Fara í efni

Sveitarstjórn

162. fundur 14. janúar 2014 kl. 16:00 - 18:00

Sigurður Sverrir Jónsson oddviti, Ása Helgadóttir varaoddviti, Sævar Ari Finnbogason ritari, Hallfreður Vilhjálmsson aðalmaður, Arnheiður Hjörleifsdóttir vararitari, Stefán Ármannsson aðalmaður og Halldóra Halla Jónsdóttir aðalmaður.


Laufey Jóhannsdóttir  sveitarstjóri, ritaði fundargerð.


Sigurður Sverrir Jónsson oddviti, setti fundinn og bauð menn velkomna til fundar og var síðan gengið til áður boðaðrar dagskrár.
SSJ óskaði fundarmönnum gleðilegs nýs árs og þakkaði liðið.
Að auki sat fundinn sveitarstjóri og ritaði fundargerð

 


1.   1312001F - Sveitarstjórn - 161


Fundargerðin framlögð


2.   1312021 - 39. fundur fjölskyldunefndar.


HHJ ræddi alment um efnisatriði fundargerðarinnar og benti á að til
stendur að halda fund með fyrirtækinu Greining og ráðgjöf varðandi
forvarnarmál. AH spurðist fyrir varðandi fyrirhugaðan fund og hvort til
standi samstarf við fræðslu- og skólanefnd varðandi verkefnið og spurðist
fyrir varðandi nánari upplýsingar um fyrirtækið. HHJ svaraði að fram
komnum fyrirspurnum og að fundurinn væri í framhaldi umræðum vegna
Pisa könnunar. SAF ræddi almennt um niðurstöður Pisa könnunar. ÁH
ræddi um samstarf milli fræðslu- og skólanefndar varðandi fyrirhugaðan
fund. Fundargerðin framlögð


3.   1312042 - 12. fundur nýsköpunarsjóðs og ákvörðun stjórnar.


SAF ræddi efnisatriði fundargerðarinnar og lagði til að samþykkja tillögu
stjórnar sjóðsins um styrk kr. 300 þúsund til tónlistarverkefnis
Dreamvoices í tilefni af árstíðarhátíð Hallgríms Péturssonar en 400 ár eru
frá fæðingu hans. Verkefnið felst í að setja upp óperuna "Í Skálholti" en
fyrirhugað er að setja óperuna á svið í Hvalfjarðarsveit í tilefni af
afmælisári Hallgríms Péturssonar.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.
Fundargerðin framlögð.


4.   1312002 - Starf félagsmálastjóra og æskulýðsmál


Frestað á síðasta fundi sveitarstjórnar.


LJ fór yfir að búið er að kynna erindið fyrir fulltrúum í fræðslu- og
skólanefnd og fjölskyldunefnd, kynningin fór fram 13. jan. Fór yfir að
fundarmenn tóku jákvætt í tillöguna en ræddu möguleika á að hækka
starfshlutfallið. LJ lagð til við sveitarstjórn að fá heimild til þess að auglýsa
starfið. SÁ ræddi fram komna tillögu og að hann hafi ekki áttað sig á
fundarboði sameiginlegs fundar. Spurðist fyrir varðandi starfshlutfall og
starf í félagsmiðstöð. AH ræddi fram komna tillögu og spurðist fyrir
varðandi fyrirkomulag í minni sveitarfélögum, spurðist fyrir varðandi
utanumhald við félagsmiðstöð. Velti upp hvort eðlilegra væri að
starfsmaður félagsmiðstöðvar væri starfsmaður skóla. Spurðist fyrir
varðandi viðhorf fyrri starfsmanna. SAF ræddi erindið. Tillagan samþykkt
samhljóða 7-0.


5.   1401001 - Faghópur til starfa með menningarfulltrúa.


Erindi frá stjórn SSV þar sem óskað er eftir að tilnefndir verði þrír
einstaklingar til starfa í ráðgjafahóp sem er ætlað að starfa með
menningarfulltrúa að úthlutun styrkja á Vesturlandi, út frá áherslum
menningarsamnings.


LJ ræddi erindið og lagði til að fresta tilnefningu í ráðgjafahóp
menningarmála til næsta fundar. HV ræddi erindið og styður frestun.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


6.   1401003 - Hitaveituvæðing - erindi frá ábúendum á Neðra - Skarði.


A) Erindi frá Sigurði Valgeirssyni, dagsett 29. desember 2013. B)
Minnisblað frá sveitarstjóra varðandi erindið.


