Fara í efni

Sveitarstjórn

173. fundur 27. maí 2014 kl. 16:00 - 18:00

Sigurður Sverrir Jónsson oddviti, Ása Helgadóttir varaoddviti, Sævar Ari Finnbogason ritari, Hallfreður Vilhjálmsson aðalmaður, Arnheiður Hjörleifsdóttir aðalmaður, Stefán Ármannsson aðalmaður, Brynjar Ottesen 1. varamaður og Laufey Jóhannsdóttir sveitarstjóri, ritar fundargerð.


Laufey Jóhannsdóttir  sveitarstjóri, ritaði fundargerð.


Sigurður Sverrir Jónsson oddviti, setti fundinn og bauð menn velkomna til fundar og var síðan gengið til áður boðaðar dagskrár.
Oddviti leitaði afbrigða að taka inn mál 1404014 erindi frá ívilnunarnefnd vegna fjárfestingar. Samþykkt með 6 atkvæðum SSJ SAF BO ÁH SÁ HV. AH greiðir atkvæði gegn því að taka málið á dagskrá. AH gerði grein fyrir atkvæði sínu. Jafnframt að leita afbrigða að fá að taka lið 10 mál 1405051 viðauki við fjárhagsáætlun fyrst á dagskrá samþykkt.

Að auki sat fjármálastjóri KHÓ fundinn undir lið 10
og sveitarstjóri sem ritaði fundargerð. SÁ vék af fundi kl 20.40.

 

1.   1405001F - Sveitarstjórn - 172


SSJ ræddi lið 3 hefur fengið ábendingar um hversu vel hafi verið gert
varðandi málefni eldri borgara, félagsstarf, sund fleira frá þeim sem
þjónustu hafa þegið. Eldri borgarar vilja koma á framfæri þakklæti vegna
góðrar þjónustu. SAF benti á að á fundinum hafi verið dreift gögnum
varðandi samantekt frá Verkís ehf varðandi hitaveituvæðingu. Fagnaði
fram kominni samantekt og benti á mikilvægi þess að samantektin verði
birt sem fyrst. Fundargerðin framlögð.


2.   1405003F - Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 39


SAF fór yfir fundargerðina. HV ræddi lið 6 breyting á aðalskipulagi, benti á
að á fyrri stigum hafi verið fyrirhugaður vegur frá Katanesi til austurs benti
á að um væri að ræða verulega styttingu vegarins til austurs. LJ ræddi lið
4. og benti á að athugasemdir hafi borist varðandi umsögn nefndarinnar
lagði til að gera breytingu á orðalagi og lagði til að breyta orðalagi
eftirfarandi; Hvalfjarðarsveit leggur áherslu á að samhliða
framleiðsluaukningunni verði jafnt og þétt unnið að bætingu afsogs á
meðan á afkastaaukningunni stendur með það að markmiði að áhrif
útblásturs aukist ekki á tímabilinu.
Verði unnið á þann hátt sem framkvæmdaraðili hefur sett fram verður ekki
séð að afkastaaukningin feli í sér umtalsverð umhverfisáhrif í skilningi 
laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og því er ekki talið að
framkvæmdin skuli háð mati á umhverfisáhrifum. Eða vísa málinu aftur til
umfjöllunar í USN nefnd.
AH ræddi fram komna tillögu og styður framkomna umsögn nefndarinnar.
SAF ræddi fram komnar breytingartillögur. AH ræddi fram komna umsögn
og tillögur. LJ rædd fram komnar ábendinga.
SAF ræddi erindið og lagði til orðalagsbreytingu; Hvalfjarðarsveit fer fram
á að samhliða framleiðsluaukningu verði settur upp búnaður. LJ dregur
tillögur sínar til baka. Breytingartillagan samþykkt samhljóða 7-0.
Fundargerðin framlögð.


