Fara í efni

Sveitarstjórn

204. fundur 22. september 2015 kl. 16:30 - 18:30

Björgvin Helgason oddviti, Jónella Sigurjónsdóttir vararitari, Ása Helgadóttir 

aðalmaður, Stefán Ármannsson aðalmaður, Daníel Ottesen aðalmaður, Ólafur Ingi 

Jóhannesson 1. varamaður og Brynja Þorbjörnsdóttir 2. varamaður.

 

Skúli Þórðarson  sveitarstjóri, ritaði fundargerð.

 

Björgvin Helgason, oddviti setti fundinn og bauð sveitarstjórnarmenn velkomna til 

fundar og síðan var gengið til áður boðaðrar dagskrár.

 

Oddviti leitaði afbrigða um að taka á dagskrá fundarins mál nr. 1509040 

"Þjóðarsáttmáli um læsi" og var það samþykkt með 7 atkvæðum.

1.   1509001F - Sveitarstjórn - 203

 

Fundargerð framlögð.

 

2.   1509003F - Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 59

 

Fundargerð framlögð.

ÓIJ fór yfir og skýrði einstök atriði fundargerðarinnar.

 

2.1.  1508012 - Umsókn um styrk vegna vatnslagnar í Herdísarholti

 

Erindi frá Gunnari H. Tyrfingssyni þar sem sótt er um styrk vegna 

vatnslagnar í Herdísarholti.

 

ÁH tók til máls og lýsti yfir vanhæfi sínu til að taka þátt í afgreiðslu 

erindisins og vék af fundi.

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir tillögu USN-nefndar og 

felur sveitarstjóra og fjármálastjóra að útbúa viðauka og leggja fyrir 

næsta fund sveitarstjórnar.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 5 atkvæðum.

SÁ sat hjá við afgreiðslu tillögunnar.

 

2.2.  1506054 - Hléseyjarvegur - beiðni um merkingu

 

Erindi frá Jóhönnu Harðardóttur og Sigurði Ingólfssyni varðandi 

merkingu við Hléseyjarveg, óskað er eftir því að merking verði sett upp 

eins fljótt og auðið er.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu: 

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar staðfestir tillögu USN-nefndar."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

2.3.  1409052 - Samkomulag vegna göngubrúar yfir Hafnará í 

Hvalfjarðarsveit.

 

Erindi frá sveitarstjóra Hvalfjarðarsveitar þar sem sótt er um 

framkvæmdaleyfi fyrir byggingu göngubrúar yfir Hafnará.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að veita umbeðið 

framkvæmdaleyfi."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

2.4.  1509011 - Stóri-Lambhagi 2/Kringlumelur - Ósk um 

nafnabreytingu - Stóri-Lambhagi 5

 

Erindi frá eigendum Stóra-Lambhaga 2, Kringlumelur þar sem óskað er 

eftir nafnabreytingu. Óskað er eftir að íbúðahúsalóðin heiti StóriLambhagi 5.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir, að fenginni umsögn 

USN-nefndar, breytingu á nafni íbúðarhúsalóðarinnar Stóri-Lambhagi 

2 Kringlumelur. Nýtt nafn verði Stóri-Lambhagi 5."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

2.5.  1509010 - Stóri-Lambhagi 5 - Íbúðarhús - Lnr.133636

 

Erindi frá eigendum Stóra-Lambhaga þar sem sótt er um að byggja 200 

fm. íbúðarhús á íbúðarhúsalóðinni Stóri-Lambhagi 2, Kringlumelur.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir tillögu USN-nefndar um 

grenndarkynningu byggingarleyfisins skv. 3. mgr. 44. gr skipulaga 

nr.123/2010 fyrir eigendum: 

Litli Lambhagi (lnr 133639), Lambhagi 2 (lnr 192687), Stóri Lambhagi 

4 (lnr 133659), Stóri Lambhagi 2 (21) (lnr 219307), Stóri Lambhagi 2 

(lnr 133657), Stóri Lambhagi 2b (lnr 175751), Stóri Lambhagi 1a (lnr 

222783), Stóri Lambhagi 1b (lnr 175641), Stóri Lambhagi 1 (lnr 

133653), Stóri Lambhagi 2 Hlaðbúð (lnr 133631), Stóri Lambhagi 

vélaverkstæði (lnr 176024), Stóri Lambhagi 1d vélaverkstæði (lnr 

133654)

Litli Melur (lnr 133643), Stóri Lambhagi 3 (lnr 133658)."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

3.   1509020 - 32. fundur menningar- og atvinnuþróunarnefndar.

 

Fundagerð framlögð.

JS fór yfir og skýrði einstaka liði fundargerðarinnar.

 

4.   1412019 - Samstarfssamningar við Akraneskaupstað.

