Fara í efni

Sveitarstjórn

167. fundur 11. mars 2014 kl. 16:00 - 18:00

Sigurður Sverrir Jónsson oddviti, Ása Helgadóttir varaoddviti, Sævar Ari Finnbogason ritari, Hallfreður Vilhjálmsson aðalmaður, Arnheiður Hjörleifsdóttir vararitari, Stefán Ármannsson aðalmaður, Halldóra Halla Jónsdóttir aðalmaður og Laufey Jóhannsdóttir sveitarstjóri, ritar fundargerð..


Laufey Jóhannsdóttir  sveitarstjóri, ritaði fundargerð.


Sigurður Sverrir Jónsson oddviti, setti fundinn og bauð menn velkomna til fundar var síðan gengið til áður boðaðrar dagskrár.
Oddviti leitaði afbrigða að taka lið 3, ársreikning 2013 fyrri umræða fyrst á dagskrá. Samþykkt.


Að auki sat fundinn endurskoðandi Jóhann Þórðarson frá Áliti og fjármálastjóri undir lið 3 og sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.

1.   1402005F - Sveitarstjórn - 166


LJ fór yfir lið 5. lið 8. AH ræddi lið 2 og lið 2,1, ræddi lið 5. SAF svaraði
fram komnum fyrirspurnum. Fundargerðin framlögð


2.   1403001 - 3. fundur stýrihóps um leikskólamál.


SSJ fór fyrir fundargerðina. Fundargerðin framlögð


3.   1403006 - Ársreikningur Hvalfjarðarsveitar 2013.


Fyrri umræða.


LJ fór yfir verklag og vinnu við gerð hans, þakkaði starfsmönnum vel
unnin störf við frágang og uppsetningu. Óskaði eftir að endurskoðandi
færi yfir sundurliðun reiknings. Lagði jafnframt til að ársreikningi verði
vísað til síðari umræðu og afgreiðslu á næsta fundi sveitarstjórnar.
Jóhann Þórðarson fór yfir lykiltölur reikningsins og lagði fram drög að
endurskoðunarskýrslu og fór yfir nokkrar lykiltölur. ÁH þakkaði fyrir
starfsfólki fyrir vel unnin störf við gerð ársreiknings. SÁ tók undir þakkir
ÁH til starfsfólks. Spurðist fyrir varðandi heildarskuldir sveitarfélagsins. JÞ
svaraði fram komnum fyrirspurnum. SSJ lagði til að samþykkja tillögu um
að vísa ársreikningi til síðari umræðu og afgreiðslu á næsta fundi
sveitarstjórnar. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


4.   1403005 - Klippikort - sorpmóttökustöð


Beiðni um viðbótarfjármagn, vegna aðgangs íbúa Hvalfjarðarsveitar að
sorpmóttökustöðum. Erindi frá byggingafulltrúa Hvalfjarðarsveitar.


LJ fór yfir erindið og lagði til að samþykkja það. Sveitarstjórn samþykkir
viðauka við fjárhagsáætlun ársins að fjárhæð 600.000 kr samkvæmt 1.
málsl. 2. mgr. 63. gr stjórnsýslulaga nr 138/2011. Kostnaðarauka skal
mætt með fjárveitingu af fjárhagsliðnum óviss útgjöld 5971-2185. Tillagan
samþykkt samhljóða 7-0


5.   1403004 - Auglýsing eftir framboðum í stjórn Lánasjóðs
sveitarfélaga.


Erindi frá Lánasjóði sveitarfélaga ofh., dagsett 28. febrúar 2014.


Lagt fram.


6.   1402017 - Tillaga um fyrirkomulag ljósleiðaratenginga í íbúðarhús.


Gögnin verða send rafrænt síðar.


LJ fór yfir erindið og lagði til að fresta afgreiðslu þar sem gögn hafa ekki
verið fullunnin. AH lýsir yfir vonbrigðum yfir að gögnin liggi ekki fyrir og að
málinu sé frestað. SAF lýsti yfir vonbrigðum yfir að gögn liggi ekki fyrir.
Ræddi erindi Innanríkisráðuneytis vegna fyrirkomulags ljósleiðara. Erindið
framlagt.


