Fara í efni

Sveitarstjórn

155. fundur 10. september 2013 kl. 16:00 - 18:00

Sigurður Sverrir Jónsson, Ása Helgadóttir, Sævar Ari Finnbogason, Hallfreður
Vilhjálmsson, Arnheiður Hjörleifsdóttir, Stefán Ármannsson, Halldóra Halla Jónsdóttir og Laufey Jóhannsdóttir.


Laufey Jóhannsdóttir  sveitarstjóri, ritaði fundargerð.


Sigurður Sverrir Jónsson oddviti, setti fundinn og bauð menn velkomna til fundar og var síðan gengið til áður boðaðrar dagskrár.

Að auki sat sveitarstjóri fundinn og ritaði fundargerð.

 


1.   1307004F - Sveitarstjórn - 154

AH spurðist fyrir varðandi lið 3. umsögn um starfsleyfi og umgegni á lóð
Kratusar og lið 5. LJ svaraði fram komnum fyrirspurnum. SAF svaraði
fyrirspurnum um starfsemi Kratusar og GMR og upplýsti að
Umhverfisstofnun hafði gert athugasemdir frágang og geymslu efna á
lóðinni og mun fylgjast með málinu. HV ræddi umgengni á lóð Kratusar.
Fundargerðin framlögð.


2.   1309007 - 102. fundur fræðslu- og skólanefndar.


ÁH fór yfir efnisatriði fundargerðarinnar færði starfsfólki skólans bestu
þakkir fyrir vel unnin störf. AH ræddi lið 3.viðhorfskönnun . ÁH svaraði
fram komnum fyrirspurnum. SAF ræddi framkvæmdir á leikskólalóðinni.
Þakkaði fyrir vel unnin störf við verkefnið. Ræddi lið 3 viðhorfskönnunina
og framkvæmd hennar. ÁH tók undir þakkir til allra sem unnu að gerð og
frágangi leikskólalóðarinnar. Fundargerðin framlögð


3.   1309004 - Möguleikar varðandi öflun á heitu vatni og aukinni
hitaveituvæðingu


Minnisblað sveitarstjóra og vinnuskjal frá Gísla Karel Halldórssyni og Jóni
Hauki Haukssyni, dagsett 5. september 2013. Jarðhiti við Leirárlaug og
Gamla Stekk.


LJ fór yfir forsögu málsins. Gerði grein fyrir fundi með forsvarsmönnum
Leirárskógar ehf. Gerði grein fyrir að unnin hefur verið greinargerð fyrir
Hvalfjarðarsveit varðandi efniseiginleika vatnsins á svæðinu unnin af
ISOR og að fyrir liggja nánari upplýsingar um vatnsmagn og fleira er
varðar jarðhita á svæðinu. Óskaði eftir við sveitarstjórn að sveitarstjóri fari 
fram á umboð sveitarstjórnar til að leita samninga við eigendur
réttindanna um möguleg kaup á jarðhitaréttindunum. SÁ fagnaði umræðu
um heitavatnsvæðingu ræddi erindisbréf starfshóps um hitaveituvæðingu.
SAF ræddi möguleika varðandi hitaveituvæðingu og samantekt á
gögnum. HV fagnaði fram komnum upplýsingum og ræddi hagkvæmni
hitaveitu á svæðinu. Lítur jákvætt á erindið og veitir umboð til viðræðna.
ÁH tekur jákvætt í erindið og benti á að allmikið er til af upplýsingum um
svæðið. Ræddi minnisblað Gísla Karels og Jóns Hauks og er jákvæð
gagnvart að veita sveitarstjóra umboð til viðræðna við Leirárskóga. LJ
svaraði fram komnum fyrirspurnum. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða 7-0 að veita sveitarstjóra umboð til samningaviðræðna við eigendur
réttindanna.


4.   1309003 - Lóðaleiga - vatnsveitumál


Drög að samningi við fasteignanefnd þjóðkirkjunnar fyrir hönd
prestsetursjarðarinnar Saurbæjar.