 

Endurskoðun samninga.

 

Sveitarstjóri gerði grein fyrir viðræðum við fulltrúa Akraneskaupstaðar um 

endurskoðun tiltekinna samstarfssamninga.

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að fela oddvita, varaoddvita og 

sveitarstjóra að annast viðræður við fulltrúa Akraneskaupstaðar um 

endurskoðun samstarfssamninga um félagsstarf aldraðra, rekstur 

tónlistarskóla og ýmiss málefni á sviði félags- og íþróttamála og önnur 

möguleg samstarfsverkefni."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

5.   1509024 - Fyrirspurn vegna innflytjenda.

 

Erindi frá Fjölmenningarsetrinu, dagsett 11. september 2015.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að fela sveitarstjóra og 

félagsmálastjóra að svara fyrirspurnum sem fram koma í erindinu."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

6.   1506010 - Stefnumótun fræðslu- og skólanefndar.

 

Drög að stefnumótun í æskulýðs- og tómstundarmálum ásamt 

ábendingum fjölskyldunefndar.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að vísa drögum að 

stefnumótun í æskulýðs- og tómstundamálum ásamt ábendingum 

fjölskyldunefndar til áframhaldandi umræðu og meðferðar hjá fræðslu- og 

skólanefnd."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

7.   1409046 - Launauppbót almennra starfsmanna.

 

Frá sveitarstjóra.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að framlengja samþykkt sinni 

frá 11. nóvember 2014 um launauppbót til ófaglærðra starfsmanna í leikog grunnskóla Hvalfjarðarsveitar þar til nýir kjarasamningar sveitarfélaga 

við stéttarfélög viðkomandi starfsmanna liggja fyrir. Þá verður ákvörðun 

um framhald þessara greiðslna tekin til endurskoðunar.

Viðauki 10 - vegna framangreindrar tillögu að fjárhæð kr. 380.000- á 

04012 (leikskóli) og kr. 720.000- á 04022 (grunnskóli), samtals kr. 

1.100.000-. Kostnaði verði mætt af fasteignagjaldatekjum 00006-0010." 

Tillagan ásamt viðauka 10 borin undir atkvæði og samþykkt með 7 

atkvæðum.

 

8.   1509040 - Þjóðarsáttmáli um læsi.

 

Erindi frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu. 

 

Oddviti bar upp eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að taka þátt í verkefninu 

"Þjóðarsáttmáli um læsi". Sveitarstjórn leggur áherslu á mikilvægi þess að 

faglegt sjálfstæði skóla og sveitarfélaga sé tryggt hvað varðar val á 

aðferðarfræði í lestrarkennslu."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

9.   1509031 - Rekstraryfirlit janúar - júlí 2015.

 

Frá fjármálastjóra Hvalfjarðarsveitar.

 

Rekstraryfirlit framlagt.

 

10.   1509025 - Boð á IX. Umhverfisþing 9. október 2015.

 

Bréf frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu.

 

Bréfið lagt fram til kynningar.

 

11.   1509026 - Haustþing SSV 2015.

 

Þingið fer fram á Hótel Glym, 7. október n.k. Þema þingsins verður 

samgöngumál.

 

Tilkynning um haustþing SSV 2015 lagt fram til kynningar.

Fulltrúar Hvalfjarðarsveitar á haustþingi SSV eru Ása Helgadóttir og 

Björgvin Helgason.

Til vara Daníel Ottesen og Skúli Þórðarson.

 

12.   1509028 - Tímabundin breyting á verkaskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga.

 

Bréf frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, dagsett 16. september 2015.

 

Bréfið lagt fram til kynningar.

 

13.   1509029 - Fjárhagsáætlun Faxaflóahafna sf. 2016 og samþykkt 

stjórnar, 14. september 2015.

 

Frá Faxaflóahöfnum sf., dagsett 17. september 2015.

 

Fjárhagsáætlun Faxaflóahafna sf. fyrir árið 2016 lögð fram til kynningar.

 

14.   1509021 - 118. og 119. fundir SSV, 30. júní og 26. ágúst 2015.

 

Fundargerðirnar lagðar fram til kynningar.

 

15.   1509022 - 53. fundur stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis.

 

Fundargerðin lögð fram til kynningar.

 

16.   1509023 - 136. fundur stjórnar Faxaflóahafna sf.

 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

 

17.   1509027 - 829. og 830. fundir Sambands íslenskra sveitarfélaga.

 

Fundargerðirnar lagðar fram til kynningar.

 

18.   1502013 - Skýrsla sveitarstjóra.

 

Skúli Þórðarson, sveitarstjóri gerði grein fyrir helstu störfum sínum frá 

síðasta fundi sveitarstjórnar.

 

 

Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 16:55 .

Efni síðunnar