Fara í efni

Sveitarstjórn

184. fundur 11. nóvember 2014 kl. 16:00 - 18:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3
Nefndarmenn
 • Björgvin Helgason oddviti
 • Arnheiður Hjörleifsdóttir varaoddviti
 • Hjördís Stefánsdóttir ritari
 • Jónella Sigurjónsdóttir vararitari
 • Ása Helgadóttir aðalmaður
 • Stefán Ármannsson aðalmaður
 • Daníel Ottesen aðalmaður
Fundargerð ritaði: Skúli Þórðarson sveitarstjóri
Dagskrá
Björgvin Helgason oddviti, setti fundinn og bauð sveitarstjórnarmenn velkomna til fundar og var síðan gengið til áður boðaðrar dagskrár.

1.Sveitarstjórn - 183

1410003F

Fundargerðin framlögð.

2.Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 47

1410005F

Fundargerðin framlögð
Fundargerðin framlögð.
AH. fór yfir einstala liði fundagerðarinnar.
SGÁ óskar eftir frekari upplýsingum eða rökstuðningi vegna 7 liðar fundargerðarinnar.
AH skýrði afgreiðslu nefndarinnar.
SGÁ þakkaði framkomna skýringu frá AH en lagði til að erindið verði aftur sent nefndinni með ósk um frekari rökstuðning. Einnig verði erindið kynnt Veiðifélagi Laxár í Leirársveit.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 47 USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja óverulega breytingu aðalskipulags þéttbýlisuppdráttar sbr. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og senda tillöguna til Skipulagsstofnunar til staðfestingar. Bókun fundar Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 47 USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að auglýsa óverulega breytingu deiliskipulags sbr. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og hún grenndarkynnt fyrir íbúum Lækjarmels 10, 16 og Hagamels 13. Bókun fundar Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 47 USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulag sbr. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Bókun fundar Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 47 USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að gera ekki athugasemdir við að veitt verði undanþága frá skipulagsreglugerð eins og að ofan greinir er varðar fjarlægð frá Svínadalsvegi að fyrirhuguðu íbúðarhúsi í landi Glammastaða, landnr. 190661, svo fremi sem fjarlægð frá vegi að íbúðarhúsi verði að lágmarki 50 metrar.
  Nefndin beinir því til ráðuneytis að einnig verði leitað umsagnar Vegagerðarinnar vegna málsins.
  Bókun fundar Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:
  "Sveitarstjórn samþykkir að málinu verði vísað til frekari umræðu í USN-nefnd."
  Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 47 Nefndinni líst vel á erindið og leggur til við sveitarstjórn að gert verði ráð fyrir fjármagni til kaupa á taupokum fyrir heimili í Hvalfjarðarsveit á næsta fjárhagsári.
  Nefndin þakkar leikskólanum Skýjaborg fyrir erindið og væntir samstarfs við skólann í tengslum við verkefnið.
  Bókun fundar Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.
 • Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 47 USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að grenndarkynna óverulega breytingu deiliskipulags, sbr. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, fyrir lóðarhöfum Ölvers 3,4,7,8,10,14,19 og 25 og landeiganda. Bókun fundar Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

3.22. fundur menningar- og atvinnuþróunarnefndar.

1410067

Menningar- og atvinnuþróunarnefnd leggur til við sveitarstjórn að hafna þátttöku í VISIT- verkefni á vegum Markaðsstofu Vesturlands. Jafnframt leggur nefndin til að henni verði falið að fara í stefnumótunarvinnu varðandi kynningar- og ferðaþjónustumál í sveitarfélaginu í samvinnu við ferðaþjónustuaðila og skuli þeirri vinnu vera lokið í janúarmánuði nk.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

4.45. fundir fjölskyldunefndar og drög að reglum um félagslega liðveislu.

1410068

Fundargerðin framlögð.
ÁH skýrði einstaka liði fundargerðarinnar og greindi frá öðrum málum sem eru á borði fjölskyldunefndar.
Oddviti lagði fram eftirfarandi bókun:
"Drög að reglum um félagslega liðveislu lögð fram til kynningar. Stefnt er að afgreiðslu reglnanna á næsta fundi sveitarstjórnar."

