Fara í efni

Sveitarstjórn

181. fundur 23. september 2014 kl. 16:00 - 18:00

Björgvin Helgason oddviti, Arnheiður Hjörleifsdóttir varaoddviti, Ása Helgadóttir aðalmaður, Daníel Ottesen aðalmaður, Jónella Sigurjónsdóttir vararitari, Hjördís Stefánsdóttir ritari, Stefán Ármannsson aðalmaður og Skúli Þórðarson sveitarstjóri.


Skúli Þórðarson  sveitarstjóri, ritaði fundargerð.


Björgvin Helgason oddviti, setti fundinn og bauð fólk velkomið til fundar og var síðan gengið til áður boðaðrar dagskrár.

 


1.   1409001F - Sveitarstjórn - 180


Fundargerð framlögð.


2.   1409004F - Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 44


Fundargerðin framlögð.


AH fór yfir efni fundargerðarinnar.
HS tók til máls um efni fundargerðarinnar.
Oddviti lagði til að gert yrði fundarhlé og var það samþykkt.


2.1.  1408013 - Sorphirðumál o.fl.


USN nefnd leggur til að sveitarstjórn komi á sameiginlegum fundi með
fulltrúum sumarhúsafélaga í Hvalfjarðarsveit og sveitarstjórnar.


Oddviti bar upp tillögu um að fela sveitarstjóra að boða fulltrúa
sumarhúsafélaga til fundar með sveitarstjórn.
Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0


2.2.  1409013 - Umsögn um umsókn Vatnsveitufélags Hvalfjarðarsveitar um nýtingarleyfi neysluvatns í landi Hlíðarfótar í Svínadal í Hvalfjarðarsveit.

Umsögn USN nefndar til Orkustofnunar varðandi umsókn
Vatnsveitufélags Hvalfjarðarsveitar um nýtingarleyfi neysluvatns í landi
Hlíðarfótar í Svínadal lögð fram og kynnt.


Oddviti leggur fram eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að gera umsögn USN-
nefndar að sinni."
Tillagan samþykkt með 6 atkvæðum. SÁ situr hjá við afgreiðslu
tillögunnar.


2.3.  1312020 - Framkvæmdaleyfi vegna ljósleiðaralagnar.


USN nefnd lýsir undrun sinni á því að ekki sé búið að gefa út
framkvæmdaleyfi og vísar málinu til sveitarstjórnar.


Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn samþykkir að fresta umfjöllun málsins."
Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0


2.4.  1401020 - Deiliskipulag fyrir olíubirgðastöð, Litli-Sandur


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að tekið verði tillit til ábendinga
Heilbrigðiseftirlits Vesturlands og Minjavarðar Vesturlands við efni
lýsingar áður en tillaga deiliskipulags verði kynnt íbúum sveitarfélagsins
og öðrum hagsmunaaðilum.


Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0


2.5.  1409035 - Hæðarbyggð 4 - Beiðni um breytingu á skipulagsskilmálum


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila óverulega breytingu
deiliskipulags í samræmi við 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
og grenndarkynna hana fyrir lóðarhöfum Hæðabyggðar 3, 5 og 6.


Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0


2.6.  1310001 - Fjárrekstur í gegnum Hafnarsel.


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að gert verði ráð fyrir
framkvæmdinni í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 2015 og í kjölfarið sótt
um framkvæmdaleyfi.


Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0


2.7.  1303047 - Glammastaðir ehf. kt: 480113-0470.

Úrskurður lagður fram og kynntur. USN nefnd telur nauðsynlegt að áður
en fallist verði á erindið liggi fyrir samþykki eigenda aðliggjandi lands
til staðfestingar á merkjum og telur slíkt samþykki vera meðal þeirra
gagna sem umsækjanda beri að afla og leggja fram. Í ljósi úrskurðar
Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála nr. 54/2013 leggur USN
nefnd til við sveitarstjórn að umsækjanda verði gefinn frestur til 8.
október 2014 til að leggja fram samþykki eigenda aðliggjandi lands.
Ella verði erindinu synjað þar sem fullnægjandi gögn hafi ekki verið
lögð fram.


Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0


2.8.  1406038 - Litli Sandur - Niðurrif - Geymslur


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila niðurrif og afskráningu
byggingar hjá Þjóðskrá Íslands.


Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0


2.9.  1409033 - Höfn - Stofnun lóða - Malarnáma, fjalllendi, Hafnará


USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðar
malarnáms (1,38 ha) en fresta afgreiðslu stofnun lóða, fjallendis og
Hafnarár þar til fyrir liggur samþykki eigenda aðliggjandi lands.

Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0


3.   1409050 - 111. fundur fræðslu- og skólanefndar.


Fundargerðin framlögð.
HS fór yfir efni fundargerðarinnar.
Oddviti bar upp eftirfarandi tillögu við 1. lið fundargerðarinnar:
"Sveitarstjórn samþykkir að veita tímabundna heimild til leikskólavistar
utan lögheimilissveitarfélags frá október til ársloka 2014."
Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0
Oddviti bar upp eftirfarandi tillögu við 2. lið fundargerðarinnar:
"Sveitarstjórn samþykkir að veita tímabundna heimild til leikskólavistar
utan lögheimilissveitarfélags skólaárið 2014-2015."
Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0


4.   1409039 - Afskrift á þing- og sveitasjóðsgjöldum.


Erindi frá Sýslumanninum í Borgarnesi, dagsett 11. september 2014.

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn samþykkir afskrift á þing- og sveitarsjóðsgjöldum að fjárhæð
kr. 1.317.379- með áföllnum kostnaði. Umræddar kröfur eru frá árinu
2008."
Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0


5.   1409042 - Beiðni um fjárheimild fyrir stöðu stuðningsfulltrúa á
grunnskólastigi, til að veita nemanda námslegan og félagslegan
stuðning vegna verulegra námsfrávika fyrir skólaárið 2014-2015.


Erindi frá skólastjóra Leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar. Beiðni um
fjárheimild fyrir stöðu stuðningsfulltrúa á grunnskólastigi.


Oddviti bar upp eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn samþykkir að veita skólastjóra heimild til ráðningar
stuðningsfulltrúa á grunnskólastigi. Ráðningin er tímabundin til 15. júní
2015.
Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0


6.   1409043 - Fundir með sveitarstjórnum haustið 2014.


Erindi frá Alþingi (fjárlaganefnd), dagsett 16. september 2014.


Oddviti leggur til að sveitarstjóra, oddvita og varaoddvita verði falið að
sækja fund með fjárlaganefnd Alþingis í októbermánuði nk.
Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0


7.   1409046 - Samkomulag við almenna starfsmenn í Heiðarskóla og
Skýjaborg.


Erindi frá trúnaðarmönnum Leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar.


Oddviti leggur til að sveitarstjóra og fjármálastjóra verði falið að fara yfir
erindið og afgreiðslu verði frestað til næsta fundar.
Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0


8.   1409047 - Fundargerð frá sauðfjárbændum með upprekstur í
Akrafjall.


Beiðni um að sveitafélagið skipi einn nefndarmann til að starfa með
starfshóp sauðfjárbænda.


Sveitarstjórn samþykkir að tilnefna Ásu Helgadóttur í starfshópinn.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0


9.   1409049 - Viðvera oddvita og sveitarstjórnarfulltrúa í
stjórnsýsluhúsi.


Tillaga frá oddvita og varaoddvita.


Lagt er til að oddviti, og eftir atvikum varaoddviti, verði með viðverutíma á
skrifstofu sveitarfélagsins að Innrimel 3 annan hvern mánudag milli kl. 10
og 12.
Jafnframt er lagt til að sveitarstjórnarfulltrúar verði til viðtals fyrsta
þriðjudag í mánuði milli klukkan 16 og 18 fram að áramótum, þ.e. 7.
október, 4. nóvember og 2. desember. Þessi viðverutími verði auglýstur
með dreifibréfi til íbúa og á heimasíðu sveitarfélagsins. Um áramót verði
þessi ákvörðun metin og endurskoðuð ef ástæða þykir til.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0


10.   1409051 - Veitunefnd Hvalfjarðarsveitar.