LJ fór yfir minnisblaðið og gerði grein fyrir vinnu við gagnaöflun og að
Gísli Karel Halldórsson hjá Verkís er að vinna samantekt fyrir
sveitarstjórn. Þegar samantektin liggur fyrir er fyrirhugað að boða til
vinnufundar með sveitarstjórn varðandi hitaveituvæðingu á köldum
svæðum í Hvalfjarðarsveit.


ÁH ræddi erindið og fór yfir hvað unnið hefur verið í reyna að fjölga
notendum hitaveitu. SÁ ræddi framkvæmdir við skoðun á að afla heits
vatns og að upplýsingar varðandi vinnslu á könnunarholum og að ekki
hafi miðað áfram í því verkefni. SAF ræddi erindið og að heppilegast sé
að nýta þær veitur sem nú þegar eru í sveitarfélaginu og samspil þar á
milli. Ræddi að margt hefur verið kannað varðandi hitaveituvæðingu án
þess að lausnir liggi fyrir. Ræddi bréf Sigurðar Valgeirssonar. Ítrekaði
áhuga sinn á hitaveituvæðingu. AH ræddi bréf Sigurðar og að allir
sveitarstjórnarmenn hafi fullan hug á verkefninu. Rifjaði upp forsögu
málsins. SSJ fór yfir bréf Sigurðar og fór yfir hvað gert hefur verið í málinu
á kjörtímabilinu. HV ræddi erindið og fór yfir verkefnið og bréf Sigurðar. LJ
svaraði fram komnum fyrirspurnum og ræddi mál Hitaveitufélags
Hvalfjarðar. AH spurðist fyrir varðandi viðræður við landeigendur vegna
könnunarborholna og afhendingu vatns. LJ svaraði fram komnum
fyrirspurnum. SSJ svaraði fram komnum fyrirspurnum. 
Erindið framlagt.


7.   1401013 - L og H listi leggja til að unnin verði hagkvæmisúttekt á
varmadælum til húshitunar á köldum svæðum þar sem hitaveitu
verður ekki við komið.


Tillaga frá L og H lista.


SAF ræddi erindið og kosti og galla þess að koma upp varmadælum á
köldum svæðum og greiningu á kostnaði, endingartíma afskriftir og fleira.
AH lagði fram viðauka við tillöguna;
Sveitarstjórn samþykkir að unnin verði hagkvæmnisúttekt á varmadælum
til húshitunar á köldum svæðum þar sem hitaveitu verður ekki við komið.
Til grundvallar liggi nákvæm kortlagning þar sem fram kemur hvar í
Hvalfjarðarsveit hitaveitu verður ekki við komið og hvar möguleikar til
lagningar hitaveitu liggja, út frá þeim gögnum sem nú þegar er búið að
kosta til og afla.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


Tillaga um að vísa fram kominni tillögu ásamt viðbótartillögu til greiningar
með samantekt sem Gísli Karel Halldórsson hjá Verkís er að vinna fyrir
Hvalfjarðarsveit.
LJ ræddi fram komna tillögu.
HV ræddi erindið og að rétt sé að kanna reynslu annarra af notkun
varmadæla.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


8.   1401008 - Afskriftir krafna.


Erindi frá fjármálastjóra Hvalfjarðarsveitar.

LJ fór yfir að allar innheimtuaðgerðir hafir reynst árangurslausar og lagði
til að samþykkja tillögu fjármálastjóra um afskriftir að upphæð kr.
1.788.054. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


9.   1401011 - Ályktun varðandi háskóla á Vesturlandi.


Erindi frá sveitarstjórn varðandi sjálfstæði háskólanna á Vesturlandi.

SSJ lagði til að fela sveitarstjóra að koma ályktuninni á framfæri við
menntamálaráðherra. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


10.   1401012 - Sameiningarkostir og samstarf sveitarfélaganna.


Erindi frá Skorradalshreppi, dagsett 9. janúar 2014.