LJ fór yfir að um nokkurn tíma hafa verið erfileikar við vatnsöflun á
vatnsveitunni við Hlíðarbæ og nágrenni. Fór yfir möguleika varðandi
vatnsöflun, samningsdrögin og lagði til við sveitarstjórn fá umboð
sveitarstjórnar til að ganga frá samkomulagi varðandi
lóðarleigusamninginn og tryggja þar með möguleika til aukinnar
vatnsöflunar. Lagði jafnframt til að vísa erindinu til fjárhagsáætlunar fyrir
árið 2014. SSJ ræddi erindið og kostnað við vatnsöflunina. SAF ræddi
erindið og kostnað við vatnsöflunina. LJ svaraði fram komnum
fyrirspurnum. Sveitarstjórn samþykkir að veita sveitarstjóra umboð til að
ganga frá samkomulagi varðandi lóðarleigusamning. AH óskar eftir
fundarhléi. SSJ verður ekki við beiðninni. SAF ræddi erindið og
ábendingar um vatnsöflun í Skroppugili. AH ræddi nýjar upplýsingar sem
borist hafa inn á fundinn. LJ ræddi fram komnar hugmyndir. SAF svaraði
fram komnum fyrirspurnum. HV svaraði fram komnum fyrirspurnum.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


5.   1308010 - Réttir í Hvalfjarðarsveit eru samkvæmt gildandi
fjallskilasamþykkt.


Ábending um að kjósa þurfi leitarstjóra samkvæmt 18. gr.


SSJ ræddi greinina og að hann telji að ekki þurfi að kjósa leitarstjóra á
heimalöndunum. HV ræddi erindið og túlkun á 18. greininni. Lagði til að
sveitarstjórn skipi leitarstjóra. Lagði til að sömu leitarstjórar verði skipaðir
og á síðasta ári það er; Svarthamarsrétt Guðmundur Sigurjónsson,
Núparétt Baldvin Björnsson og Reynisrétt Ólafur Sigurgeirsson. SSJ
ræddi að ekki væri þörf á að skipa leitarstjóra heldur að bændur komi sér
saman um skipan leitarstjóra. SÁ ræddi fjallskilareglugerðina og lið 3 í
reglugerðinni. Lagði til að halda í hefðirnar og skipa leitarstjóra. SSJ
svaraði fram komnum fyrirspurnum varðandi fjallskil. HV ræddi erindið og
óskaði eftir atkvæðagreiðslu um tillögu sína. SSJ svaraði fram komnum
athugasemdum. SAF óskaði eftir rökum fyrir að sveitarstjórn skipi
leitarstjóra á heimalöndum. HV svaraði fram komnum fyrirspurnum.
Tillaga um að skipa leitarstjóra samþykkt með atkvæðum HV AH SÁ. SAF 
SSJ HHJ og ÁH greiða atkvæði gegn tillögunni. Tillagan er felld.
HV gerði grein fyrir atkvæði sínu. SSJ gerði grein fyrir afstöðu sinni. HV
svaraði fram komnum ábendingum. Erindið er framlagt.

6.   1309006 - Samantekt á stöðu Vatnsveitufélagsins og beiðni um auka fjárveitingu, kr. 15.000.000.

frá Guðmundi Eiríkssyni fyrir hönd stjórnar Vatnsveitufélags
Hvalfjarðarsveitar, um viðbótar framlag vegna ársins 2013, vegna
framkvæmda á yfirstandandi ári. Meðfylgjandi er samantekt á stöðu og
áætlaður kostnaður á dælubúnaði.


LJ fór yfir erindið. Ræddi framkvæmdir á vegum Vatnsveitufélagsins.
Lagði fram tillögu;
Sveitarstjórn samþykkir viðauka við fjárhagsáætlun að fjárhæð
15.000.000 kr. samkvæmt 1. málsl. 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr.
138/2011. Viðbótar stofnframlag skal bókast á 7429 ; 29074.
Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á handbæru fé að sömu upphæð.
Tillagan samþykkt með 6 atkvæðum, SSJ SAF ÁH HHJ SÁ HV. AH situr
hjá við afgreiðsluna.


