Fara í efni

Sveitarstjórn

144. fundur 12. mars 2013 kl. 16:00 - 18:00

Sigurður Sverrir Jónsson, Ása Helgadóttir, Sævar Ari Finnbogason, Hallfreður
Vilhjálmsson, Arnheiður Hjörleifsdóttir, Stefán Ármannsson og Halldóra Halla
Jónsdóttir.

Laufey Jóhannsdóttir  sveitarstjóri, ritaði fundargerð.


Sigurður Sverrir Jónsson oddviti, setti fundinn og bauð menn velkomna til fundar og var síðan gengið til áður boðaðrar dagskrár. Að auki sat sveitarstjóri(LJ) fundinn ritaði fundargerð.


SÁ veik af fundi kl. 18.00


1.   1302002F - Sveitarstjórn - 143


LJ gerði grein fyrir að erindi hafi verið sent til Vegagerðarinnar varðandi lið
1302045 samgöngumál. Erindi varðandi mál 1302061, styrkumsókn í
framkvæmdasjóð ferðamannastaða hafi fengið jákvæða umfjöllun
landeigenda og ljósi þess hafi umsókn verði send í sjóðinn. Fundargerðin
framlögð.


2.   1303010 - 14. fundur menningar- og atvinnuþróunarnefndar.


SSJ ræddi lið 2, sveitarstjórn samþykkir tillögu nefndarinnar um
styrkveitingu til páskadagskrár líkt og á síðasta ári. Tillagan samþykkt
samhljóða 7-0. Fundargerðin framlögð.


3.   1303012 - 98. fundur fræðslu- og skólanefndar.

ÁH fór yfir efnisatriði fundargerðarinnar. Ræddi lið 6 varðandi bókasöfn.
Lið 8 önnur mál Heiðarborg. LJ ræddi lið 8. önnur mál, Heiðarborg. Gerði
grein fyrir að unnið er að viðgerðum á loftræstistokki og viðgerð á hurð.
SAF ræddi lið 7 úttekt á skólastarfi og 8 hitakerfi og lagnakerfi
Heiðarborgar. AH ræddi lið 4 stöðumat varðandi sameiningu leik- og
grunnskóla og framkvæmd, fagnaði góðu skólastarfi og upplýsingum um
skólastarf. ÁH svaraði fram komnum fyrirspurnum. HV ræddi lið 4
stöðumat varðandi sameiningu leik- og grunnskóla. ÁH svaraði fram
komnum fyrirspurnum. Fundargerðin framlögð.


4.   1303017 - Skólaakstur 2013-14

Minnisblað frá sveitarstjóra.


SSJ vék af fundi þar sem hann er einn af aðilum sem sjá um skólaakstur.
ÁH tók við fundarstjórn. SSJ vék úr sal. LJ fór yfir að Ríkiskaup unnu
útboð fyrir Hvalfjarðarsveit fyrir 5 árum. Samkvæmt upplýsingum frá
Ríkiskaupum má áætla að kostnaður við tilboðsgerð sé uþb. 5-700
þúsund. Lagði til að farið verði í samninga við Ríkiskaup varðandi útboð á
skólaakstri og að skólastjóra og formanni fræðslu- og skólanefndar verði
falið að yfirfara verklýsingu og akstursleiðir ásamt sveitarstjóra. SAF
ræddi erindið og tekur undir tillögu um að fela Ríkiskaupum að sjá um
útboð á skólaakstri. Ræddi hvort hægt sé að bæta við akstri elstu barna í
leikskóla við. Tillaga um að fela Ríkiskaupum að sjá um útboð og
samningagerð samþykkt samhljóða 6-0. SSJ tekur aftur þátt í fundinum
og tekur við fundarstjórn.


5.   1303008 - Hver er stefna sveitarstjórnar um lagningu göngu- og
hjólastíga fyrir íbúa Hvalfjarðarsveitar ?


Erindi frá Kolbrúnu Sigurðardóttur, dagsett 28. febrúar 2013.