2.1.  1405024 - Bláskógar 3 - Viðbygging


Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


2.2.  1405001 - Eystra Miðfell - Landskipting - Stofnun lóða


Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


2.3.  1405025 - Eystra Súlunes - Stofnun lóðar


Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

2.4.  1405026 - Eystra Súlunes 2


Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


2.5.  1402002 - Ferstikla 1 - Stofnun lóðar - Ferstikla 3


Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


2.6.  1402050 - Ferstikla 3 - Byggingarleyfisumsókn


Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


2.7.  1405028 - Hallgrímskirkja í Saurbæ - undirbúningur friðlýsingar.


Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


2.8.  1404017 - Afkastaaukning álvers Norðuráls á Grundartanga í allt að 350.000 tonn á ári beiðni um umsögn


Tillagan samþykkt samhljóða 7-0. Með áorðnum orðalagsbreytingum;
Hvalfjarðarsveit gerir kröfu fellur út en í staðinn kemur;
Hvalfjarðarsveit fer fram á.


3.   1405004F - Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 40


SAF ræddi efnisatriði fundargerðarinnar. HV ræddi vegamál við Katanes
til austurs til samræmis við aðalskipulag. SAF ræddi að málið hafi verið 
rætt í nefndinni og ábendingum verði komið á framfæri. AH gerð grein fyrir
athugasemdum sínum varðandi lið 3. mál 1311026 og lagði fram
eftirfarandi bókun;
Varðandi breytingu á aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar og stækkun á
iðnaðarsvæði á kostnað athafnasvæðis, ítrekar undirrituð vilja sinn til þess
að í þessu máli hefði hugur íbúa Hvalfjarðarsveitar verið kannaður. Það
hefði verið tilvalið að gera í tengslum við kosningar sem framkvæmdar
verða hvort eð er næstkomandi laugardag. Hér er um er að ræða
stefnumarkandi ákvörðun sem hefur áhrif til framtíðar. AH. Fundargerðin
framlögð.


3.1.  1403029 - Aðalskipulagsbreyting á stefnumörkun iðnaðarsvæða.


A) Tillaga USN nefndar varðandi svör við ábendingum samþykkt
samhljóða 7-0.
B) Tillaga USN nefndar varðandi kynningu og afgreiðslur á
stefnumörkunartillögu samþykkt samhljóða 7-0.


3.2.  1311026 - Breyting aðalskipulags iðnaðar- og athafnasvæðis á
Grundartanga


A) Tillaga USN nefndar varðandi svör við ábendingum samþykkt með
6 atkvæðum, AH situr hjá við afgreiðsluna.
B) Tillaga USN nefndar varðandi kynningu og afgreiðslu á breytingu
landnotkunar í aðalskipulagstillögu samþykkt með 6 atkvæðum. AH
situr hjá við afgreiðsluna


4.   1405039 - 18. fundur menningar- og atvinnuþróunarnefndar.

Fundargerðin framlögð


5.   1405040 - Fundir kjörstjórnar Hvalfjarðarsveitar 10. maí og 21. maí 2014.


Seinni fundargerðin verður send rafrænt.


HV ræddi umræður varðandi leiðbeiningar við kosningar og beindi þeim
athugasemdum til kjörstjórnar að koma skilaboðum til íbúa varðandi
hversu marga aðila þarf kjósandi að velja á kjörseðli þannig að hann sé
gildur. SAF ræddi athugasemdir við vefinn hvalfjordur2014.is og hvernig
upplýsingar eru settar fram á vefnum. Hægt væri að koma upplýsingum
um hvernig á að kjósa á vefnum hvalfjordur2014.is.
Fundargerðin framlögð


6.   1405038 - 108.fundur fræðslu- og skólanefndar


ÁH fór yfir efnisatriði fundargerðirnar þakkaði Valgerði Oddsdóttur vinnu
við viðhorfskannanir. AH fór yfir niðurstöður viðhorfskannanna. SAF ræddi
viðhorfskannanirnar og ræddi svarhlutfall og ánægju starfsmanna.
Fundargerðin framlögð.

