Fara í efni

Sveitarstjórn

147. fundur 23. apríl 2013 kl. 16:00 - 18:00

Sigurður Sverrir Jónsson oddviti, Ása Helgadóttir varaoddviti, Sævar Ari Finnbogason ritari, Hallfreður Vilhjálmsson aðalmaður, Arnheiður Hjörleifsdóttir aðalmaður, Stefán Ármannsson aðalmaður, Halldóra Halla Jónsdóttir vararitari og Laufey Jóhannsdóttir sveitarstjóri, ritar fundargerð.

Laufey Jóhannsdóttir sveitarstjóri, ritaði fundargerð.


Sigurður Sverrir Jónsson oddviti, setti fundinn og bauð menn velkomna til fundar og var síðan gengið til áður boðaðrar dagskrár.
HHK sat fundinn undir lið 2 HHK vék af fundi kl 16.20

1. 1303005F - Sveitarstjórn - 146

 

SAF spurðist fyrir varðandi tillögu í lið 16. SSJ svaraði að tillagan er til
afgreiðslu í lið 6 í fundarboðinu. Fundargerðin framlögð


2. 1304001F - Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 21


HHK fór yfir efnisatriði fundargerðarinnar. AH gerði grein fyrir að hún hefði
sótt ársfund Umhverfisstofnunar þann 19. apríl og mun fara yfir erindið í
USN nefnd. Fundargerðin framlögð.


2.1. 1303048 - Galtarvík. Stækkun lóðar


Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


2.2. 1202051 - Deiliskipulag, athafna, hafnarsvæðis og
iðnaðarsvæðis á Grundartanga - vestursvæði.


Tillagan samþykkt samhljóða 6-0 með fyrirvara um að undanþága frá
Umhverfisstofnun varðandi fjarlægð vegar sé staðfest. AH situr hjá
við afgreiðsluna.


3. 1304021 - 15. fundur menningar- og atvinnuþróunarnefndar.


Fundargerðin framlögð


4. 1304027 - Fundur kjörstjórnar í Hvalfjarðarsveit, 17. apríl 2013.


Fundargerðin framlögð


5. 1304014 - Umsóknir um starf skipulags- og byggingarfulltrúa.


Umsóknarfresti lauk 22. apríl. Listi yfir umsækjendur mun liggja frammi á
fundinum.


LJ fór yfir að alls hafa borist 25 umsóknir og eru eftirfarandi umsækjendur:

Arnar Skjaldarson
Arnþór Tryggvason
Birgitta Rán Ásgeirsdóttir
Bjarki Karlsson
Brynjar Þór Jónasson
Einar Magnús Einarsson
Friðrik Ólafsson
Guðjón Ragnarsson
Guðný Elíasdóttir
Gunnar S Ragnarsson
Helgi Björgvinsson
Hildur Bjarnadóttir
Hildur Gunnarsdóttir
Hilmar Freyr Gunnarsson
Ingvar Helgi
Jón Guðmundsson
Kristinn L. Aðalbjörnsson
Magnús Þórðarson
Ólafur Þ. Stefánsson
Ólöf Guðný Valdimarsdóttir
Ómar Kristófersson
Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir
Sigurður Friðgeir Friðriksson
Sveinn Rúnar Traustason
Tryggvi Tryggvason

Tillaga; Sveitarstjóra og fjármálastjóra er falið að fara yfir umsóknirnar og
koma með tillögur á næsta fundi sveitarstjórnar.
AH spurðist fyrir varðandi næstu skref og hvernig samantektinni og
úrvinnslu verður háttað og aðkomu USN nefndar og hvort hugmyndir séu
um breytingar. SAF ræddi fram komna fyrirspurn. LJ svaraði fram
komnum fyrirspurnum. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


6. 1211014 - Ljósleiðari í Hvalfjarðarsveit.


A) tillaga sem var frestað á 146. fundi.
B) tillaga um framkvæmd, send rafrænt.

A) Tillaga frá 146. fundi sveitarstjórnar.


