Fara í efni

Sveitarstjórn

200. fundur 15. júlí 2015 kl. 16:00 - 18:00

Björgvin Helgason oddviti, Arnheiður Hjörleifsdóttir varaoddviti, Jónella Sigurjónsdóttir 

vararitari, Ása Helgadóttir aðalmaður, Stefán Ármannsson aðalmaður, Daníel Ottesen 

aðalmaður og Ólafur Ingi Jóhannesson 1. varamaður.

 

Skúli Þórðarson  sveitarstjóri, ritaði fundargerð.

 

Björgvin Helgason, oddviti setti fundinn og bauð sveitarstjórnarmenn velkomna til 

fundar og síðan var gengið til áður boðaðrar dagskrár.

 

Hjördís Stefánsdóttir boðaði forföll.

1.   1506003F - Sveitarstjórn - 199

 

Fundargerð framlögð.

 

2.   1507001F - Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 57

 

Fundargerð framlögð.

AH fór yfir fundargerðina.

 

2.1.  1506050 - Norðurál - Grundartangi - fyrirspurn um tengsl 

atvinnustarfsemi við skipulag

 

Fyrirspurn frá Umhverfisstofnun varðandi tengsl atvinnustarfsemi við 

skipulag vegna Norðuráls á Grundartanga. Á 57. USN fundi var gerð 

eftirfarandi bókun: "USN-nefnd telur framleiðsluaukningu Norðuráls í 

350.000 tonna ársframleiðslu rúmast innan stefnumörkunar gildandi 

aðalskipulags, svo fremi sem mótvægisaðgerðir vegna umhverfisáhrifa 

þeirra umhverfisþátta sem líkur eru á að verði fyrir umhverfisáhrifum 

vegna uppbyggingarinnar skulu tilteknar í greinargerð 

deiliskipulagsáætlunar. Þá skuli bestu fáanlegu tækni beitt til að draga úr 

mengun og nefndin leggur ríka áherslu á að samhliða 

framleiðsluaukningunni verði mengunarvarnir efldar þannig að 

heildarlosun flúoríða og og brennisteinstvíoxíðs aukist ekki, heldur verði 

unnið að því, í samræmi við stefnumörkun aðalskipulagsins, að draga úr 

flúormengun eins og kostur er. Því leggur USN- nefnd áherslu á það við 

Umhverfisstofnun að við útgáfu starfsleyfis verði viðmiðunarmörk fyrir 

flúor hert, þannig að losun flúors verði að hámarki 150 tonn miðað við 

350.000 tonna ársframleiðslu. 

USN-nefnd telur ljóst að framleiðsluaukningin rúmast ekki innan gildandi 

deiliskipulags. Í undirbúningi er nýtt deiliskipulag fyrir svæðið." 

 

Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki umsögn nefndarinnar. 

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

2.2.  1505018 - Leynisvegur 6 - breyting á deiliskipulagi og viðbygging

 

Erindi frá Snóki verktökum varðandi breytingu á deiliskipulagi og 

viðbyggingu við hús að Leynisvegi 6 Grundartanga. Málið var tekið fyrir 

á 54. fundi USN nefndar 20. maí 2015 og afgreitt með eftirfarandi hætti: 

"USN nefnd felur skipulags- og umhverfisfulltrúa að ræða við 

skipulagsfulltrúa Faxaflóahafna og bréfritara." Á 57. USN fundi var gerð 

eftirfarandi bókun:"Skipulags- og umhverfisfulltrúi hefur rætt við 

skipulagsfulltrúa Faxaflóahafna og bréfritara og skilað hefur verið inn 

fullnægjandi gögnum varðandi breytinguna. USN nefnd leggur til við 

sveitarstjórn að heimila óverulega breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar 

sbr. 3 mgr. 44. gr. skipulagslaga 123/2010, að undangenginni 

grenndarkynningu fyrir Elkem Ísland, Norðuráli, Faxaflóahöfnum og 

eigendum Katanesvegar 3."

 

Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki tillögu USN nefndar. 

