir aðalmaður, Ólafur Ingi Jóhannesson aðalmaður og 

Ólafur Melsted embættismaður.

 

Ása Hólmarsdóttir  ritari, ritaði fundargerð.

Nefndarmál

 

1    Ástand gróðurs og umferðaröryggi   -   Mál nr. 1510008

 

Borist hefur erindi frá Samgöngustofu dags. 28. september 2015 varðandi ástand 

gróðurs og umferðaröryggi.

 

Lagt fram og kynnt.

 

2   Tilraunaleyfi Góu ehf. um skeldýrarækt á tveim svæðum í Hvalfirði   -   Mál nr. 

1510029

 

Borist hefur erindi frá MAST dags. 21. október 2015 þar sem óskað er eftir umsögn 

Hvalfjarðarsveitar á umsókn Góu ehf. um skeldýrarækt á tveim svæðum í Hvalfirði.

 

Málinu frestað. Skipulags- og umhverfisfulltrúa falið að óska eftir lengri 

umsagnartíma og nánari gögnum um fyrirhugaða ræktun ma. ræktunaraðferðir, stærð 

og umfangi ræktunar, mat á hver hugsanleg áhrif ræktunarinnar geta haft á umhverfið 

ásamt lýsingu á búnaði, aðstöðu og mannvirkjum eftir atvikum. Einnig óskar nefndin 

eftir staðfestingu landeigenda viðkomandi jarða.

 

3    Fjárhagsáætlun 2016 - nefndir.   -   Mál nr. 1508008

 

Undirbúningur fyrir fjárhagsáætlun 2016.

 

Skipulags- og umhverfisfulltrúa og formanni falið að fylgja eftir áherslum 

nefndarinnar fyrir árið 2016.

 

4    Kúludalsá - Endurnýjun á vatnslögn - Ósk um styrk   -   Mál nr. 1508026

 

Á 60. fundi USN nefndar 14. október 2015 var gerð eftirfarandi bókun: "Fullnægjandi 

gögn hafa borist sveitarfélaginu. USN nefnd samþykkir að beina því til sveitarstjórnar 202 

að verða við umsókn bréfritara og greiða helming kostnaðar við endurbæturnar, krónur 

242.688, enda er verkið í fullu samræmi við reglur sjóðsins." Á 206. fundi 

sveitarstjórnar 27. október 2015 var gerð eftirfarandi bókun: "Sveitarstjórn samþykkir 

afgreiðslu USN nefndar um að sveitarfélagið taki þátt í kostnaði við endurbæturnar í 

samræmi við reglur styrktarsjóðs vegna endurbóta á vatnsveitum tengdum 

íbúðarhúsum.

Samþykkt með 7 greiddum atkvæðum." Borist hefur viðbótarerindi frá PíPó varðandi 

málið.

 

USN nefnd samþykkir að beina því til sveitarstjórnar að verða við viðbótarumsókn 

bréfritara og greiða helming kostnaðar við endurbæturnar, krónur 24.194.

 

5     Kynning á starfsleyfi -olíubirgðastöð að Litla Sandi og Digralæk - Olíudreifing 

ehf.   -   Mál nr. 150904

 

Á 60. fundu USN nefndar 14.október 2015 var gerð eftirfarandi bókun: "USN nefnd 

felur skipulagsfulltrúa, AH og ÁH að vinna drög að athugasemdum vegna tillögu að 

starfsleyfi fyrir olíubirgðastöð að Litla-Sandi og Digralæk fyrir 13. nóv. nk."

 

USN nefnd fór yfir drög að athugasemdum vegna starfsleyfis og samþykkir að vísa 

þeim til afgreiðslu sveitastjórnar.

 

Skipulagsmál

 

6   Deiliskipulag hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæðis á Grundartanga, austursvæði -breyting

á deiliskipulagi hafnarsvæðis, austursvæðis   -   Mál nr. 1510022

 

Á 60. fundi USN nefndar 14. október 2015 var gerð eftirfarandi bókun: " USN 

nefndarmenn óskuðu eftir lengri tíma til að kynna sér gögnin, málinu frestað."

 

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að fela skipulagsfulltrúa að auglýsa breytingu á 

deiliskipulagi hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæðis á austursvæði Grundartanga sbr. 1. 

mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 

7    Auglýsingarskilti við Hvalfjarðargöng   -   Mál nr. 1509043

 

Á 60. fundi USN nefndar 14. október 2015 var gerð eftirfarandi bókun: 

"Skipulagsfulltrúa falið að kanna málið fyrir næsta fund USN nefndar."

 

Skipulagsfulltrúi hefur kynnt sér málið.

USN nefnd gerir ekki athugasemdir við erindið.

 

8   Óskað eftir að skipulögð frístundabyggð í landi Beitistaða (sunnan þjóðvegar) 

verði breytt í íbúðabyggð.   -   Mál nr. 1503044

 

Erindið var tekið fyrir á 60. fundi USN nefndar 14. október 2015 og gerð var 

eftirfarandi bókun: "Málinu frestað og skipulags- og byggingarfulltrúa falið að hafa 

samband við bréfritara og afla frekari gagna."

