Fara í efni
Hafnarfjall
7 SW 5 m/s
Akrafjall
6 WNW 3 m/s
Þyrill
6 WSW 2 m/s

Starf félagsmálastjóra laust til umsóknar

Laust er til umsóknar starf félagsmálastjóra Hvalfjarðarsveitar. Um er að ræða 100% starf innan stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra fjölbreyttum verkefnum félagsþjónustu sveitarfélagsins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með félagsþjónustu sveitarfélagsins, þjónustar íbúa Hvalfjarðarsveitar á því sviði, er ráðgefandi fyrir sveitarstjórn og nefndir og vinnur skv. samþykktum þeirra. Félagsmálastjóri vinnur að faglegri uppbyggingu og stefnumótum í málaflokkum sem heyra undir starfssviðið.

Eftirfarandi heyrir m.a. undir verkefna- og ábyrgðarsvið félagsmálastjóra Hvalfjarðarsveitar:

 • Félagsleg þjónusta, ráðgjöf, greining og aðstoð
 • Málefni fatlaðra
 • Málefni aldraðra og félagsleg heimaþjónusta
 • Barnavernd
 • Málefni barna og ungmenna
 • Húsnæðismál
 • Forvarnar- og jafnréttismál

Félagsmálastjóri ber ábyrgð á meðferð og varðveislu gagna, úrvinnslu og upplýsingagjöf, stefnumótun, þróun verklags og þjónustugæða. Félagsmálastjóri sinnir teymisvinnu og starfar með mismunandi fagstéttum á þjónustusvæði sveitarfélagsins. Félagsmálastjóri er starfsmaður fjölskyldu- og frístundanefndar.   

Almennt stjórnunarsvið:
Félagsmálastjóri starfar og stjórnar í samræmi við lög og reglugerðir sem gilda um félagsþjónustu sveitarfélaga, eftir lögum er varða opinbera þjónustu og stjórnsýslu, samkvæmt markmiðum sveitarstjórnar og í samræmi við fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar á hverjum tíma. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf í félagsráðgjöf er skilyrði
 • Þekking og reynsla í félagsráðgjöf, barnavernd og málefnum fatlaðra er skilyrði
 • Reynsla af stjórnun úr sambærilegu umhverfi er æskileg
 • Þekking á svæði félagsþjónustunnar er mikill kostur
 • Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og skipulagshæfileika
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum og þjónustulund
 • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Reynsla af notkun kerfanna One System og Navision er kostur 

Kjör:
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags  og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með 5. júlí 2021.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  
Umsókn skal senda á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 Akranes eða á netfangið hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Björk Pálsdóttir sveitarstjóri í síma 433-8500 og á netfanginu linda@hvalfjardarsveit.is 

Hvalfjarðarsveit er öflugt sveitarfélag með um 650 íbúa. Náttúrufegurð er mikil og möguleikar til að njóta fjölbreyttrar útiveru eru óþrjótandi. Hvalfjarðarsveit er dreifbýlt sveitarfélag með litlum íbúakjörnum. Þar er nægt lóðaframboð, fjölbreytt atvinnutækifæri, öflugur landbúnaður, vaxandi ferðaþjónusta og metnaðarfullt skólastarf.

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á atvinnusvæðinu við Grundartanga með fjölbreyttum fyrirtækjum. Hvalfjarðarsveit er í nálægð við þéttbýli og í góðu samstarfi við nágrannasveitarfélög. Nánari upplýsingar má finna á www.hvalfjardarsveit.is