”Á grundvelli þess að nú liggur fyrir hönnun og kostnaðargreining varðandi
mögulega ljósleiðaravæðingu í Hvalfjarðarsveit samþykkir sveitarstjórn að
fela sveitarstjóra að vinna áfram að tillögum og úrvinnslu gagna varðandi
stefnumótun um ljósleiðaravæðingu. Til grundvallar liggur stefnumörkun
starfshóps um ljósleiðaravæðingu.
Starfshópunum eru þökkuð vel unnin störf og sveitarstjórn samþykkir að
fela sveitarstjóra ásamt öðrum starfsmönnum stjórnsýslunnar að afla
tilskilinna gagna og upplýsinga“.


Greinargerð:
Drög að framkvæmdaáætlun liggur nú fyrir þar sem verkefninu og
aðgerðum er lýst án dagsetninga. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2013 gerir ráð
fyrir allt að 130 miljónum til verkefnisins og á árinu 2014 150 miljónum.
Undirbúningi verkefnisins miða vel áfram en ljóst er allnokkrir þættir eru
enn óljósir eins og fram kom á vinnufundi sveitarstjórnar sl fimmtudag.
Sveitarstjóra er falið að vinna áfram í samræmi við niðurstöðu þess fundar
og leggja upplýsingar fyrir sveitarstjórn jafn óðum og þær berast. Tillögur
og ábendingar þær sem fram komu á fundinum verði vegvísir í
áframhaldandi vinnu.
SAF ræddi tillöguna og hvort flutningsmaður vilji draga tillöguna til baka.
SSJ fór yfir tillöguna. SAF ræddi tillöguna. ÁH ræddi fram komna tillögu.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


B) Tillaga um framkvæmd.


Tillaga sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar;


- Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir, á grundvelli
undirbúningsvinnu sem unnin hefur verið af starfshópi um
ljósleiðaravæðingu í Hvalfjarðarsveit að hefja undirbúning að
ljósleiðaraframkvæmdum í Hvalfjarðarsveit.
- Sveitarstjórn samþykkir jafnframt að kanna áhuga aðila á
fjarskiptamarkaði á samstarfi um að fjárfesta í lagningu og rekstri
ljósleiðaranets í Hvalfjarðarsveit.


Greinargerð;
Gera skal ráð fyrir framtíðarlausn gagnatenginga í Hvalfjarðarsveit
samkvæmt fyrirmyndinni um FTTH (Fiber To The Home) aðgangsnet fyrir
heimili og fyrirtæki. Ætlunin með lagningu slíks grunnnets er að koma til
móts við væntingar og þarfir íbúa Hvalfjarðarsveitar um háhraða
gagnatengingu til heimila og fyrirtækja næstu þrjá til fjóra áratugina.
Sveitarstjórn leggur til grundvallar eftirfarandi megin markmið þegar horft
er tilverkefnisins: á ljósleiðara væðingu, að;
- styrkja innviði sveitarfélagsins,
- stuðla að framþróun innan sveitarfélagsins,
- tryggja virka samkeppni á fjarskiptamarkaði í sveitarfélaginu,
- skapa grundvöll fyrir aukinni uppbyggingu/fjárfestingu í sveitarfélaginu.
- jafna lífskjör íbúa Hvalfjarðarsveitar jafna við það sem best gerist til
framtíðar varðandi aðgengi að háhraða fjarskiptaþjónustu,
- að kostnaður við fjarskiptaþjónustu innan sveitarfélagsins verði
sambærilegur því sem þekkist hverju sinni í þéttbýli,
- tryggja aðstæður fyrir fjölbreyttara atvinnulíf og gagnafreka starfsemi.
- styrkja samkeppnishæfni Hvalfjarðarsveitar til atvinnurekstur með því að
tryggja stafræn samskipti eins og best þekkjast í þéttbýli til langrar
framtíðar.