 

Skipulag- og byggingarfulltrúi hafa kynnt sér málið. USN nefnd felur skipulagsfulltrúa 

að senda málið til umsagnar hjá Vegagerðinni og Umhverfisstofnun. 

 

9  Breyting deiliskipulags lóða á stóriðnaðarsvæði við Grundartanga, Norðurál   -Mál nr. 1409023

 

Á 60. fundi USN nefndar 14. október 2015 var gerð eftirfarandi bókun: 

"Skipulagsfulltrúi lagði fram drög að svörum við þeim athugsemdum sem bárust. USN 

nefnd felur skipulagsfulltrúa og lögmanni sveitarfélagsins að fullvinna svörin í 

samræmi við ábendingar nefndarfólks og leggja fyrir næsta fund nefndarinnar." Borist 

hefur erindi frá Faxaflóahöfnum dags. 20. október varðandi breytingu 

deiliskipulagsins.

 

Skipulagsfulltrúi lagði fram svör við athugsemdum sem unnin eru af honum og 

lögmanni sveitarfélagsins í samvinnu við USN nefnd. USN nefnd samþykkir 

framlagðar tillögur að svörum og vísar málinu til sveitarstjórnar til staðfestingar. 

USN nefnd vekur athygli á því að athugsemdir bárust frá Faxaflóahöfnum eftir að 

auglýsingum fresti til að skila inn athugasemdum var lokið. USN nefnd mun því ekki 

taka efnislega afstöðu til þeirra ábendinga við afgreiðslu málsins.

 

10   Breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, Kirkjusandur/Baronsreitur   -Mál nr. 1510035

 

Borist hefur erindi frá Reykjavíkurborg dags. 21. október 2015 þar sem kynnt er 

breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010.

 

Lagt fram og kynnt. USN gerir ekki athugsemdir við breytingar skipulagsins sbr. 2. 

mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

 

11    Másstaðir 3 - Smáhýsi 5 talsins   -   Mál nr. 1505027

 

Á 202. fundi sveitarstjórnar 25. ágúst 2015 var gerð eftirfarandi bókun: "Oddviti lagði 

fram eftirfarandi tillögu:

"Byggingarleyfisumsókninni er synjað að svo stöddu þar sem umsóknin samræmist 

ekki aðalskipulagi sveitarfélagsins sbr. umsögn Skipulagsstofnunar frá 22. júní sl.

Hafin er vinna við breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins sem gerir ráð fyrir 

sambærilegum framkvæmdum þó þannig að eingöngu sé heimilt að byggja þrjú 

frístundahús á hverri jörð, samkvæmt skipulagslýsingu sem nú liggur fyrir. Þá gerir 

skipulagslýsingin ráð fyrir því að þegar fleiri en tvö íbúðarhús/frístundahús séu 

ráðgerð á sömu jörð skuli deiliskipuleggja svæði sem nær yfir öll húsin. Er 

umsækjanda bent á að fylgjast með kynningar- og auglýsingarferli tillögunnar. Í ljósi 

þess að tillagan gerir ráð fyrir því að vinna þurfi deiliskipulag er umsækjanda bent á að 

hann geti á eigin ábyrgð látið vinna tillögu að deiliskipulagi jarðarinnar eða þess 

svæðis sem byggja á umrædd hús sem mögulegt væri að auglýsa til kynningar 

samhliða aðalskipulagsbreytingunni til að flýta því ferli. Er umsækjanda bent á að hafa 

samvinnu um það við skipulagsfulltrúa vilji hann fara þá leið."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 6 atkvæðum. HS situr hjá við 

atkvæðagreiðsluna." Borist hefur tillaga að deiliskipulagi frá Teiknistofunni Storð fh. 

landeigenda.

 

Deiliskipulagsuppdráttur fyrir Másstaði lagður fram og kynntur. 

Í ljósi framkominna athugasemda við aðalskipulagslýsingu 

aðalskipulagsbreytingarinnar (sjá lið nr. 12 í dagskrá) getur nefndin ekki tekið afstöðu 

til málsins að svo stöddu. 

Afgreiðslu frestað.

 

12   Tillaga L og H lista: Breytingar á aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2008-2020.   -Mál nr. 1308017

 

Á 58. fundi USN nefndar 20. ágúst 2015 var gerð eftirfarandi bókun: "USN nefnd 

samþykkir fyrir sitt leyti lýsinguna og leggur til við sveitarstjórn að fela 

skipulagsfulltrúa að senda lýsingu á verkefninu til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og 

umsagnaraðilum og kynna hana fyrir almenningi sbr. 30.gr. skipulagslaga nr. 