7.   1403010 - Varðandi áframhaldandi gjaldtöku í Hvalfjarðargöngum eftir að Spölur afhendir þau ríkinu árið 2018.


Tillaga frá Sævari Ara Finnbogasyni, dagsett 27. febrúar 2014


Hvalfjarðarsveit mótmælir öllum hugmyndum um áframhaldandi gjaldtöku
í Hvalfjarðargöngum eftir að Spölur afhendir þau ríkinu árið 2018. Eðlilegt
er að ríkið beri þá ábyrgð á þeim úrbótum sem gera þarf hvort heldur sem
er til að auka öryggi vegfarenda eða til að mæta aukinni umferð þegar
það tekur við rekstri gangnanna. Hvalfjarðargöngin sem voru mikil
samgöngubót og lyftistöng fyrir Vesturland og landsmenn voru fjármögnuð
með veggjöldum, en á sama tíma og gjaldtaka hefur staðið yfir í
Hvalfjarðargöngum hefur ríkið staðið fyrir gangnagerð og stórum
samgönguverkefnum víðsvegar um landið án þess að gripið hafi verið til
slíkrar gjaldtöku.
Það getur því hvorki talist réttlátt eða eðlilegt að íbúar og atvinnurekendur
Vesturlandi búi við viðvarandi og sérstakar álögur vegna
samgönguframkvæmda eða úrbóta á samgöngumannvirkjum.

Hvalfjarðarsveit fagnar framkominni þingsályktunartillögu um að setja
Sundabraut aftur á samgönguáætlun og hvetur til þess að það verkefni fái
forgang, enda styttir sú framkvæmd vegalengdina til Reykjavíkur um tíu
kílómetra.


Sveitarstjóra er falið að kynna stjórn Spalar og Innanríkisráðuneytinu
þessa afstöðu sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar.
SAF ræddi fram komna tillögu og gjaldtöku í Hvalfjarðargöngum. LJ
svaraði fram komnum ábendingum. SAF ræddi erindið. SSJ ræddi erindið
og framkvæmdir við Hvalfjarðargöng í upphafi. SAF ræddi fram komna
tillögu og hvort Spölur sjái um framkvæmdir við tvöföldun og hafnar alfarið
gjaldtöku eftir 2018. SSJ ræddi eignaraðild að Speli og framkvæmdir. ÁH
ræddi áður fram komnar ályktanir frá SSV og frá Akraneskaupsstað
varðandi sama mál. Ályktunin samþykkt með atkvæðum SAF, HHJ, SÁ,
HV og AH. SSJ og ÁH sitja hjá við afgreiðsluna.


8.   1403013 - Drög að verklagi vegna afreksstyrkja.


Erindi frá fræðslu- og skólanefnd.


ÁH fór yfir erindið. Lagði til að vísa fram komnum drögum til afgreiðslu við
fjárhagsáætlun fyrir árið 2015. SSJ ræddi stofna þriggja manna starfshóp
sem samanstendur af formanni menningarmálanefndar, formanni fræðsluog skólanefndar og sveitarstjóra myndi móta reglurnar. SÁ andmælti fram
kominni tillögu. SSJ ræddi erindið. AH ræddi erindið. Lagði til að skoða
reglurnar með fræðslu- og skólanefnd. SAF ræddi fram komnar tillögur
varðandi afreksstyrki. AH ræddi fram komna tillögu SSJ.
ÁH ræddi fram komna hugmynd og að fræðslu- og skólanefnd hafi unnið
drög að reglunum. SSJ ræddi erindið. SÁ ræddi erindið og lagði til að vísa
erindinu til fræðslu- og skólanefndar til frekari vinnslu. SAF ræddi erindið.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


9.   1403008 - Auglýst eftir umsóknum að taka að sér undirbúning og
framkvæmd 6. Landsmóts UMFÍ 50 árið 2016.


Erindi frá Ungmennafélagi Íslands, dagsett 28. febrúar 2014.