Miðað skal við að verkefnið uppfylli eftirfarandi markmið:


- Kerfið skal vera svokallað FTTH aðgangsnet þar sem notandinn (heimili,
fyrirtæki og mögulega sumarhús) er tengdur á ljósleiðara við dreifistöð
kerfisins.
- Gert skal ráð fyrir tengingum á öll lögheimili auk tengimöguleika fyrir
fyrirtæki, stofnanir, og sumarhús, ef ákvörðun verður tekin um slíkt, við
dreifistöðvarnar.
- Að dreifistöðvar verði ekki fleiri en tvær til að auðvelda samkeppni um að
veita þjónustu um aðgangskerfið.
- Öllum þjónustuveitum sem þess óska verði heimilað að bjóða þjónustu
sína um aðgangskerfið gegn sambærilegu gjaldi og þekkist í þéttbýli.
- Tryggja skal að ekki séu viðskiptalegar eða tæknilegar hindranir í vegi
þess að þeir þjónustuaðilar sem þess óska geti veitt þjónustu um
aðgangskerfið (að þjónustuaðilum ekki mismunað)
- Kerfið þarf að byggja upp frá upphafi með heildarlausn til framtíðar að
leiðarljósi.
- Gera þarf ráð fyrir fjölgun tenginga víðsvegar í kerfinu þegar fram líða
stundir við hönnun og lagningu kerfisins svo sem vegna fjölgunar
fyrirtækja, íbúðarhúsnæðis og ófyrirséðra óska.
- Að hönnun og uppbygging aðgangskerfisins sé háttað á þann veg að
ekki þurfi að endurnýja hluta þess eða í heild, vegna tæknilegra framfara
eða framþróunar í fjarskiptatækni í náinni framtíð.
- Að samráð verði haft við landeigendur varðandi lagnaval.
- Að frágangur vegna lagningu og annarra verklegra framkvæmda verði til
fyrirmyndar og valdi sem minnstu raski.
- Að lagningu aðgangskerfisins verði þannig háttað að hlutar þess komi
ekki í veg fyrir nýtingu lands eða annarra eigna frá því sem var áður er
aðgangskerfið var lagt.
- Að rekstrarkostnaður aðgangskerfisins verði takmarkaður sem kostur er.
- Að hagkvæmni verði gætt í framkvæmdum við lagningu
aðgangskerfisins
AH ræddi undirbúningsvinnu við verkefnið að undanförnu.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.
SAF gerði grein fyrir atkvæði sínu og lagði fram bókun; "Í ljósi reynslu
íbúa á dreifbýlum svæðum eftir þær breytingar hafa orðið á
fjarskiptamarkaði frá einkavæðingu grunnets Símans tel ég mikilvægt að
grunnþjónusta eins og ljósleiðarakerfi sem fjármagnað er að stærstu leyti
fyrir almannafé sé í almannaeigu. Því þurfi að koma til verulega hagstætt
tilboð um verulega fjárfestingu einkaaðila á móti sveitarfélaginu til að
réttlæta það að kerfið sé ekki í eigu sveitarfélagsins."


C) Sveitarstjórn samþykkir á grundvelli fyrrgreindrar tillögu að fela
sveitarstjóra að auglýsa eftir áhugasömum aðilum á fjarskiptamarkaði til
að taka að sér lagningu og rekstur kerfisins. Tillagan samþykkt samhljóða
7-0
LJ ræddi fram komnar tillögur.


7. 1103050 - Skólaakstur grunnskóla.

 

 

Frestað á 146. fundi sveitarstjórnar. Minnisblað frá sveitarstjóra.