SSJ ræddi að meginstefna í lagningu göngu- og hjólastíga er mörkuð í
aðalskipulaginu sem staðfest var í maí 2010. Benti á gerð reið- og
göngustígs meðfram 504 en fjármunir voru lagði í verkið 2011 og 2012.
Benti á gerð göngustígs við fossinn Glym. ÁH benti á að rétt væri að
ítreka við þá aðila sem stóðu að framkvæmd reið- og göngustígsins við
504 að ljúka verkinu eins og fram kom í erindi þeirra á sínum tíma. SAF
ræddi göngustígagerð við Melahverfið en fjármunir eru á fjárhagsáætlun
ársins í það verkefni. AH ræddi öryggi barna og ungmenna við
grunnskólann, lagði til að vísa erindinu til fræðslu- og skólanefndar.
Ræddi forgangsröðun útivistarstíga. HV ræddi erindið og hjóla- reið- og
göngustíga við Innnes og skólasvæðið. Lagði til að vísa erindinu til USN
nefndar. SSJ ræddi erindið og ræddi hvort Lífshlaupið hafi átt að fara fram
á þessum stað. ÁH ræddi erindið og lagði til að vísa erindinu til fræðslu- og skólanefndar og USN nefndar. SAF ræddi erindið og að nefndin ræddi erindið við hagsmunaaðila á svæðinu. HV ræddi erindið og benti á að ræða erindið á íbúaþingi. SAF ræddi erindið. Tillaga um að vísa erindinu
til fræðslu- og skólanefndar og USN til umfjöllunar. Tillagan samþykkt
samhljóða 7-0


6.   1302028 - Uppbygging reiðvega í Hvalfjarðarsveit. Reiðvegur við Kúludalsá.


Kostnaðar- og framkvæmdaáætlun vegna fyrri hluta við tengivegi og
upplýsingar um legu tengivegar að vestan, frá Ragnheiði Þorgrímsdóttur.

LJ gerði grein fyrir að ekki hefur verið fundað með málsaðilum. SÁ ræddi
hvort taka eigi afstöðu erindisins á þessum fundi. SSJ svaraði fram
komnum fyrirspurnum og að möguleikar eru að styrkja verkefnið um eina
miljón skv. fjárhagsáætlun. SAF ræddi erindið og afgreiðslu frá síðasta
fundi. SSJ ræddi fram komna framkvæmda- og kostnaðaráætlun. SÁ
ræddi erindið og áætlunina og framkvæmd við reiðveginn. HV ræddi
erindið. SÁ ræddi erindið og forgangsröðun við reiðvegi. SSJ ræddi
erindið. SÁ ræddi reiðvegalagningu. AH ræddi erindið og hvort málið sé til
afgreiðslu. LJ ræddi að ekki hefur gefst tími til þess að funda með
málsaðilum, ræddi fram komið erindi. SAF ræddi erindið og að afgreiðslu
verði frestað þar til fundurinn hefur verðið haldinn. HV ræddi fram komið
erindið. SSJ ræddi erindið lagði til að erindinu verði frestað samþykkt 7-0.


7.   1302062 - Liðsstyrkur.

Erindi frá Vinnumálastofnun, dagsett 25. febrúar 2013.


LJ gerði grein fyrir að ekki er gert ráð fyrir fjármunum í fjárhagsáætlun til
atvinnuátaksverkefnis. Gerði grein fyrir upplýsingum frá Vinnumálastofnun
varðandi atvinnuleysi í Hvalfjarðarsveit. Ekki verður farið í verkefnið að
svo stöddu. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.


8.   1211054 - Fyrirmynd að samþykkt um stjórn sveitarfélags og augl. um ritun fundargerða.

Frestað af fundi sveitarstjórnar nr. 143.


SSJ ræddi að um er að ræða síðari umræðu um samþykktir um stjórn
Hvalfjarðarsveitar. SAF óskaði eftir frestun. LJ ræddi erindið. HV ræddi
erindið og fundarstjórn oddvita. SSJ svaraði fram komnum
athugasemdum. HV ræddi fundarstjórn. Tillaga um frestun samþykkt 7-0.

9.   1303002 - Gjaldskrá Slökkviliðs Akraness og Hvalfjarðarsveitar.


Frá Akraneskaupstað, dagsett 19. febrúar 2013.


Sveitarstjórn staðfestir gjaldskrá Slökkviliðsins.


10.   1303014 - Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030.


Erindi frá Reykjavíkurborg, dagsett 28. febrúar, 2013.

SSJ ræddi erindið og lagði til að vísa erindinu til USN. Tillagan samþykkt
6-0

11.   1303005 - Aðalfundur Menningarráðs Vesturlands, 29. apríl 2013.


Fundarboð frá Menningarráði Vesturlands.


SSJ ræddi erindið og lagði til að formaður menningar- og atvinnuþróunarnefndar verði fulltrúi Hvalfjarðarsveitar á aðalfundinum. Til
vara varaformaður. Tillagan samþykkt samhljóða 6-0


12.   1302063 - Ástand gróðurs og umferðaröryggi.