123/2010." Á 202. fundi sveitarstjórna 25. ágúst 2015 var gerð eftirfarandi bókun: 

"Oddviti bar upp tillögu um breytingu á lýsingu vegna breyttrar stefnumörkunar um 

landbúnaðarsvæði: 

Breytingartillagan er svohljóðandi og varðar lið nr. 6 á bls. 36 í Aðalskipulagi 

Hvalfjarðarsveitar 2008-2020:

 

Þegar fleiri en tvö íbúðarhús/frístundahús eru ráðgerð á sömu jörð skal 

deiliskipuleggja svæði sem nær yfir öll húsin og aðkomu að þeim. Þjónusta 

sveitarfélagsins er takmörkuð og ekki sú sama og í þéttbýli, t.d. hvað varðar 

neysluvatn, viðhald vega og snjómokstur."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

Skipulagslýsingin að samþykktri þessari breytingatillögu borin undir atkvæði og 

samþykkt samhljóða. Samþykkt samhljóða að fela skipulagsfulltrúa að senda lýsingu á 

verkefninu til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum og að hún verði 

kynnt almenningi sbr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010"

Skipulagfulltrúi hefur sent skipulagslýsingu aðalskipulagsbreytingar til umsagnar hjá 

Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum. Umsagnir hafa borist frá Orkusölunni dags. 29. 

september 2015, Vegagerðinni dags. 23. september 2015, Skorradalshreppi dags. 6. 

október 2015, Minjastofnun Íslands dags. 9. október 2015, Kjósahreppi dags. 10. 

október 2015, Bændasamtökum Íslands dags. 6. október 2015, Umhverfisstofnun dags. 

18.október 2015, Skipulagsstofnun dags. 15. október 2015 og Akraneskaupstað dags. 

4. nóvember 2015.

Í ljósi framkominna ábendinga frá umsagnaraðilum felur USN nefnd formanni og 

skipulagsfulltrúa að leita ráðgjafar varðandi flokkun landbúnaðarlands og í framhaldi 

mótun stefnu á grundvelli hennar.

 

13   Glammastaðir - deiliskipulag milli þjóðvegar og Þórisstaðarvatns   -   Mál nr. 

1506031

 

Á 56. fundi USN nefndar 16. júní 2015 var gerð eftirfarandi bókun:"Málinu frestað, 

skipulags- og umhverfisfulltrúa falið að skoða málið. USN nefnd bendir í þessu 

sambandi á fyrri afgreiðslu sveitarstjórnar frá 15. desember 2014 er varðar ósk um 

undanþágu frá skipulagsreglugerð 90/2013 um fjarlægð milli bygginga og vega á 

Glammastöðum."

 

Skipulags- og umhverfisfulltrúi hefur fundað með landeigendum, skipulagshöfundi og

lögmanni landeiganda og borist hefur umsögn Fiskistofu. 

USN nefnd felur skipulagsfulltrúa að leita umsagnar Veiðifélags Laxár í Leirársveit.

 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa

 

14  Vallanesland C-1 - Lnr.193585 - Breytingu á sumarhúsi í íbúðarhús   -   Mál nr. 

1504034

 

Byggingarfulltrúi og slökkviliðsstjóri fóru í úttekt á húsnæðinu á Vallaneslandi C-1 í 

Hvalfjarðarsveit þann 20.október 2015, eins og óskað var eftir á 54.fundi USN 

nefndarinnar. Verið var að meta hvort mannvirkið væri í samræmi við 

byggingarreglugerð er varðar skilgreingu á íbúðarhúsnæði.

 

Mannvirkið uppfyllir kröfur sem íbúðarhúsnæði samkvæmt gildandi 

byggingarreglugerð. Hinsvegar stendur sumarhúsið á 3,2 ha sumarhúsalóð sem er 

ekki í eigu umsækjanda. Mælt er með að stofnuð verði lóð undir mannvirkið sem verði 

skilgreind sem íbúðarhúsalóð. Byggingarfulltrúa falið að vinna málið áfram.

 

15    Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 36   -   Mál nr. 1511001F

 

15.1   1407016 - Bjarkarás 7 - Breyta skráningu úr sumarhúsi í íbúðarhús

15.2   1510042 - Eyrarskógur 87 - Sumarhús - Viðbygging nr. 2

15.3   1510023 - Hafnarskógar 73 - Rekstrarleyfi

15.4   1509039 - Hafnarskógar 81 - Sumarhús

15.5   1509048 - Hjallholt 42 - Stöðuleyfi

15.6   1508024 - Hléskógar 10 - Rekstrarleyfi

15.7   1509012 - Höfn 2 lnr.174854 - Stofnun lóðar - Hafnarskógar 83

15.8   1508021 - Kjarrás 11 - Breyting á heimtaug

15.9   1507037 - Kúludalsá 1 - Rekstrarleyfi - Endurnýjun

15.10   1510021 - Litla Botnsland 174949 - Flutningur sumarhús af lóð

15.11   1506052 - NA - Mhl.57 - Steypuskáli

15.12   1510043 - Skálatangi 2 - Lnr. 133712 - Breyting á íbúðarhúsi innanhús

15.13 

1509011 - Stóri-Lambhagi 2/Kringlumelur - Ósk um nafnabreytingu - StóriLambhagi 5

15.14   1510003 - Klafastaðir - Stofnun lóðar - Leynisvegur 6

15.15   1302035 - Spölur hf. - Stöðuleyfi - Tölvubúnaðargeymsla

 

 

Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 17:30 .

Efni síðunnar