Fara í efni

Sveitarstjórn

168. fundur 25. mars 2014 kl. 16:00 - 18:00

Sigurður Sverrir Jónsson oddviti, Ása Helgadóttir varaoddviti, Sævar Ari Finnbogason ritari, Arnheiður Hjörleifsdóttir vararitari, Stefán Ármannsson aðalmaður, Halldóra Halla Jónsdóttir aðalmaður, Björgvin Helgason 1. varamaður og Laufey Jóhannsdóttir sveitarstjóri, ritar fundargerð.


Laufey Jóhannsdóttir  sveitarstjóri, ritaði fundargerð.


Sigurður Sverrir Jónsson oddviti, setti fundinn og bauð menn velkomna til fundar og var síðan gengið til áður boðaðar dagskrár.
Oddviti leitaði afbrigða að taka lið 6, ársreikning 2013 síðari umræða fyrst á dagkrá. Samþykkt samhljóða.


Að auki sat fundinn fjármálastjóri undir lið 6 og sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.

 

1.   1403001F - Sveitarstjórn - 167


Fundargerðin framlögð.


2.   1403003F - Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 35


LJ gerð grein fyrir að liður 13 fellur niður og er leiðrétting og afgreiðsla
hans á 36. fundi sjá liður 4 í fundargerðinni.
SAF fór yfir efnisatriði fundargerðarinnar. AH ræddi meðal annars
umhverfisviðurkenningar. Fundargerðin er framlögð


2.1.  1403020 - Brekkubær - Vestra Miðfell - Viðbygging


Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


2.2.  1403022 - Glammastaðir - Stofnun lögbýlis


Erindinu frestað, sjá bókun í lið 3.4 í 36. fundargerð USN nefndar.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


3.   1403005F - Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 36

SAF fór yfir efnisatriði fundargerðarinnar. Fundargerðin framlögð


3.1.  1311026 - Breyting aðalskipulags iðnaðar- og athafnasvæðis á
Grundartanga


AH lagði fram eftirfarandi tillögu;
Varðandi kafla 8.2.1. Kynning verkefnislýsingar. Lýsingin verður send
Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum. Hún verður einnig kynnt
almenningi með auglýsingum, framlagningu á heimasíðu
sveitarfélagsins og á almennum íbúafundi þar sem íbúar geta kynnt
sér efni lýsingarinnar og komið fram með ábendingar og
athugasemdir.
Lýsingin skal einnig kynnt aðliggjandi sveitarfélögum.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


SAF ræddi fram komna tillögu.

 
USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja að leita
umsagnar og kynna lýsingu fyrirhugaðrar aðalskipulagsbreytingar
sbr. 30.gr.skipulagslaga nr 123/2010.


Sveitarstjórn samþykkir að leitað verði umsagnar hjá
Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun, Fornleifavernd, Minjastofnun
Íslands, Vegagerðinni og lýsingin kynnt almenningi sem og
aðliggjandi sveitarfélögum.
Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.


Lýsingin verður einnig kynnt almenningi með auglýsingum,
framlagningu á heimasíðu sveitarfélagsins og á almennum íbúafundi
þar sem íbúar geta kynnt sér efni lýsingarinnar og komið fram með
ábendingar og athugasemdir.

Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


3.2.  1403029 - Aðalskipulagsbreyting á stefnumörkun iðnaðarsvæða.


USN leggur til við sveitarstjórn breytingu á stefnumörkun
aðalskipulags varðandi iðnaðarsvæði. Nefndin leggur jafnframt til að
unnin verði lýsing samanber 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010


Sveitarstjórn samþykkir að unnin verði lýsing vegna breytingar á
stefnumörkun aðalskipulags varðandi iðnaðarsvæði sbr. 1. mgr. 30.
gr. skipulagslaga 123/2010 og leitað umsagnar Skipulagsstofnunar
og Umhverfisstofnunar og hún kynnt fyrir almenningi og aðliggjandi
sveitarfélögum. Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

3.3.  1403025 - Selá - Litla Botnsland 186295 - Viðbygging


Erindið framlagt.