SSJ gerði grein fyrir vanhæfi sínu og vék af fundi. ÁH tók við fundarstjórn.
LJ gerði grein fyrir erindinu. Sveitarstjórn hefur óskað eftir upplýsingum frá
þjónustuaðlinum varðandi aksturinn. Fyrir liggur boð frá báðum aðilum og
upplýsingar um kostnað. ÁH ræddi fram komna tillögu og ræddi útfærslu
varðandi útboð. LJ fór yfir erindið. SÁ spurðist fyrir varðandi akstur
leikskólabarna, breytingar á leiðum eða breytingar á fjölda barna. ÁH
svaraði fram komnum fyrirspurnum. AH spurðist fyrir varðandi fyrri
þjónustuaðila, spurðist fyrir varðandi akstur leikskólabarna, varðandi
kostnað við tilboðsgerð. SAF ræddi fram komna tillögu og lagði til að láta
kostnaðargreina að skólaakstur verði í boði fyrir 5 ára börn. SÁ ræddi
útboð og boð frá núverandi akstursaðila. HV ræddi útboð og framkvæmd
við útboð. LJ svaraði fram komnum fyrirspurnum. SAF ræddi fram komna
tillögu og lagði til að samþykkja fram komna tillögu. AH fór yfir erindið og
öryggisatriði í bílunum. SAF ræddi erindið og svaraði fram komnum
fyrirspurnum. HV ræddi erindið og útboð.
LJ svaraði fram komnum fyrirspurnum.
ÁH lagð fram tillögu. "Sveitarstjórn samþykkir að semja við Hópferðabíla
Reynis Jóhannssonar og Sigurð Sverri Jónsson um skólaakstur fyrir
Heiðarskóla í Hvalfjarðarsveit til eins árs, jafnframt samþykkir sveitarstjórn
að halda áfram að vinna að útboði við skólaakstur í Hvalfjarðarsveit.
Útboðið taki mið af fjárhagsáætlun næsta árs og taki til næstu þriggja ára"
Tillagan samþykkt með 3 atkvæðum. ÁH, SAF og HHJ. 3 sitja hjá, SÁ, AH
og HV. AH lagði fram bókun fyrir hönd E lista; "Undirrituð lýsa yfir
óánægju með vinnubrögð varðandi útboð á skólaakstri. Sveitarstjórn
ákvað á fundi sínum þann 12. mars sl. að bjóða út skólaakstur, enda ekki
stætt á öðru samkvæmt þeim upplýsingum sem þá voru bornar á borð
fyrir sveitarstjórn. Þessi stefnubreyting er auk þess fordæmisgefandi og
veitir ekki það svigrúm sem rætt var í sveitarstjórn, að skoða breytingar á
fyrirkomulagi skólaakstursins svo sem eins og mögulegan akstur eldri
barna í leikskóla. Þessi afstaða hefur ekkert með þjónustu núverandi
bílstjóra að gera, enda hefur hún verið með miklum ágætum. Hallfreður,
Arnheiður og Stefán" SSJ tók við fundarstjórn.


8. 1304020 - Beiðni um leyfi vegna riffilaðstöðu á æfingasvæði
Skotfélagsins.


Erindi frá Skotfélagi Akraness, dagsett 9. apríl 2013.


SAF spurði hvort skilgreina þurfi nánar varðandi staðsetningu. SSJ lagði
til að Hvalfjarðarsveit staðfesti fyrri heimild til notkunar á svæðinu.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

 

9. 1304002 - Alþingiskosningar í apríl 2013.


Forföll í kjörstjórn.


Tveir aðalmenn í kjörstjórn eru forfallaðir á kjördag. Formaður kjörstjórnar
óskar eftir ákvörðun varðandi nýja varamenn. HV lagði til að Jón
Valgarðsson og Guðfinna Indriðadóttir tækju sæti sem varamenn. Tillagan
samþykkt samhljóða 7-0.


10. 1304023 - Sparkvöllur


Minnisblað sveitarstjóra og minnisblað VSÓ varðandi stöðu verksins.

LJ gerði grein fyrir erindinu. Ekki liggur nákvæmlega fyrir hver kostnaður
kann að vera við að ljúka verkinu. Í tillögunni frá VSÓ er lagt til að nota
upphaflega tilboðsskrá þar sem það er mögulegt. Ljóst er að bæta þarf við
liðum sem ekki eru þar inni.
Sveitarstjórn samþykkir að ljúka við gerð sparkvallar og að kostnaðarauka
verði mætt með lækkun á handbæru fé. Jafnframt óskar sveitarstjórn eftir
upplýsingum um kostnað við verkið á næsta fundi sveitarstjórnar. Tillagan
samþykkt samhljóða 7-0.


11. 1211063 - Styrktarsjóður Hvalfjarðarsveitar, apríl 2013.


Listi yfir styrkþega:

SSJ fór yfir tillögur sveitarstjórnar um úthlutun skv. lista ;
Landssamband Hestamannafélaga
Landgræðsla Ríkisins
Nýsköpunarkeppni Grunnskólanemenda
Stígamót
Sigríður Hjördís Indriðadóttir
Ungmanna- og íþróttafélag Hvalfjarðarsv.
Alexandra Chernyshova fh. Dream Voices ehf.
Finnur Ari Ásgeirsson
Hestamannafélagið Dreyri
Kór Saurbæjarprestakalls-
Kvenfélagið Lilja - Hjálparsjóður.
Samtals kr. 590.000. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0


12. 1304026 - Lóð við leikskólann Skýjaborg


Minnisblað frá sveitarstjóra og drög að útfærslu frá Landslagi ehf.


