Fara í efni

Fjölskyldunefnd 2009-2015

26. fundur 30. janúar 2012 kl. 17:00 - 19:00

 Halldóra Halla Jónsdóttir, Hannesína Ásgeirsdóttir, Margrét Magnúsdóttir,Stefán Ármannsson og Ragan Björg Kristmundsdóttir


Einnig sat fundinn Karl Marinósson félagsmálastjóri sem ritaði fundargerð.

1) Tillaga um að breyta 10. gr. Reglugerðar Hvalfjarðarsveitar um fjárhagsaðstoð. Samþykkt að 10. grein breytist þannig að í stað setningarinnar: Þegar umsækjandi býr í foreldrahúsum, hjá ættingjum eða öðrum, sem ætla má að taki þátt í framfærslu viðkomandi með beinum eða óbeinum hætti, skal reiknuð framfærsla sem nemur 1/3 af reiknaðri fjárþörf. Í stað 1/3 reiknaðrar fjárþarfar komi: helmingur af reiknaðri fjárþörf. Enn fremur komi ný setning sem hljóði þannig: Hafi einstaklingur, forsjá barns, skal viðkomandi reiknuð full grunnfjárhæð.

2) Samþykkt að hækka viðmiðunarupphæð grunnfjárhæðar fjárhagsaðstoðar um 5.3% samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á vísitölu framfærslukostnaðar, samanber 10 gr. Reglugerðar um fjárhagsaðstoð Hvalfjarðarsveitar.


3) Önnur mál.

Félagsstarf aldraðra. Umræður um að halda samkomu fyrir eldri borgara Hvalfjarsveitar. Samþykkt að sækja um kr. 150.000- til sveitarstjórnar til að mæta kostnaði.


4) Trúnaðarmál færð í trúnaðarmálabók

 


Fundi slitið kl. 19.00


Halldóra Halla Jónsdóttir, Hannesína Ásgeirsdóttir,
Margrét Magnúsdóttir, Stefán Ármannsson
Ragan Björg Kristmundsdóttir

Efni síðunnar