Erindið framlagt


10.   1403009 - Auglýst eftir umsóknum til að taka að sér undirbúning og framkvæmd 20. Unglingalandsmóts UMFÍ sem haldið verður um verslunarmannahelgina 2017.


Erindi frá Ungmennafélagi Íslands, dagsett 28. febrúar 2014.


Erindið framlagt


11.   1403012 - Aðalfundarboð Spalar, 18. mars 2014.


Gögnin verða send síðar.


SSJ gerði grein fyrir að aðalfundarboð hefði borist og verið sent rafrænt til
sveitarstjórnar. ÁH lagði til að SSJ fari með umboð Hvalfjarðarsveitar á
aðalfundi Spalar ehf. Tillagan samþykkt með 6 atkvæðum, SSJ, SAF,
HHJ, AH, ÁH, HV. SÁ situr hjá við afgreiðsluna.

12.   1403011 - Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, 28. mars 2014 og lög SSV.


Frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi, Ársreikningur SSV 2013 liggur
frammi.


SSJ lagði til að ÁH og HV fari með umboð á aðalfundi SSV. AH og SAF
verði varamenn á aðalfundi. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


13.   1403019 - Aðalfundarboð Sorpurðunar Vesturlands hf., 28. mars 2014 kl. 10:00.


Ársreikningur 2013 og grænt bókhald 2013 Sorpurðunar Vesturlands,
liggja frammi.


SSJ fór yfir erindið lagð til að sveitarstjóri fari með umboð á aðalfundi.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


14.   1403003 - Aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga ofh. 2014.


Erindi frá Lánasjóði sveitarfélaga ofh., dagsett 28. febrúar 2014.


Erindið framlagt


15.   1212036 - Til umsagnar frumvarp til laga um tekjustofna
sveitarfélaga (hlutverk jöfnunarsjóðs), 291. mál.


Svar frá innanríkisráðuneytinu, dagsett 3. mars 2014. Varðandi lög um
heimild til skerðingar á framlögum Jöfnunarsjóðs.


Lagt fram.


16.   1402037 - Beiðni um ljósleiðaratengingu.


Varðandi erindi frá ábúendum á Grafardal og Draghálsi. Bréf frá
innanríkisráðuneytinu, dagsett 3. mars 2014.


LJ gerði grein fyrir að unnið er að endurskoðuðum reglum. Ráðuneytinu
verða sendar nýjar reglur þegar þær liggja fyrir. Erindið framlagt.


17.   1403007 - Úttekt á slökkviliði Akranes og Hvalfjaðrasveitar 2013.


Frá Mannvirkjastofnun, dagsett 27. febrúar 2014.


LJ gerði grein fyrir að byggingarfulltrúi og slökkviliðsstjóri eru að vinna að
úttektinni. ÁH ræddi gátlistann og athugasemdir.
Erindið framlagt


18.   1403015 - Til umsagnar tillaga til þingsályktunar um endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi, 277. mál.


Frá Alþingi, dagsett 24. febrúar 2014. Þegar sent skipulagsfulltrúa,
byggingarfulltrúa og form. USN nefndar.


Erindið framlagt


19.   1403014 - Til umsagnar tillaga til þingsályktunar um kaup ríkisins á 
Grímsstöðum á Fjöllum, 276. mál.


Frá Alþingi, dagsett 24. febrúar 2014. Þegar sent skipulagsfulltrúa,
byggingarfulltrúa og form. USN nefndar.


Erindið framlagt


20.   1403017 - 104. fundur stjórnar SSV, 3. mars 2014.


Fundargerðin framlögð


21.   1403018 - 813. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga.


Fundargerðin liggur frammi. Hægt að sjá : http://www.samband.is/umokkur/fundargerdir-stjornar/searchmeetings.aspx

Fundargerðin framlögð


22.   1403021 - Fundur vinnuhóps um almenningssamgöngur á
Vesturlandi, 26. febrúar 2014.


ÁH fór yfir efnisatriði fundargerðarinnar. Ræddi akstursáætlun Strætó og
uppsafnað tap. Fundargerðin framlögð

 


Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 18:02 .


Efni síðunnar