SSJ ræddi erindið og gerði grein fyrir sameiginlegum fundi sem haldinn
var í síðustu viku varðandi sameiningakosti Hvalfjarðarsveitar og
Skorradalshrepps.
SAF ræddi erindið og lagði fram tillögu;
Undirrituð vísa til svars síns við sambærilegu erindi Akranesskaupstaðar,
þar sem Hvalfjarðarsveit baðst undan viðræðum um sameiningu á þeim
forsendum að Hvalfjarðarsveit er ungt sveitarfélag sem varð til fyrir 8
árum við sameiningu fjögurra hreppa. Þar teljum við enn nokkuð verk
óunnið innan sveitarfélagsins. Ennfremur er bent á að vandkvæðum sé
bundið að sameina leik- og grunnskólamál sveitarfélaganna, en þau
málefni eru stærsta viðfangsefni sveitarfélaga í dag. Við er aftur á móti
tilbúin til að skoða frekara samstarf sveitarfélaganna. SAF, SSJ HHJ
ÁH ræddi erindið og lagði fram tillögu; Sveitastjórn Hvalfjarðarsveitar
tekur jákvætt í erindi Skorradalshrepps að sveitarfélagið bjóði íbúum
sínum uppá valmöguleika í væntanlegri könnun innan sveitarfélagsins,
sveitarstjórn bendir hins vegar á að skólavist fyrir leik og grunnskólabörn í
Skorradalshreppi kunni að vera flókin.
SAF ræddi fram komna bókun ÁH og hugmyndir varðandi framkvæmd á
skoðanakönnun um sameiningu sveitarfélaganna og hvort
sveitarstjórnarmenn væri að lýsa yfir vilja til sameiningar. HHJ ræddi
hugmyndir varðandi framkvæmd og afstöðu til sameiningarviðræðna og
hug til sameiningar. SÁ lýsti yfir stuðningi við tillögu ÁH.
SSJ ræddi erindið og fór yfir mál er varða skólamál, framkvæmd
stjórnsýsluþátta og viðhorf íbúa til sameiningar.
Tillaga ÁH; Tillagan samþykkt með atkvæðum; ÁH, SÁ, AH og HV. SSJ,
HHJ og SAF greiða atkvæði geng tillögunni.


11.   1401014 - Afskrift á þing- og sveitasjóðsgjöldum.


Erindi frá Sýslumanninum í Borgarnesi, dagsett 9. janúar 2014.


LJ gerði grein fyrir erindinu og lagði til að samþykkja afskriftir höfuðstóll;
kr. 162.605 auk áfallins kostnaðar. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


12.   1401007 - Rekstraryfirlit janúar-nóvember 2013.


Frá fjármálastjóra Hvalfjarðarsveitar.


Erindið framlagt.


13.   1312032 - Brennuleyfi-umsögn


Vegna brennu í Melahverfi.

 

LJ gerði grein fyrir umsögninni. Erindið framlagt.


14.   1312028 - Til umsagnar tillaga til þingsályktunar um könnun á
hagkvæmni þess að draga úr plastpokanotkun, 102. mál.


Frá Alþingi, dagsett 6. desember 2013. Þegar sent skipulagsfulltrúa og
form. USN nefndar.


Erindið framlagt


15.   1401009 - Til umsagnar tillaga til þingsályktunar um stofnun
Hofsjökulsþjóðgarðs, 169. mál.

Frá Alþingi, dagsett 6. janúar 2014. Þegar sent form. USN nefndar og
skipulagsfulltrúa Hvalfjarðarsveitar.


Erindið framlagt


16.   1401010 - Til umsagnar tillögu til þingsályktunar um flutning
stjórnsýslu um málefni hreindýra, 202. mál.


Frá Alþingi, dagsett 6. janúar 2014. Þegar sent form. landbúnaðarnefndar
Hvalfjarðarsveitar.


Erindið framlagt


17.   1312030 - 29. og 30. stjórnarfundur hjá Vatnsveitufélagi
Hvalfjaðrarsveitar.


Fundargerðirnar framlagðar.


18.   1401006 - Fundargerðir Hitaveitufélags Hvalfjarðar sf. fyrir árið 2013.Fundargerðir dagsettar: 6. febrúar, 11. apríl, 23. apríl, 22. maí, 23. september, 26. október, 20. nóvember 2013.


LJ ræddi erindið og að allar fundargerðir fyrir árið 2013 hafi borist 12.
desember sl. Ræddi einnig að fundargerðir stjórnar fyrir árið 2012 hafi
ekki borist Hvalfjarðarsveit.
Fundargerðirnar framlagðar.


19.   1312027 - 115. fundur Faxaflóahafna.


Fundargerðin framlögð


20.   1312026 - 35. fundur stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis.


Fundargerðin framlögð


21.   1312029 - 810. fundur Sambands íslenskra sveitarfélaga.


Fundargerðin liggur frammi, áður send sveitarstjórn. Hægt að sjá hér:
http://www.samband.is/um-okkur/fundargerdirstjornar/DisplayMeeting.aspx?id=1312001F


Fundargerðin framlögð


22.   1312035 - 102. fundur stjórnar SSV, 18. desember 2013.


Fundargerðin framlögð


23.   1308013 - Aðalfundur SSV 12. og 13. september, haldinn í Reykholti.


Aðalfundargerð og framhaldsaðalfundargerð 2013, liggja frammi, áður
sendar sveitarstjórn rafrænt.


Fundargerðirnar framlagðar.

 


Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 18.20 .

Efni síðunnar