5.Fjárhagsáætlun 2015 - 2018.

1411012

Fyrri umræða. Greinargerð sveitarstjóra.
Fjárhagsáætlun sveitarsjóðs Hvalfjarðarsveitar og undirfyrirtækja fyrir árið 2015 ásamt þriggja ára áætlun 2016-2018 lögð fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn.
Skúli Þórðarson, sveitarstjóri lagði fram og kynnti greinargerð sína vegna áætlunar næsta árs.
Kristjana Ólafsdóttir, fjármálastjóri fór yfir helstu niðurstöður áætlunar ársins 2015 og þriggja ára áætlunar 2016-2018.
Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu um álagningu gjalda 2015:

Álagning gjalda í Hvalfjarðarsveit 2015

1. Útsvar
Álagning útsvars á tekjur ársins 2015 er 13,64%2. Álagning fasteignagjalda árið 2015.

Fasteignaskattur:
Í lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 segir að allar fasteignir sem metnar eru af Fasteignaskrá Íslands skuli árlega leggja á skatt til sveitarfélagsins þar sem fasteignin er.

Fasteignaskattur A-flokkur 0,44%
Fasteignaskattur B-flokkur 1,32%
Fasteignaskattur C-flokkur 1,65%

Lóðarleiga í þéttbýli 2% af fasteignamati.

Sorphirðugjald:
Sorphirðugjald vegna íbúðarhúsnæðis kr. 19.040-.
Sorphirðugjald vegna sumarhúss kr. 10.480-.
Gjöld skulu uppreiknuð miðað við vísitölu í jan. 2015.

Sorpurðunargjald:
Sorpurðunargjald vegna íbúðar og sumarhúsa kr. 1.5685-.
Gjöld skulu uppreiknuð miðað við vísitölu í jan. 2015-.

Rotþróargjald:
Rotþróargjald er kr. 8.440,- og er árlegt gjald fyrir tæmingu rotþróa á hvert íbúðarhús og sumarhús. Rotþrærnar sjálfar eru tæmdar þriðja hvert ár. Þriðjungur kostnaðarins er innheimtur á hverju ári. Gjöld skulu uppreiknuð miðað við vísitölu í jan. 2015.

Gjalddagar fasteignagjalda:
Gjalddagar fasteignagjalda verða 7 talsins á mánaðarfresti 15. hvers mánaðar. Í febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, og ágúst. Fyrsti gjalddagi 15. febrúar. Ef álagning er 25.000 kr. eða minna er einn gjalddagi 15. maí.

Elli- og örorkulífeyrisþegar:
Afsláttur á fasteignaskatti til örorku- og ellilífeyrisþega er tekjutengdur.
Ekki þarf að sækja um lækkun, gerður vélrænn samanburður
tekna samkvæmt fyrirliggjandi skattframtali. Örorkulífeyrisþegar þurfa að leggja fram örorkuskírteini.

Afsláttur vegna einstaklinga:

Tekjumörk :


Afsláttur :

0
-
2.809.000
100%

2.809.001
-
3.074.000
80%

3.074.001
-
3.349.600
50%

3.349.601
-
3.996.200
25%


Afsláttur vegna hjóna:

Tekjumörk :


Afsláttur :

0
-
4.452.000
100%

4.452.001
-
5.088.000
80%

5.088.001
-
5.406.000
50%

5.406.001
-
5.618.000
25%

Tillagan borin upp í heild sinni og samþykkt samhljóða 7-0.

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu um fæðisgjöld í leik- og grunnskóla:
"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að hækka fæðisgjöld í leik- og grunnskóla um 10% fyrir árið 2015."

Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að vísa fjárhagsáætlun sveitarsjóðs Hvalfjarðarsveitar og undirfyrirtækja til síðari umræðu í sveitarstjórn þann 9. desember nk."
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.
ÁH tók til máls og færði starfsfólki sveitarfélagsins þakkir fyrir vinnu þeirra að gerð fjárhagsáætlunar næsta árs.

6.Beiðni um að launauppbót almennra starfsmanna verði endurnýjuð.