3.4.  1403022 - Glammastaðir - Stofnun lögbýlis


Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

4.   1403026 - 15. og 16. fundur starfshóps vegna hitaveituvæðingar.


Fundargerðirnar framlagðar


5.   1403044 - 4. fundur stýrihóps um húsnæðismál leikskólans.

SSJ fór yfir efnisatriði fundargerðarinnar. SAF ræddi fundargerðina og
lýsti yfir stuðningi við hugmyndir stýrihópsins og þakkaði vel unnin störf.
SSJ ræddi lið 3. varðandi framtíðarhúsnæði skólans. BH ræddi efnisatriði
fundargerðarinnar. ÁH ræddi lið 3 í fundargerðinni og telur að rétt sé að
huga að nánari uppbyggingu á leikskóla í Krosslandi. SSJ ræddi lið 3.
Fundargerðin framlögð.


6.   1403006 - Ársreikningur Hvalfjarðarsveitar 2013.


Síðari umræða.


Síðari umræða. SÁ ræddi aukningu á viðhaldi og ræddi hækkun á
launagjöldum. KHÓ svaraði fyrirspurnum og mun senda svör til
sveitarstjórnar.
SSJ lagði til að samþykkja ársreikninginn. Ársreikningur 2013 samþykktur
samhljóða 7-0.


7.   1402017 - Tillaga um fyrirkomulag ljósleiðaratenginga í íbúðarhús.


A) Fyrirkomulag ljósleiðaratenginga, rýmkuð skilyrði fyrir tengingum vegna
íbúðarhúsa. B) Viðbótarkostnaður vegna tenginga. Tillaga um viðauka við
fjárhagsáætlun 42.218.200 kr.


LJ fór yfir erindið. SÁ ræddi lið 3 og lið 5 og spurðist fyrir varðandi
eignarhald á lagnakerfi utanhúss. AH spurðist fyrir varðandi lið 2 og benti
á að koma á framfæri fréttum um stöðu verkefnisins á heimasíðu
sveitarfélagsins. SAF svaraði fram komnum fyrirspurnum, ræddi
gjaldskrármál. LJ svaraði fram komnum fyrirspurnum. BH ræddi lið 2 og
ræddi hvort ekki væri ástæða til þess að hafa sérstak tengigjald. SSJ
ræddi fyrirkomulag ljósleiðaratenginga og gjaldskrármál. SAF ræddi lið 2.
AH ræddi lið 2. og gjaldskrá ljósleiðaravæðingar. LJ svaraði fram komnum
fyrirspurnum.
A) Tillaga um rýmkuð skilyrði fyrir tengingum vegna íbúðarhúsa samþykkt
samhljóða 6-0. BH situr hjá við afgreiðsluna. SAF óskar eftir að bóka
afstöðu sína við lið 2 þar sem gjaldskrá liggur ekki fyrir.


B) Tillaga um viðauka við fjárhagsáætlun samkvæmt 1. málsl. 2. málsgr.
63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 vegna rýmkaðra skilyrða fyrir
tengingu ljósleiðara í íbúðahús. Kostnaðaraukinn nemur kr. 42,2 miljónum
króna og skal mætt með auknum lántökum á árinu 2014. Tillagan
samþykkt samhljóða 7-0.


8.   1403035 - Hitaveitumál í frístundabyggð í landi Eyrar.

Stjórn Frístundahúsafélagsins Eyrarskógur og Hrísabrekka óskar eftir
upplýsingum um áform sveitarfélagsins varðandi hitaveitulagnir á
félagssvæði Frístundahúsfélagsins.


SSJ fór yfir erindið. LJ fór yfir erindið og lagði til að vísa erindinu til
umfjöllunar í þeirri vinnu sem nú stendur yfir varðandi að kanna möguleika
á aukinni hitaveituvæðingu í Hvalfjarðarsveit. Tillagan samþykkt
samhljóða 7-0.


9.   1403036 - Viðbótarframlag v/fjárhagsáætlun Byggðasafnsins að
Görðum 2013.