7.   1405049 - 18. fundur starfshóps vegna hitaveituvæðingar.


HV ræddi fundarbókun. Fundargerðin framlögð


8.   1405043 - Samningur um kaldavatnsveitu milli Vatnsveitufélags
Hvalfjarðarsveitar og ábúenda að Hlíðarfæti.


a) Óskað er eftir að sveitarstjórn samþykki samninginn við landeigendur
að Hlíðarfæti. b) Óskað er eftir fjárframlagi vegna þessa að upphæð 2,3
milljónir. c) Óskað er eftir framlagi til að fara í viðbótaraðgerðir í Tungu,
kostnaður allt að 4 milljónum á sveitarfélagið.


LJ ræddi erindið og lagði til að:
A) Sveitarstjórn samþykkir samninginn með fyrirvara um að ekki komi
athugasemdir frá Fiskistofu, Veiðimálastofnun og fl. vaðandi vatnstökuna
samanber grein 5 og 7 í samningnum samþykkir að fela sveitarstjóra að
ganga frá samningi.
B) og C) Sveitarstjórn samþykkir viðauka við fjárhagsáætlun að fjárhæð
6.200.000 kr. samkvæmt 1. máls. 2 mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr.
138/2011. Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á handbæru fé að sömu
upphæð.
SÁ spurðist fyrir varðandi upplýsingar um magn vatns sem heimilt væri til
að taka við Tungu og lagði til að fresta afgreiðslu þar til öll tilskilin leyfi
liggja fyrir.
HV ræddi erindið og lagði til að fresta erindinu þar til öll tilskilin leyfi liggja
fyrir. HV ræddi hvort að í samningi við Elkem komi fram eitthvað um
minnkun á kælivatni hjá Elkem. SSJ ræddi erindið og lagði til að
samþykkja samninginn og vísaði til 5. greinar samningsins.
SAF ræddi erindið og lagði til að samþykkja samninginn enda væru í
honum fyrirvarar um öflun leyfa. Ræddi vatnstöku við Hlíðarfót og Tungu.
Því komi ekki til fjárútláta nema að leyfi fáist hjá umsagnar aðilum.
SÁ ræddi ábendingar um vatnstöku við Tungu og Súluá. Ítrekaði að hann
óskaði eftir að fresta málinu.
ÁH ræddi fram kominn samningsdrög. Lagði til að samþykkja samninginn.
SAF svaraði fram komnum fyrirspurnum. HV ræddi ábendingar varðndi
vatnstöku í Svínadal og rannsóknir sem fyrir liggja varðandi vatnstöku.
SSJ ræddi samningsdrögin og lagði til að samþykkja samninginn. AH bar
upp spurningar varðandi samningsdrögin. SSJ svaraði fram komnum
fyrirspurnum. HV ræddi aðferðafræðina við samningsgerðina og ræddi
vatnstöku í Svínadal. ÁH ræddi erindið og lagði til að samþykkja
samningsdrögin. SÁ benti á að ekki liggi fyrir öll gögn í málinu.


Breytingartillaga SÁ.
Sveitarstjórn samþykkir að fresta samþykkt á samningi um
kaldavatnsveitu milli Vatnsveitufélags Hvalfjarðarsveitar og ábúenda að
Hlíðarfæti
Þar til tilskilin leyfi liggja fyrir s.s. frá veiðimálastofnun og Orkustofnun.
Tillagan er samþykkt með 4 atkvæðum SÁ, AH, HV og BO.
Atkvæði gegn tillögunni greiða; SSJ SAF og ÁH.
Tillaga SÁ samþykkt.
SSJ lagði til að fresta allri afgreiðslu á þessum lið. Samþykkt samhljóða 7-0

 
9.   1405044 - Hitaveituvæðing.

Minnisblað frá sveitarstjóra og samantekt frá Verkís, verður send rafrænt.


