Fara í efni

Fræðslu- og skólanefnd 2009-2014

45. fundur 05. nóvember 2009 kl. 17:45 - 19:45

Hlynur M. Sigurbjörnsson, Bjarni Jónsson, Valgerður Jóna Oddsdóttir, Arna

Arnórsdóttir og Lára Ottesen sem ritar fundargerð.

Auk þeirra Helga Stefanía skólastjóri Heiðarskóla, Sigríður Lára Guðmundsdóttir fulltrúi kennara Heiðarskóla,

Sigurður Sigurjónsson skólastjóri Skýjaborgar, Sara Margrét Ólafsdóttir fulltrúi kennara Skýjaborgar,

Guðný Kristín Guðnadóttir fulltrúi foreldra Skýjaborgar og María Hlín Eggertsdóttir fulltrúi foreldra Heiðarskóla.

Dagskrá

1. Setning fundar.

 

2. Formaður fer yfir fundargerð 44. fundar fræðslu- og skólanefndar dags. 8. okt. 2009.

 

3. Mánaðarskýrsla skólastjóra Heiðarskóla fyrir október 2009.

 

4. Mánaðarskýrsla skólastjóra Skýjaborgar fyrir október 2009.

 

5. Sameiginleg hvatning Kennarasambands Íslands og Sambands ísl. sveitarfélaga

til skóla og sveitarfélaga um hagnýtingu nýlegra rannsóknaniðurstaðna í

skólastarfi, dags. 23. okt. 2009. Lagt fram til kynningar.

 

6. Bréf frá Menntamálaráðuneyti, dags. 2. okt. 2009 er varðar áætlun um að íslenska

allan notendahugbúnað í íslensku skólastarfi innan þriggja ára. Lagt fram til

kynningar.

 

7. ”Ungt fólk 2009” Könnun framkvæmd af Rannsóknir & greining ehf. fyrir Menntaog

menningarmálaráðuneytið. Lagt fram til kynningar.

 

8. Skólaskýrsla hag- og upplýsingasviðs sambands ísl. sveitarfélaga 2009. Lagt

fram til kynningar.

 

9. Bréf dags. 28. október 2009 er varðar beiðni um vistun barns yngra en 18 mánaða, í leikskólanum Skýjaborg.

 

10. Önnur mál.

 

Fundargerð

 

1. Setning fundar.

• Formaður setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

 

2. Formaður fer yfir fundargerð 44. fundar fræðslu- og skólanefndar dags. 8. okt. 2009.

• Fundargerðin lögð fram.

 

3. Mánaðarskýrsla skólastjóra Heiðarskóla fyrir október 2009.

• Þessi mánuður hefur gengið tíðindalítið fyrir sig. Engir stórviðburðir

hafa verið og tíminn hefur einkennst af miklum forföllum vegna

veikinda.

• Skólastjórar sóttu námsstefnu Skólastjórafélags Íslands í Reykjavík

dagana 15 og 16. október.

• Unglingadeildin fékk opið hús í síðustu viku í Fannahlíð.

• Skólastjórar sóttu skólamálaþing Sambands íslenskra sveitarfélaga í

Reykjavík 2. nóvember.

• Fjárhagsáætlunargerð hefur staðið yfir.

• Alla síðustu viku hefur vantað u.þ.b. 1/3 hluta af nemendum skólans

vegna veikinda svo og eitthvað af starfsfólki en ástandið er óðum að

lagast.

• Leikskólinn hefur komið í heimsókn til okkar og 1. bekkur farið í

heimsókn í leikskólann.

• Heiðarskóli tekur þátt í könnun á vegum Háskóla Íslands, Háskólans á

Akureyri og Listaháskóla Íslands um rannsókn á starfsháttum í

grunnskólum. Fyrsta heimsókn rannsóknarhópsins verður dagana 9.

og 10 nóvember n.k.

• Þessa dagana standa yfir próf og námsmat en annarlok verða í næstu

viku. Miðvikudagurinn 11. nóvember er starfsdagur, fimmtudaginn 12.

nóvember verða foreldraviðtöl og föstudaginn 13. nóvember er

vetrarfrí. Börnin fá því ágætis hlé í kringum helgina.