Oddviti og varaoddviti leggja til við sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar að
skipuð verði veitunefnd á vegum sveitarfélagsins.


Oddviti og varaoddviti leggja til við sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar að
skipuð verði veitunefnd á vegum sveitarfélagsins. Nefndin skal skipuð
þremur fulltrúum og jafnmörgum til vara. Lagt er til að nefndin fari með
veitumál samkvæmt ákvæðum laga og reglugerða um vatns- og hitaveitur
ásamt fjarskiptamálum. Hlutverk nefndarinnar verði m.a. að annast
stefnumótun er varðar veitumál, vera sveitarstjórn til ráðgjafar og sinna
öðrum þeim verkefnum sem henni verða sett með erindisbréfi.
Sveitarstjórn samþykkir að skipa eftirtalin í nefndina:
Aðalmenn verði:
Stefán G. Ármannsson, Sæmundur Víglundsson og Ása Hólmarsdóttir.
Varamenn verði:
Björgvin Helgason, Ólafur Jóhannesson og Halldóra Halla Jónsdóttir.
Sveitarstjóra er jafnframt falið að vinna drög að erindisbréfi fyrir nefndina.
Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0


11.   1409052 - Samkomulag vegna göngubrúar yfir Hafnará í
Hvalfjarðarsveit.


Samkomulag á milli Hvalfjarðarsveitar og eigenda að Höfn í
Hvalfjarðarsveit.


Oddviti kynnti framlagt samkomulag milli Hvalfjarðarsveitar og eigenda
Hafnar um uppsetningu brúar yfir Hafnará á gönguleið sem skilgreind er í
aðalskipulagi sveitarfélagsins.
Oddviti lagði til að framlagt samkomulag verði samþykkt.
Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0


12.   1404014 - Beiðni um umsögn vegna fjárfestingarverkefnis.


Erindi frá lögmanni Silicor Materials, dags. 1. september 2014.


Oddviti leggur fram eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar hefur samþykkt ívilnanir til handa Silicor
Materials um 50% afslátt á fasteignasköttum til 10 ára. Sveitarstjórn
Hvalfjarðarsveitar telur að ekki sé unnt að verða við framkominni beiðni
um frekari ívilnanir."
Tillagna samþykkt samhljóða. 7-0


13.   1310001 - Fjárrekstur í gegnum Hafnarsel.


Erindi frá Valtý Sigurðssyni hrl. dagsett 10. september 2014.


Bréf lagt fram til kynningar.


14.   1409045 - Niðurstöður úr æskulýðsrannsókninni" Ungt fólk 2013
framhaldsskólar, menntun, menning, tómstundir, íþróttaiðkun,
heilsuhegðun og heilsuvísar, líðan og framtíðarsýn ungmenna í
framhaldsskólum á Íslandi".


Frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu, dagsett 9. september 2014.
Bókin (niðurstöðurnar) liggja frammi.


Bréf lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir að vísa bréfinu til
kynningar í fræðslu- og skólanefnd.


15.   1409040 - 109. og 110. stjórnarfundir SSV, haldnir 7. júlí og 11.
september 2014.


Fundargerðirnar lagðar fram til kynningar.

16.   1409048 - 111. stjórnarfundur SSV, 18. september 2014.


Fundargerðin lögð fram til kynningar.


17.   1409041 - 120. og 121. fundir Heilbrigðisnefndar Vesturlands.


Fundargerðirnar lagðar fram til kynningar.


18.   1409044 - 818. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga.


Fundargerðin lögð fram til kynningar.

 

Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 17:35 .


Efni síðunnar