Fara í efni

Sveitarstjórn

196. fundur 12. maí 2015 kl. 16:00 - 18:00

Björgvin Helgason oddviti, Arnheiður Hjörleifsdóttir varaoddviti, Hjördís Stefánsdóttir 

ritari, Jónella Sigurjónsdóttir vararitari, Ása Helgadóttir aðalmaður, Stefán Ármannsson 

aðalmaður og Daníel Ottesen aðalmaður.

 

Skúli Þórðarson  sveitarstjóri, ritaði fundargerð.

 

Björgvin Helgason oddviti setti fundinn og bauð sveitarstjórnarmenn velkomna til 

fundar og var síðan gengið til áður boðaðrar dagskrár.

 

Oddviti leitaði afbrigða um að taka lið nr. 9 fyrstan á dagskrá fundarins og var það 

samþykkt.

1.   1504003F - Sveitarstjórn - 195

 

Fundagerð framlögð.

Oddviti lagði fram tillögu um sveitarstjórn samþykki afgreiðslu fræðslu- og 

skólanefndar á 5 lið (málnr.1502028) í fundargerð 117. fundar 

nefndarinnar frá 20. apríl sl. Um trúnaðarmál er að ræða sem formaður 

nefndarinnar hefur gert sveitarstjórn grein fyrir.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

2.   1505003 - 26. fundur menningar- og atvinnuþróunarnefndar.

 

Fundargerð framlögð.

JS kynnti fór yfir einstaka liði fundargerðarinnar.

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir tillögu menningar - og 

atvinnuþróunarnefndar um að starfsfólki sveitarfélagsins verði veitt frí frá 

störfum þann 19. júní nk. til að það geti tekið þátt í hátíðarhöldum í tilefni 

100 ára afmælis kosningaréttar kvenna."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

3.   1504006 - Efra-Skarðsland - Ósk um nafnabreytingu

 

Erindi frá Ármanni Rúnari Ármannssyni.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að vísa erindinu til umsagnar 

USN-nefndar."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

 

4.   1505005 - Aðalfundur í Vatnsveitufélagi Hvalfjarðarsveitar sf.

 

Kjör tveggja fulltrúa og tveggja til vara frá Hvalfjarðarsveit á aðalfundinn.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að Guðjón Jónasson fari með 

umboð sveitarfélagsins á aðalfundi Vatnsveitufélags Hvalfjarðarsveitar 

sem haldinn verður þann 11. júní nk. Til vara; Stefán G. Ármannsson. 

Sveitarstjórn samþykkir jafnframt að tilnefna eftirtalin til setu í stjórn 

vatnsveitufélagsins sem kjörin verður á aðalfundinum:

Aðalmenn: Guðjón Jónasson og Stefán G. Ármannsson.

Varamenn: Ása Helgadóttir og Daníel Ottesen."

SGÁ tók til máls og gerði grein fyrir setu sinni í stjórn Veiðifélags Laxár í 

Leirársveit og ef að hagsmunir skarast þá mun hann kalla til varamann í 

stjórn veiðifélagsins.

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

5.   1505008 - Beiðni um opnun íþróttamiðstöðvarinnar og 

sundlaugarinnar í Heiðarborg í júní og um leið og skólinn hefst í 

ágúst.

 

Erindi frá Jóhönnu Harðardóttur og lagður fram undirskriftalisti.

 

AH tók til máls og lýsti ánægju með aukna opnun íþróttamannvirkja 

sveitarfélagsins og hvatti hún til þess að þessi sumaropnun verði kynnt 

með áberandi hætti.

HS tók til máls, tók hún undir orð AH og taldi að stefnumótun 

sveitarfélagsins um opnun íþróttamannvirkja muni tryggja aukið aðgengi 

að þeim og að mikilvægt væri að kynna opnunina vel fyrir íbúum og 

gestum.

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að verða við erindinu og að 

opnun aðstöðunnar í Heiðarborg verði skv. eftirfarandi:

Í júní mánudaga - fimmtudaga frá kl. 16:00 - 21:00.

Í ágúst (frá upphafi kennslu í grunnskóla) mánudaga - fimmtudaga frá kl. 

16:00 - 21:00 og laugardaga frá kl. 10:00-15:00

Lokað verði í júlímánuði."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

Viðauki 5. Oddviti lagði fram tillögu að viðauka við fjárhagsáætlun 

ársins 2015 vegna framangreindrar tillögu að fjárhæð kr. 571.000 - á 

04030. Kostnaði verði mætt af óvissum útgjöldum 21085-5971.

Viðauki 5 borinn undir atkvæði og samþykktur samhljóða 7-0

 

6.   1505009 - Aðalfundur Faxaflóahafna sf.