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

2.3.  1409023 - Breyting deiliskipulags lóða á stóriðnaðarsvæði við 

Grundartanga, Norðurál

 

Erindi frá Norðuráli varðandi breytingar á deiliskipulagi vegna 

aukningar á framleiðslu Norðuráls. Málið var tekið fyrir á 54. fundi USN 

nefndar 20. maí 2015 og gerð eftirfarandi bókun: "Málinu frestað, 

nefndarfólk óskaði eftir lengri tíma til að kynna sér gögnin." Málið var 

tekið fyrir að nýju á 56. fundi USN nefndar 16. júní 2015 og gerð var 

eftirfarandi bókun: "USN nefnd frestar afgreiðslu. Gögnin þarfnast 

lagfæringar. Skipulagsfulltrúa er falið að koma ábendingum til höfundar 

skipulags. Jafnframt bendir USN nefnd á bókun sveitarstjórnar frá 27. 

maí 2014 þar sem fram kemur að: "Hvalfjarðarsveit fer fram á að 

samhliða framleiðsluaukningu verði settur upp búnaður með bættu afsogi 

frá kerum sem í notkun eru og að það geti vegið á móti 

framleiðsluaukningu á stækkunartímabilinu, í samræmi við það sem 

Norðurál hefur kynnt opinberlega. Þannig sé unnið markvisst að því að 

losun flúors og brennisteinsdíoxiðs aukist ekki á iðnaðarsvæðinu, þrátt 

fyrir fyrirhugaða framleiðsluaukningu."" Á 57. fundi USN nefndar var 

gerð eftirfarandi bókun:"USN-nefnd leggur til við sveitarstjórn að fela 

umhverfis- og skipulagsfulltrúa að auglýsa breytingu á deiliskipulagi lóða 

á stóriðnaðarsvæði við Grundartanga sbr. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga 

nr. 123/2010 þó með eftirfarandi breytingum á kafla 4.2.1 í 

Umhverfisskýrslu deiliskipulags lóðar Norðuráls á Grundartanga: 

Samkvæmt starfsleyfi hefur Norðurál leyfi til að losa brennisteinstvíoxíð 

sem nemur 21 kg SO2/t Al og flúoríð 0,5 kg Ftotal/t Al. Hámarks losun á 

ári miðað við 300.000 tonna ársframleiðslu (núgildandi starfsleyfi) er því 

samtals: 

 

- 6.300 t SO2  

- 150 t flúoríð 

 

Við útgáfu nýs starfsleyfis miðað við 350.000 t ársframleiðslu er gert ráð 

fyrir að viðmiðunargildi vegna brennisteinstvíoxíðs verði uppfærð til 

samræmis við starfsleyfi álvera hér á landi með álíka framleiðslugetu en 

að viðmiðunargildi vegna flúoríða verði óbreytt. Samkvæmt því mun 

hámarkslosun á SO2 lækka niður í 18 kg/t Al. Hámarkslosun álversins 

væri þá eftirfarandi: 

 

- 6.300 t SO2 

- 175 t flúoríð 

 

Eins og sjá má er hér um sama hámarks magn að ræða fyrir SO2 en ekki 

er gert ráð fyrir að útblástur flúoríða aukist eins og nánar er fjallað um.

Breytist í:

Samkvæmt starfsleyfi hefur Norðurál leyfi til að losa brennisteinstvíoxíð 

sem nemur 21 kg SO2/t Al og flúoríð 0,5 kg Ftotal/t Al. Hámarks losun á 

ári miðað við 300.000 tonna ársframleiðslu (núgildandi starfsleyfi) er því 

samtals: 

 

- 6.300 t SO2 

- 150 t flúoríð 

 

Við útgáfu nýs starfsleyfis miðað við 350.000 t ársframleiðslu er gert ráð 

fyrir að viðmiðunargildi vegna brennisteinstvíoxíðs verði uppfærð til 

samræmis við starfsleyfi álvera hér á landi með álíka framleiðslugetu og 

að hámarksviðmiðunargildi vegna flúoríða verði óbreytt (hámarkslosun) 

þrátt fyrir framleiðsluaukninguna. Samkvæmt því mun hámarkslosun á 

SO2 lækka niður í 18 kg/t Al og hámarkslosun flúoríða verður áfram 150 

tonn. Hámarkslosun álversins væri þá eftirfarandi: 

- 6.300 t SO2 

- 150 t flúoríð 

Eins og sjá má er hér um sama hámarks magn að ræða fyrir SO2 og 

flúoríð, þrátt fyrir framleiðsluaukninguna."