1409046

Áður frestað.
Oddviti bar upp eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn samþykkir að launauppbót ófaglærðs starfsfólks Hvalfjarðarsveitar í leik- og grunnskóla verði framlengd tímabundið en ekki verði tekið tillit til óska um hækkun fjárhæðarinnar. Samþykkt þessi er tímabundin og skal hún gilda frá 1. júlí 2014 til og með 31. ágúst 2015. Fjármögnun verði samþykkt af liðnum óviss útgjöld 21085-5971. Fyrir leikskóla alls kr. 710.000- og fyrir grunnskóla alls kr. 1.170.000-"
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

7.Starfsumsóknir - félagsmálastjóri

1411003

Gögn lögð fram á fundinum.
Sveitarstjóri greindi frá því að 8 umsóknir hafi borist um stöðu félagsmálastjóra Hvalfjarðarsveitar en umsóknarfrestur um starfið rann út þann 7. nóvember sl.
Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn samþykkir að fela oddvita, varaoddvita, sveitarstjóra og formanni fjölskyldunefndar að fara yfir umsóknirnar, taka viðtöl við umsækjendur og leggja fyrir sveitarstjórn tillögu um ráðningu í starfið."
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

8.Starfsumsóknir - skipulags- og umhverfisfulltrúi.

1411001

Gögn lögð fram á fundinum.
Sveitarstjóri greindi frá því að 11 umsóknir hafi borist um stöðu skipulags- og umhverfisfulltrúa Hvalfjarðarsveitar en umsóknarfrestur um starfið rann út þann 7. nóvember sl.
Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn samþykkir að fela oddvita, varaoddvita og sveitarstjóra að fara yfir umsóknirnar, taka viðtöl við umsækjendur og leggja fyrir sveitarstjórn tillögu um ráðningu í starfið."
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

9.Fjárhagsáætlun 2015 og bréf frá heilbrigðisfulltrúa Vesturlands.

1411011

Erindi frá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands, dagsett 5. nóvember 2014.
Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn samþykkir framlagða fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Vesturlands fyrir árið 2015."
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

10.Ósk um greiðslu ferðakostnaðar.

1411015

Erindi frá Jóni Hróa Finnssyni.
Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn samþykkir að hafna erindi Jóns Hróa Finnssonar um greiðslu ferðakostnaðar hans í tengslum við ráðningu sveitarstjóra sl. sumar þar sem engin fordæmi eru fyrir slíku hjá sveitarfélaginu."
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

11.Rekstraryfirlit janúar - september 2014.

1411013

Frá fjármálastjóra Hvalfjarðarsveitar.
Rekstraryfirlit sveitarsjóðs Hvalfjarðarsveitar og undirfyrirtækja fyrir fyrstu 9 mánuði ársins 2014, lagt fram.

12.Ágóðahlutagreiðsla 2014.

1411006

Frá Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands, dagsett 24. október 2014.
Bréf Eignarhaldsfélagsins Brúnabótafélags Íslands lagt fram en þar er tilkynnt um ágóðahlutagreiðslu til Hvalfjarðarsveitar vegna ársins 2014, alls kr. 607.000-

13.Skýrsla um fasteignamat 2015.

1411014

Frá Þjóðskrá Íslands. Skýrslan liggur frammi og hægt að sjá á slóðinni http://www.skra.is/um-okkur/utgafur-og-skjol/
Skýrsla um fasteignamat lögð fram.

14.44. og 45. fundir stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis.

1411005

Fundargerðirnar framlagðar.

15.821. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga.

1411009

Fundargerðin framlögð.

16.122. fundur Heilbrigðisnefndar.

1411010

Fundargerðin framlögð.
SGÁ vakti athygli á skipan stjórnar Heilbrigðisnefndar Vesturlands og taldi hann ástæðu til að afla upplýsinga um þetta atriði.
Oddviti lagði til að sveitarstjóra verði falið að afla skýringa hjá SSV á skipan stjórnar Heilbrigðisnefndar Vesturlands og var sú tillaga samþykkt samhljóða.

Fundi slitið - kl. 18:00.

Efni síðunnar