Fara í efni

Umhverfis- og náttúruverndarnefnd 2006-2011

51. fundur 04. júní 2010 kl. 17:00 - 19:00

 Arnheiður Hjörleifsdóttir, Baldvin Björnsson, Petrína Ottesen, Gauti Halldórsson og Andrea Anna Guðjónsdóttir sem ritaði fundargerð.

 

Arnheiður bauð fundarfólk velkomið og setti fund.

 

1.    Endurvinnsla á álgjalli. Svör VSÓ ráðgjafar vegna umsagnar

 

Hvalfjarðarsveitar um matsskyldu. Nefndin fór yfir svörin, og er sammála um að þau séu greinargóð og vel unnin.

Það er niðurstaða umhverfisnefndar að verksmiðjan fari  í umhverfismat. Sjá meðfylgjandi greinargerð.

 

2.    Endurvinnsla á stáli við Grundartanga. Fyrirspurn um matsskyldu.

 

Nefndin yfirfór skýrslu VSÓ ráðgjafar vegna áforma um að byggð verði verksmiðja til enduvinnslu á stáli  með um 30.000 tonna ársframleiðslu. Verksmiðjan fellur undir 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum, sem er listi yfir framkvæmdir sem kunna að vera háðar mati á umhverfisáhrifum.

Það er niðurstaða umhverfisnefndar að starfsemin fari í umhverfismat. Sjá meðfylgjandi greinargerð.

 

3.    Umhverfisviðurkenningar 2010.

 

Nefndin leggur á það áherslu við sveitarstjórn að verðlaunin verði veitt í ár sem undanfarin ár. Þessi viðburður hefur fest sig í sessi og hvetur til góðrar umgengi og ásýndar í sveitarfélaginu.

 

Í lok fundar þökkuðu nefndarmenn hver öðrum fyrir gott og gefandi samstarf á liðnum árum. Það hefur verið sameiginlegt markmið allra nefndarmanna að vinna vel að umhverfis- og náttúruverndarmálum í Hvalfjarðarsveit og margt hefur áunnist á kjörtímabilinu eins og ársskýrslur nefndarinnar segja til um.

 

Fleira ekki gert og fundið slitið kl. 18:30

Andrea Anna Guðjónsdóttir, fundarritari

Efni síðunnar