• Okkur langar að viðra hugmyndir fyrir næsta vetur, til að koma til móts

við mismunandi kennslutímafjölda yngsta stigsins og unglinga langar

okkur að koma þeirri hugmynd okkar í umræðuna að hafa yngsta stigið

einungis 4 daga í skólanum í vikunni. Það þýðir að þau mæta ekkert á

föstudögum. Einnig viðrum við hugmynd okkar frá því í fyrra að lengja

mánudag og miðvikudag og keyra heim um hádegi á föstudögum.

 

4. Mánaðarskýrsla skólastjóra Skýjaborgar fyrir október 2009.

• Í október byrjuðu hjá okkur 3 ný börn og aðlögun þeirra að ljúka. Fjöldi

barna hér í leikskólanum eru 40 og hafa aldrei verið fleiri börn hér áður.

• Starfsmaður fór á ráðstefnu sem haldin var í tilefni af 150 ára

fæðingarafmæli John Dewey. Fjallað var um skrif hans frá ýmsum hliðum

en hugmyndafræði Skýjaborgar er m.a. sótt til hans.

• Fyrsta heimsókn elstu nemenda leikskólans í Heiðarskóla er búin og tókst

hún að venju mjög vel.

• Foreldraviðtöl fóru fram dagana 26. – 30. október.

• Nemendur 1.bekkjar Heiðarskóla mætti í heimsókn og tók þátt í daglegu

starfi hér í leikskólanum. Þau tóku þátt í ávaxtastund, vali og útiveru.

• Íþróttatímarnir í Heiðarborg eru byrjaðir og ganga mjög vel undir stjórn

Ingu Bryndísar íþróttakennara.

• Tveir starfsmenn fóru á námskeið í notkun á kennsluefni fyrir

leikskólabörn.

• Í leikskólanum eru 40 börn sem telja 55,1 barngildi. Stöðugildi eru 7,6

• Leikskólabörnin þurfa að lágmarki 6,9 stöðugildi

• Eftir stendur þá 0,7 stöðugildi sem að duga fyrir sérkennslu fyrir 3 erlend

börn og 4 einstaklinga sem þurfa mikla aðstoð.

 

5. Sameiginleg hvatning Kennarasambands Íslands og Sambands ísl. sveitarfélaga til skóla og sveitarfélaga um hagnýtingu nýlegra rannsóknaniðurstaðna í skólastarfi, dags. 23. okt. 2009.

• Lagt fram til kynningar.

 

6. Bréf frá Menntamálaráðuneyti, dags. 2. okt. 2009 er varðar áætlun um að íslenska allan notendahugbúnað í íslensku skólastarfi innan þriggja ára.

• Lagt fram til kynningar.

 

7. ”Ungt fólk 2009” Könnun framkvæmd af Rannsóknir & greining ehf. fyrir Menntaog menningarmálaráðuneytið.

• Lagt fram til kynningar.

 

8. Skólaskýrsla hag- og upplýsingasviðs sambands ísl. sveitarfélaga 2009.

• Lagt fram til kynningar.

 

9. Bréf dags. 28. október 2009 er varðar beiðni um vistun barns yngra en 18 mánaða, í leikskólanum Skýjaborg.

• Vegna þröngra aðstæðna á leikskólanum er ekki unnt að svara þessu

erindi fyrr en 1.desember.

 

10. Önnur mál.

• Leikskólastjóri lagði fram samanburðartölur varðandi rekstrartölur

Skýjaborgar og annarra leikskóla.

• Formaður sat, nýverið, fund með skólastjóra tónlistarskólans á

Akranesi, sviðsstjóra fjölskyldusviðs á Akranesi og sveitarstjóra

Hvalfjarðarsveitar. Hann upplýsti okkur um þann fund, umræður urðu

um tónlistarkennslu í Hvalfjarðarsveit.

 

Fundi slitið kl: 19.30

 

Hlynur Sigurbjörnsson Valgerður Jóna Oddsdóttir

Lára Ottesen Arna Arnórsdóttir

Bjarni Jónsson

Efni síðunnar