 

Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki bókun USN nefndar og feli 

skipulags- og umhverfisfulltrúa að auglýsa breytingu á deiliskipulagi. 

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

2.4.  1507001 - Hvítanes - umsókn um byggingarleyfi

 

Erindi frá eigendum Hvítaness vegna byggingarleyfis fyrir stálgrindahús 

til nauteldis. Á 57. USN fundi var gerð eftirfarandi bókun: "USN leggur til 

við sveitarstjórn að heimila veitingu byggingarleyfis sbr. 3 mgr. 44. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010."

 

Oddviti lagði til við sveitarstjórn að heimila veitingu byggingarleyfis sbr. 

3. mgr. 44. gr. skipulagsalaga nr. 123/2010. 

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

 

3.   1507002F - Fræðslu- og skólanefnd - 119

 

Fundargerð framlögð.

DO fór yfir fundargerðina.

 

3.1.  1506044 - Skóladagatal Heiðarskóla

 

Skóladagatal Heiðarskóla fyrir skólaárið 2015-2016.

Fræðslu- og skólanefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagt 

skóladagatal.

 

Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki framlagt skóladagatal 

Heiðarskóla 2015-2016.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

3.2.  1506045 - Leikskóladagatal

 

Skóladagatal Skýjaborgar fyrir skólaárið 2015-2016.

Fræðslu- og skólanefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagt 

skóladagatal.

 

Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki framlagt skóladagatal 

Skýjaborgar 2015-2016.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

3.3.  1506047 - Útleigureglur Heiðarskóla

 

Fræðslu- og skólanefnd hefur samþykkt reglurnar.

Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki framlagðar reglur um útleigu 

Heiðarskóla.

 

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

3.4.  1506048 - Útleigureglur Heiðarborgar

 

Fræðslu- og skólanefnd hefur samþykkt reglurnar.

 

Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki framlagðar reglur um útleigu 

Heiðarborgar.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

3.5.  1507003 - Stöðugildi í Skýjaborg 2015-2016

 

Fræðslu- og skólanefnd leggur til við sveitarstjórn að auka stöðugildi á 

Skýjaborg um 0,4% fyrir næsta skólaár í samræmi við útreikninga 

verklagsreglna um barngildi þar sem það sé stefna sveitarfélagsins að 

taka inn börn frá 12 mánaða aldri að því gefnu að það sé laust pláss á 

leikskólanum.

 

Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki tillögu fræðslu- og 

skólanefndar um tímabundna aukningu stöðugilda á Skýjaborg ásamt 

eftirfarandi viðauka:

Viðauki 9 - vegna framangreindrar tillögu að fjárhæð kr. 860.000- á 508 

04012. Kostnaði verði mætt af fasteignagjaldatekjum 00006-0010.

Tillagan ásamt viðauka 9 borin undir atkvæði og samþykkt með 7 

atkvæðum.

 

4.   1507027 - Neðra-Skarð - Stofnun lóðar - Neðra-Skarð 1

 

Erindi frá Sigurði Valgeirssyni.

 

Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykki framlagt erindi og feli 

byggingarfulltrúa afgreiðslu þess.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

5.   1507029 - Fasteignamat 2016

 

Frá Þjóðskrá Íslands, dagsett 24. júní 2015.

 

Lagt fram til kynningar bréf Þjóðskrár Íslands þar sem kynnt er 

fasteignamat ársins 2016.

Fram kemur að mat fasteigna í Hvalfjarðarsveit hækkar um 1,1% frá árinu 

2015 og landmat hækkar um 1,8%.

 

6.   1505010 - Vegna nýtingarleyfis neysluvatns á Hlíðarfæti

 

Bréf frá Veiðifélagi Laxár í Leirársveit til ábúenda á Hlíðarfæti og bréf til 

Veiðifélagsins Laxár í Leirársveit frá Sporðabliki ehf.

 

Bréf lagt fram til kynningar.

 

7.   1507028 - 117. fundur stjórnar SSV, 10. júní 2015

 

Fundargerð lögð fram til kynningar.

 

 

Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 16:30 .

Efni síðunnar