Erindi frá Safnasvæði Akranesi, dagsett 5. mars 2014.


SSJ fór yfir erindið. AH ræddi erindið. ÁH svaraði fram kominni fyrirspurn.
SSJ lagði til að samþykkja það og að viðbótarframlag bókast á lið 05032-5947 - Safnasvæðið.


10.   1403037 - Endurfjármögnun lána hjá Höfða.


Erindi frá framkvæmdastjóra Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili.

SSJ fór yfir erindið og lagði til að sveitarstjórn samþykki að veita
framkvæmdastjóra Höfða heimild til þess að endurfjármagna langtímalán
hjá Lánasjóði sveitarfélaga til allt að 20 ára. Tillagan samþykkt samhljóða
7-0

11.   1403038 - Afskrift á þing- og sveitarsjóðsgjöldum.


Erindi frá Sýslumanninum í Borgarnesi.


LJ fór yfir erindið og lagði til að samþykkja afskriftirnar þar sem innheimta
hefur reynst árangurslaus og skiptalok voru gerð hjá gjaldanda. Búið er
eignalaust. Upphæð kr. 946.785 auk áfallins kostnaðar. Tillagan samþykkt
samhljóða 7-0.


12.   1402035 - Beiðni um rotþró - Skógræktarfélagið.


Minnisblað sveitarstjóra.


LJ fór yfir erindið. Lagði til við sveitarstjórn að fela sveitarstjóra og
byggingafulltrúa að undirbúa samningsdrög við félagið fyrir næsta fund
sveitarstjórnar. AH ræddi erindið og ræddi hvort ekki væri rétt að vísa á
styrktarsjóð Hvalfjarðarsveitar. SSJ ræddi erindið. Tillaga sveitarstjóra
samþykkt 7-0.


13.   1402041 - Beiðni um leiðréttingu á heimilisfangi - Botnsskáli


Svar frá byggingafulltrúa varðandi erindið.


LJ fór yfir erindið og lagði til að sveitarstjórn samþykkti að senda bréfritara
niðurstöður könnunarinnar. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

14.   1401041 - Starfsemi djáknans á Dvalarheimilinu.


Afgreiðsla frá bæjarráði Akraness.

SSJ fór yfir erindið. Lagði til að samþykkja erindið um styrk 290.750 til
Höfða fjármögnun samkvæmt 1. málsl. 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga
nr. 138/2011. Kostnaðarauka skal mætt með fjárveitingu af fjárhagsliðnum
óviss útgjöld 21-85-5971. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


15.   1403040 - Aðalfundarboð Menningarráðs Vesturlands.

Aðalfundur Menningarráðs Vesturlands verður haldinn á Hótelinu í
Borgarnesi 28. mars kl. 11:20. Ársreikningurinn liggur frammi. Sent frá
stjórn Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi.


SSJ ræddi erindið og lagði til að sveitarstjóri fari með umboð á
aðalfundinum. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


16.   1403043 - Tillaga um lýðræðisvef.


Erindi frá Sævari Ara Finnbogasyni.


SAF ræddi tillöguna. ÁH ræddi framkomna tillögu og lagð til að fela
aðalbókara að skoða nánar framkvæmd á tillögunni. AH ræddi uppfærslu
á vef Hvalfjarðarsveitar ræddi upplýsingar og beina þátttöku íbúa. LJ
ræddi erindið og tók undir að fá útfærslur og nánari kostnaðarupplýsingar
á næsta fundi sveitarstjórnar. SAF ræddi erindið. AH ræddi heimasíðu
Hvalfjarðarsveitar. ÁH ræddi erindið. Tillagan samþykkt með atkvæðum
SAF, SÁ, AH og BH. SSJ, ÁH og HHJ sitja hjá við afgreiðsluna.


17.   1403045 - Beiðni um afnot án endurgjalds af félagsheimilinu
Fannahlíð.


Erindi frá Jóni Rúnari Hilmarssyni, skólastjóra.