 

Aðalfundurinn verður 29. maí n.k. kl. 15:00 í Hafnahúsinu við Tryggvagötu 

17. Tilnefning fulltrúa á aðalfundinn.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að Björgvin Helgason fari með 

umboð sveitarfélagsins á aðalfundi Faxaflóahafna sf. sem haldinn verður 487 

þann 29. maí nk. Til vara; Daníel Ottesen."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

7.   1505011 - Opið bréf til forsvarsmanna Faxaflóahafna sf.

 

Opið bréf frá Umhverfisvaktinni við Hvalfjörð sem þau biðja sveitarstjórn 

um að skoða og taka afstöðu til erindisins.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að fela oddvita og sveitarstjóra 

að svara fyrirspurnum sem fram koma í bréfinu."

AH óskaði eftir því að inní tillöguna verði bætt við, að erindið og svör við 

því verði send USN-nefnd til kynningar.

Breytt tillaga er þá svohljóðandi:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að fela oddvita og sveitarstjóra 

að svara fyrirspurnum sem fram koma í bréfinu og að svör við erindinu 

verði send USN-nefnd til kynningar."

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

 

8.   1408011 - Beiðni um þátttöku í kostnaði vegna leikskóladvalar barns 

utan sveitarfélagsins.

 

Erindi frá Birnu Maríu Antonsdóttur, dagsett 8. maí 2015.

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að greiða kostnað vegna 

leikskólavistar barns utan lögheimilissveitarfélags frá 1. jaúnar sl. til og 

með 30. apríl sl.

Viðauki 6. Oddviti lagði fram tillögu að viðauka við fjárhagsáætlun 

ársins 2015 vegna framangreindrar tillögu að fjárhæð kr. 413.000 - á 

02201-5918. Kostnaði verði mætt af óvissum útgjöldum 21085-5971."

HS tók til máls og gerði grein fyrir málsmeðferð og afgreiðslu fræðslu- og 

skólanefndar á erindinu, öflun gagna og vinnu nefndarinnar við samningu 

reglna um skólavist barna utan lögheimilissveitarfélags. HS átaldi og 

undraðist að ekki hafi verið fylgt eftir ákvörðun fræðslu- og skólanefndar 

og að greitt hafi verið úr sveitarsjóði rúmlega kr. 200.000- án þess að 

nokkurt samþykki liggi fyrir. Hún ítrekaði að engin ástæða sé fram komin 

sem styðji það að fyrri ákvörðun um synjun skólanefndar á 

kostnaðarþátttöku sé hnekkt.

Tillagan ásamt viðauka 6 borin undir atkvæði og samþykkt með 5 

atkvæðum.

HS greiðir gegn tillögunni og SGÁ situr hjá.

 

9.   1505004 - Rekstraryfirlit janúar-mars 2015.

 

Erindi frá fjármálastjóra Hvalfjarðarsveitar.

 

Kristjana H. Ólafsdóttir, fjármálastjóri fór yfir og gerði grein fyrir 

rekstraryfirliti Hvalfjarðarsveitar janúar - mars 2015.

 

10.   1505010 - Vegna nýtingarleyfis neysluvatns á Hlíðarfæti.

 

Bréf frá Veiðifélagi Laxár í Leirársveit til Orkustofnunar, dagsett 12. sept. 

2014 og bréf frá eigendum Hlíðarfótar til Veiðifélagsins, dagsett 4. maí 

2015.

 

Erindi lögð fram til kynningar.

 

11.   1505006 - Ályktun frá aðalfundi Búnaðarsamtaka Vesturlands, sem 

haldinn var 9. apríl 2015.

 

Vegna aukinna krafna um ásýnd bújarða og umhverfismál í sveitum skora 

Búnaðarsamtök Vesturlands á sveitarfélög á starfssvæði 

Búnaðarsamtakanna að tryggja greiðan aðgang að timbur- og 

járnagámum.

 

Erindi lagt fram til kynningar og jafnframt vísað til USN-nefndar.

 

12.   1505007 - 126. fundur Heilbrigðisnefndar Vesturlands.

 

Fundargerð lögð fram til kynningar.

 

13.   1502013 - Skýrsla sveitarstjóra.

 

Skúli Þórðarson, sveitarstjóri greindi frá helstu störfum sínum frá síðasta 

reglulega fundi sveitarstjórnar.

 

 

Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 16:55

Efni síðunnar