7.   1309008 - Ósk um kostnaðarþátttöku vegna leikskóladvalar utan
sveitarfélagsins.


Erindi frá Birnu Maríu Antonsdóttur, dagsett 5. september 2013.

SSJ ræddi erindið og lagði til að samþykkja erindið. HV óskaði eftir
upplýsingum um fjölda nemenda í leikskóla. LJ svaraði fram komnum
fyrirspurnum. Tillagan samþykkt með 5 atkvæðum. HV og SÁ sitja hjá við
afgreiðsluna.


8.   1309009 - Beiðni um fjármagn vegna réttarkaffis.

Erindi frá Önnu Leif Elídóttur, formanni menningar- og
atvinnuþróunarnefndar.


SSJ lagði til að styrkveiting vegna réttarkaffis komi af almenna
styrktarsjóðnum. HV ræddi um hvaða upphæð er að ræða. SSJ ræddi að
um sömu upphæð og á síðasta ári. Tillaga um að veita styrkveitingu í
réttarkaffi kr. 200.000 samtals eins og á síðasta ári. Tillagan samþykkt
samhljóða 7-0


9.   1211014 - Ljósleiðari í Hvalfjarðarsveit.


Minnisblað um ljósleiðaravæðingu.


LJ fór yfir stöðu verkefnisins og gerði grein fyrir að boð í verkefnið hefðu
verkið opnuð hjá EFLU mánudaginn 2. sept. Það bárust sjö tilboð í verkið.
Lægstbjóðandi var Þjótandi. Unnið er að yfirferð á tilboðunum. SAF ræddi
erindið og benti á að niðurstaða útboða er í samræmi við
kostnaðaráætlun sem EFLA vann fyrir sveitarstjórn. SÁ fagnaði
áfanganum. Ræddi framkvæmd útboðsins, kostnaðaráætlun og
tilboðsfjárhæðina. SAF svaraði fram komnum fyrirspurnum. HV ræddi 
tilboðið og efniskaupin. LJ svaraði fram komnum fyrirspurnum. SÁ ræddi
tilboðsupphæð EFLU sem kynnt var við opnun tilboða. LJ svaraði fram
komnum fyrirspurnum. AH óskar eftir að fá útboðsgögn og upplýsingar frá
EFLU varðandi hækkun á kostnaðaráætlun. Erindið framlagt.


10.   1309002 - Erindi vegna réttarmála við Akrafjall.


Erindi frá Ólafi Sigurgeirssyni og Ólafi Rúnari Ólafssyni.


SÁ ræddi erindið og hvers vegna erindið barst ekki til sveitarstjórnar. SSJ
svaraði fram komnum fyrirspurnum. HV ræddi erindið. SSJ svaraði fram
komnum fyrirspurnum. ÁH ræddi erindið og lagði til að funda með
landeigendum og bréfritara. LJ svaraði fram komnum fyrirspurnum. SÁ
ræddi erindið. SSJ svaraði fram komnum fyrirspurnum. Erindið framlagt.

11.   1309010 - Landsfundur jafnréttisnefnda sveitarfélaga.


Sent frá Rangárþingi eystra, dagsett 4. sept. 2013. Fundurinn verður
haldinn á Hvolsvelli 27. september 2013. Þegar sent félagsmálastjóra og
form. fjölskyldunefndar.


Erindið framlagt


12.   1309005 - 27.og 28. stjórnarfundur og aðalfundur hjá
Vatnsveitufélagi Hvalfjarðar sf.


A) fundargerðir B) ársskýrsla stjórnar.

SAF ræddi efnisatriði fundargerðanna. HV ræddi fundargerðirnar.
Fundargerðirnar framlagðar

 


Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 19.20 .


Efni síðunnar