LJ fór yfir erindið og lagði til leita samninga við Hitaveitufélag Hvalfjarðar
og Elkem um nánari uppbyggingu á hitaveitu og stækkun dreifikerfis frá
Tungu að Beitistöðum stofnkostnaður áætlaður um 60 milljónir. Tekjur af
þessari veitu standa vel undir láni og fjármagnskostnaði af eftirstöðvum
fjárfestinganna eins og fram kemur í drögum af samantekt frá Verkís ehf.
SÁ þakkaði fram lögð gögn. Benti á að upplýsingar vantar í samantektina.
Lagði til að fresta afgreiðslunni. ÁH ræddi fram komna tillögu og tekur
undir að ganga til viðræðna við Hitaveitufélag Hvalfjarðar. AH ræddi fram
komna samantekt og samþykkti að hefja viðræður við Hitaveitufélagið.
Ræddi auk þess áframhaldandi viðræður við Leirárskóg og áður
samþykktar könnunarborholur. HV þakkaði framlögð gögn. Ræddi að
sveitarstjóri setji sveitarstjórn í vonda stöðu með tillögu sinni. Ræddi
aðferðafræði við verkefnið. SSJ svaraði fram komnum athugasemdum.
SAF ræddi samantektina. Benti á mikilvægi þess að koma sem mestu af
upplýsingum á framfæri við íbúa og ræddi mikilvægi þess að hefja
viðræður við aðrar eigendur.
Tillaga sveitarstjóra samþykkt með atkvæðum SSJ, ÁH, SAF og AH. HV,
SÁ og BO sitja hjá við afgreiðsluna. HV gerði grein fyrir atkvæði sínu.
SÁ gerði grein fyrir atkvæði sínu. BO gerði grein fyrir atkvæði sínu.

10.   1405051 - Viðauki fjárhagsáætlunar janúar - maí 2014.


Erindi frá fjármálastjóra Hvalfjarðarsveitar.


KHÓ fór yfir þær breytingar sem áður hafa verið samþykktar. Fór yfir
tillögu um millifærslur samkvæmt framlögðu minnisblaði og lagði til að
samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun 2014. Millifærslur á milli liða.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


11.   1405031 - Sveitarstjórnarkosningar 2014.

Erindi frá Þjóðskrá Íslands, dagsett 14. maí 2014. Kjörskrá liggur frammi.
Tillaga um að sveitarstjórn samþykki kjörskrá eins og hún liggur fyrir.
Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að veita oddvita og sveitarstjóra
fullnaðarheimild til að gera leiðréttingar á kjörskrá fram á kjördag.


Erindi frá Þjóðskrá Íslands framlagt.
Sveitarstjórn samþykkir framlagða kjörskrá samhljóða 7-0.
Sveitarstjórn samþykkir að veita oddvita og sveitarstjóra fullnaðarheimild
til að gera leiðréttingar á kjörskrá fram á kjördag. Tillagan samþykkt
samhljóða 7-0.


12.   1405036 - Ósk um fjárveitingu til að uppfæra og laga fartölvur
kennara í Heiðarskóla.


Erindi frá skólastjóra Leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar, dagsett 13.
maí 2014.


LJ ræddi erindið. SAF ræddi erindið. AH ræddi erindið. Fram kom tillaga
um að fresta erindinu til næsta fundar. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

13.   1405037 - Beiðni um sumaropnun hálfan daginn alla virka daga í sundlauginni Heiðarborg.


Beiðni frá Jóhönnu Harðardóttur. Undirskriftarlisti liggur frammi.