ÁH lýsti sig vanhæfa og vék af fundi. LJ gerði grein fyrir erindinu.
Landslag ehf hefur lokið við hönnun og gert tillögur um endurgerð.
Kostnaðaráætlun, framkvæmdaáætlun og útboðsgögn liggja nú fyrir. Lagt
er til að fara í lokað útboð og leitað verði til neðangreindra aðila varðandi
boð í verkið;
Helgi Þorsteinsson Þróttur ehf
Jónas Guðmundsson ehf
Kristmundur - Snókur verktakar
Halldórs Sigurðssonar Vélaleiga
Bjarki Ingimarsson Bjarmar
Sigvaldi Þórðarson húsasmíðam
HV spurðist fyrir hvort gert hafi verið ráð fyrir stækkunarmöguleikum á
húsi og lóð. AH ræddi framkvæmdir og tilboð. LJ svaraði fram komnum
fyrirspurnum. SAF fagnað fram komnum hugmyndum og lagð til að
samþykkja erindið. Ræddi hugmyndir varðandi fyrirhugaðar framkvæmdir
við Melahverfið. AH ræddi fram komna tillögu að framkvæmdum við
Skýjaborg. Ræddi hugmyndir um útboð og útboðsleiðir. SAF ræddi útboð
og útboðsleiðir.
Tillaga; Lagt er til að fara í lokað útboð og leitað verði til framangreindra
aðila varðandi boð í verkið. Tillagan samþykkt samhljóða 6-0. ÁH tekur
aftur þátt í fundinum.


13. 1304024 - Laun kjörstjórnar


Erindi frá fjármálastjóra.


Lagt er til óbreytt fyrirkomulag varðandi launagreiðslur. Tillagan samþykkt
samhljóða.


14. 1211058 - Sala eigna, eldra skólahús Heiðarskóla við Skólastíg.


Afsal.


Erindið framlagt


15. 1304017 - Umhverfisvöktun iðnaðarsvæðisins, niðurstöður fyrir árið 2012.

Skýrslan liggur frammi.


AH ræddi erindið og skýrsluna, ræddi fyrirspurnir sem komu fram á
kynningarfundi sem haldinn var nýlega. SAF ræddi erindið. LJ ræddi
erindið og fundarboð. SAF ræddi fundarboð og fundartíma
kynningarinnar. Erindið framlagt


16. 1304019 - Aðalfundur Faxaflóahafna sf.


Frá Faxaflóahöfnum sf., dagsett 15. apríl 2013.


SSJ ræddi erindið og lagði til að Ása Helgadóttir fari með umboð
Hvalfjarðarsveitar á fundinum. Tillagan samþykkt samhljóða. 7-0.


17. 1304003 - Aðalfundaboð, 26. apríl 2013 kl. 20:30.


Frá Hitaveitufélagi Hvalfjarðar sf.


Erindið framlagt


18. 1304022 - Umhverfislegur ávinningur af almenningssamgöngum á Vesturlandi.


Frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi. Skýrslan liggur frammi.


Erindið framlagt


19. 1302061 - Samstarf varðandi umsókn um styrk í framkvæmdasjóð ferðamannastaða vegna uppbyggingar við fossinn Glym.


Samþykkt var að veita Hvalfjarðarsveit styrk að upphæð 2.000.000 kr.
vegna verkefnisins " Stefnumótun og skipulag í Botnsdal". Frá
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.


LJ gerði grein fyrir að erindinu hefur verið vísað til kynningar hjá
landeigendum og að fyrirhugað er að funda innan tíðar með
landeigendum. AH fagnaði fram komnum styrk til verkefnisins og þakkaði
sveitarstjóra og Rósu B. Halldórsdóttur hjá Vesturlandsstofu fyrir vinnu við
styrkumsóknina.Vísað til skipulags- og byggingarfulltrúa.


20. 1304018 - 23. fundur stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis.


Fundargerðin framlögð

 

 


Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 19.00 .

Efni síðunnar