SSJ fór yfir erindið og lagði til að samþykkja beiðni Heiðarskóla um
niðurfellingu á leigu fyrir Fannahlíð kr. 40.000. Tillagan samþykkt
samhljóða 7-0.


18.   1311031 - Stýrihópur varðandi húsnæðismál leikskólans.


Erindi frá byggingafulltrúa.

SSJ ræddi erindið og lagði til að sveitarstjórn samþykkir viðauka við
fjárhagsáætlun ársins að fjárhæð 600.000 kr samkvæmt 1. málsl. 2. mgr.
63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Kostnaðarauka skal mætt með
fjárveitingu af fjárhagsliðnum óviss útgjöld 21-85-5971. SAF ræddi erindið
og að verið er að taka ávörðun um viðbyggingu.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


19.   1401016 - Samningur um jarðhitaleit og jarðhitarannsóknir,
landnúmer 133187, Hvalfjarðarsveit.


Drög að samkomulagi við landeigendur Kalastaðakots vegna
jarðhitakönnunnar.


LJ fór yfir erindið og lagði til við sveitarstjórn að staðfesta samkomulag við 338
landeigendur Kalastaðakots vegna jarðhitakönnunar. SÁ ræddi erindið og
hvers vegna líður svo langur tími frá að samningur var gerður og þar til
erindið kemur til sveitarstjórnar. LJ svaraði fram komnum fyrirspurnum.
SÁ spurðist fyrir varðandi afgreiðslu sveitarstjóra á erindinu og hver
staðan væri á samningaviðræðum við aðra landeigendur. LJ svaraði fram
komnum fyrirspurnum. SSJ lagði til að samþykkja fram komin
samningsdrög. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


20.   1403033 - Rekstraryfirlit janúar 2014.


Frá fjármálastjóra Hvalfjarðarsveitar.


Erindið framlagt


21.   1403012 - Aðalfundarboð Spalar, 18. mars 2014.


Skýrsla stjórnar Spalar ehf. 2013. Eignarhaldsfélagið Spölur hf.,
ársreikningur 2013 samstæðu og móðurfélags liggur frammi.


Erindið framlagt


22.   1403041 - Framlög sveitarfélaga til Menningarsamnings Vesturlands. Staða úthlutunarmála. Fjárhagsáætlun 2014.


Erindi frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi, dagsett 14. mars 2014.


Erindið framlagt


23.   1403042 - Opinn kynningarfundur um niðurstöður umhverfisvöktunar iðnaðarsvæðisins á Grundartanga, rekstrarárið 2013.


Erindi frá verkefnastjóra umhverfisvöktunar iðnaðarsvæðisins á
Grundarganga. Áður sent USN nefnd, skipulagsfulltrúa, byggingarfulltrúa
og sveitarstjórn.


Erindið framlagt. SAF tilkynnti að hann myndi sækja fundinn.


24.   1403007 - Úttekt á slökkviliði Akranes og Hvalfjaðrasveitar 2013.


Niðurstaða byggingafulltrúa og slökkviliðsstjóra á úttekt Mannvirkjastofnunar.

Erindið framlagt


25.   1402016 - 15. fundargerð nefndar um nýja fjallskilasamþykkt.


Frá Skorradalshreppi.


Fundargerðin framlögð


26.   1403032 - 77. fundur Sorpurðunar Vesturlands hf., 27. febrúar 2014.

Fundargerðin framlögð

27.   1403039 - 118. fundur Faxaflóahafna.


A) fundargerð. B) ársreikningur 2013. C) greinargerð hafnarstjóra vegna
ársreiknings 2013. D) breyting á fjárhagsáætlun Faxaflóahafna sf. 2014.
Ársreikningur og greinargerð liggja frammi og hafa verið send rafrænt til
sveitarstjórnar.


A) fundargerðin framlögð.
B) ársreikningur framlagður
C) greinargerð vegna ársreiknings, framlögð
D) breyting á fjárhagsáætlun 2014, framlögð

 


Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 18.55 .

Efni síðunnar