LJ fór yfir erindið. Gerði grein fyrir að til stæði að fara í lagfæringar m. a. á
anddyri Heiðarborgar. Gerði grein fyrir að viðbótarkostnaður við opnun er
u.þ.b ein miljón á mánuði. Lagði til að skoðað verði að gera tilraun með
opnun júní mánuði. SAF gerði grein fyrir að hann óskar að víkja af fundi
vegna tengsla. AH ræddi erindið og telur jákvætt að hafa sundlaugina
opna. SÁ styður hugmyndir varðandi opnun í júní. ÁH styður fram komna
tillögu um opnun í júní.
Sveitarstjórn samþykkir að sundlaugin í Heiðarborg verði opin í júní.
Sveitarstjórn samþykkir viðauka við fjárhagsáætlun að fjárhæð ein miljón
kr. samkvæmt 1. máls. 2 mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.
Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á handbæru fé að sömu upphæð.
Tillagan samþykkt samhljóða 5-0.
SÁ víkur af fundi að loknum þessum lið. SAF tekur aftur þátt í fundinum.


14.   1405050 - Hátíðarkaffi á 17. júní, beiðni um fjárstyrk, upphæð 100.000 kr.


Erindi frá menningar- og atvinnuþróunarnefnd, dagsett 22. maí 2014.


LJ fór yfir erindið og lagði til að samþykkja það. Fjármögnun komi af
liðnum menningarmál. Tillagan samþykkt samhljóða 6-0


15.   1404014 - Beiðni um umsögn vegna fjárfestingarverkefnis.

Sveitarstjórn hefur áður fjallað um málið og samþykkt á fundi sínum 30.
apríl


Á fundi sveitarstjórnar þann 30. apríl 2014 var eftirfarandi bókað
"Fulltrúum Hvalfjarðarsveitar hafa verið kynntar hugmyndir Silicor
Materials, er varða byggingu og rekstur sólarkísilverksmiðju í landi
Kataness, við Grundartanga í Hvalfjarðarsveit. Sveitarstjórn
Hvalfjarðarsveitar hefur tekið jákvætt í hugmyndir um fyrirhugaða
uppbyggingu og hefur t.a.m. unnið að breytingum á aðalskipulagi
sveitarfélagsins sem eru til þess fallnar að fyrirhuguð framkvæmd geti átt
sér stað. Stefnt er að að þeirri vinnu ljúki í ágúst eða september 2014,
samhliða verður unnið að breytingum á deiliskipulagi á svæðinu, líkt og
skipulagslög heimila.
Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar styður verkefnið og álítur að það geti haft
jákvæð áhrif á þróun byggðar og eflingu atvinnulífs á Vesturlandi
Bókunin samþykkt samhljóða 7-0.


Bókun;
Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar er reiðubúin að veita þær ívilnanir sem
snúa að sveitarfélaginu og heimilaðar eru samkvæmt lögum og
reglugerðum sem í gildi eru.
Hvalfjarðarsveit er reiðubúin til þess að styðja við verkefnið í hvívetna. 
SAF ræddi erindið. AH ræddi erindið og telur ekki rétt staðið að
málsmeðferðinni.
Bókunin samþykkt með 5 atkvæðum AH situr hjá við afgreiðsluna og lagði
fram svohljóðandi bókun; þar sem erindið barst ekki á tilskildum tíma fyrir
fundinn tel ég eðlilega málsmeðferð að vísa erindinu til næsta fundar
sveitarstjórnar ásamt viðeigandi gögnum. Á þeim forsendum sit ég hjá við
atkvæðagreiðsluna.


16.   1405035 - Gjaldskrá Slökkviliðs Akraness og Hvalfjarðarsveitar.


Erindi frá Akraneskaupstað, dagsett 6. maí 2014.


Erindið framlagt


17.   1405041 - 120. fundur Faxaflóahafna.


Fundargerðin framlögð


18.   1405048 - 816. fundur Sambands íslenskra sveitarfélaga.


Fundargerðin liggur frammi og hægt að sjá hana
http://www.samband.is/um-okkur/fundargerdirstjornar/DisplayMeeting.aspx?id=1405017F


Fundargerðin framlögð

 


Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 21:00 .

Efni síðunnar