Frá Umferðarstofu, dagsett 15. febrúar 2013.


Erindið framlagt og vísað til kynningar í USN nefndar. Tillagan samþykkt
samhljóða 6-0.


13.   1302054 - Minnisblað varðandi fund með stjórn Hitaveitufélags
Hvalfjarðar og fl.

Frá sveitarstjóra, varðandi fund 7. mars, 2013.


LJ gerði grein fyrir minnisblaðinu. Erindið framlagt.


14.   1211064 - Minnisblað vegna ljósleiðaravæðingar fyrir Hvalfjarðarsveit.

Frá Mílu, dagsett 28. febrúar 2013. Samantekt vegna minnisblaðs Mílu
dags. 30.01.13, frá Sævari Ara Finnbogasyni og Hlyni Guðmundssyni.


SAF ræddi minnisblað Mílu. Ræddi minnisblað SAF og HG. SAF lagði
fram eftirfarandi bókun meirihluta; Ekki hefur orðið nein stefnubreyting á
áætlunum sveitarfélagsins og liggur fyrir að leggja þarf áherslu á að ljúka
sem hraðast þeirri vinnu sem snýr að leyfismálum þannig að framkvæmdir
geti hafist eins fljótt og auðið er. AH ræddi fram komin minnisblöð. HV
ræddi fram komin minnisblöð. LJ ræddi fram komin minnisblöð og að
vinna stendur yfir varðandi leyfisaflanir og annað sem verið er að vinna
fyrir sveitarfélagið varðandi upplýsingar. ÁH ræddi fram komin minnisblöð
og efnisatriði sem þar koma fram. HV ræddi erindi Mílu og stöðu
verkefnisins. SSJ ræddi erindið og bókun. SAF svaraði fram komnum
fyrirspurnum. LJ ræddi fram komna bókun og verkefnið sé í ákveðnu ferli.
AH ræddi fram komna bókun og erindið. SAF svaraði fram komnum
fyrirspurnum. Erindið framlagt.

15.   1204035 - Íbúaþing.


Minnisblað frá sveitarstjóra.


LJ gerði grein fyrir að búið er að bóka grunnskólann þann 13. apríl. Fór
yfir erindið. Óskaði eftir heimild til þess að vinna verkefnið áfram með SAF
og AH. Erindið framlagt.


16.   1303013 - Aðalfundarboð Spalar.


Frá Speli, dagsett 27. febrúar, 2013.


Erindið barst 1. mars og sveitarstjórn hefur staðfest á milli funda umboð
sveitarstjóra til þess að fara með umboð á aðalfundi Spalar. Ársskýrsla og
ársreikningur liggur frammi á fundinum.


17.   1303018 - Saga Snorra, boð á nýja sýningu í Reykholti.


Erindi frá Snorrastofu, dagsett 3. mars 2013.


Erindið framlagt


18.   1303019 - Aðalfundir. Föstudaginn 19. apríl 2013.


Erindi frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi, dagsett 7. mars, 2013.


Lagt fram.


19.   1303003 - Til umsagnar frumvarp til laga um útlendinga (heildarlög, EES-reglur), 541. mál.


Frá Alþingi, dagsett 26. febrúar 2013. Þegar sent form. fjölskyldunefndar
og félagsmálastjóra.


Erindið framlagt


20.   1303004 - 112. fundur Heilbrigðisnefndar Vesturlands.


Fundargerðin framlögð


21.   1303006 - 72. - 74. fundur Menningarráðs Vesturlands.


Fundargerðirnar framlagðar


22.   1303007 - 21. fundur stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis.


Fundargerðin framlögð


23.   1303015 - 804. fundur Samband íslenskra sveitarfélaga.


ÁH ræddi lið 15 og spurðist fyrir varandi upplýsingar frá sambandinu.
Þakkaði sveitarstjóra framgöngu í málinu. LJ svaraði fram komnum
fyrirspurnum. Fundargerðin framlögð


24.   1303016 - 74. fundur Sorpurðunar Vesturlands, 5. mars 2013.


Fundargerðin framlögð


25.   1303020 - 95. fundur stjórnar SSV, 4. mars, 2013.


HV ræddi lið 6. í fundargerðinni varðandi samskipti Jöfnunarsjóðs er
varða uppgjör vegna málefna fatlaðra. SAF ræddi sama mál og úttekt á
skrifstofu SSV og skipan stjórnar SSV með til fjölda stjórnarmanna. HV
svaraði fram komnum fyrirspurnum. Fundargerðin framlögð

 


Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 19:30 .

Efni síðunnar