Fara í efni

Sveitarstjórn

186. fundur 04. desember 2014 kl. 17:30 - 19:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3
Nefndarmenn
  • Björgvin Helgason oddviti
  • Arnheiður Hjörleifsdóttir varaoddviti
  • Jónella Sigurjónsdóttir vararitari
  • Ása Helgadóttir aðalmaður
  • Stefán Ármannsson aðalmaður
  • Daníel Ottesen aðalmaður
  • Ólafur Ingi Jóhannesson 1. varamaður
Fundargerð ritaði: Skúli Þórðarson sveitarstjóri
Dagskrá
Björgvin Helgason oddviti, setti fundinn og bauð sveitarstjórnarmenn velkomna til fundar og var síðan gengið til áður boðaðrar dagskrár.

1.Starfsumsóknir - félagsmálastjóri

1411003

Sveitarstjóri leggur fram umsóknir félagsmálastjóra, og tillögu starfshóps um afgreiðslu.
Að fenginni tillögu starfshóps sem falið var að fara yfir umsóknir um starf félagsmálastjóra samþykkir sveitarstjórn að ráða Arndísi Höllu Jóhannesdóttur í 50% starf félagsmálastjóra Hvalfjarðarsveitar frá og með 10. desember nk.
Sveitarstjóra falið að ganga frá ráðningarsamningi við Arndísi Höllu sbr. framangreint.
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

2.Starfsumsóknir - skipulags- og umhverfisfulltrúi.

1411001

Sveitarstjóri leggur fram umsóknir skipulags- og umhverfisfulltrúa, og tillögu starfshóps um afgreiðslu.
Að fenginni tillögu starfshóps sem falið var að fara yfir umsóknir um starf skipulags- og umhverfisfulltrúa samþykkir sveitarstjórn að ráða Ólaf Melsted í starf skipulags- og umhverfisfulltrúa Hvalfjarðarsveitar. Um er að ræða tímabundna ráðningu til eins árs frá og með 1. janúar 2015.
Sveitarstjóra falið að ganga frá ráðningarsamningi við Ólaf sbr. framangreint.
Tillagan borin undir atkvæði samþykkt samhljóða 7-0.

3.Aðalskipulagsbreyting á stefnumörkun iðnaðarsvæða.

1403029

Sveitarstjórn samþykkti þann 12. ágúst sl. að auglýsa tillögu að breytingu stefnumörkunar Aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 sbr. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan var auglýst frá 29. ágúst til og með 10. október 2014. Athugasemdir bárust frá VSÓ ráðgjöf f. h. Silicor (dags. 3. okt. 2014), Faxaflóahöfnum (dags. 4. okt. 2014), Logos f. h. Norðuráls (dags. 3. júní 2014), Kjósarhreppi (dags. 8. okt. 2014),Umhverfisvaktinni við Hvalfjörð (dags. 9. okt. 2014), Ragnheiður Þorgrímsdóttur (dags. 8. okt. 2014) og Landeigendur Kalastaða (vantar dags.)við auglýstri tillögu.Afgreiðslu málsins var frestað á 47. fundi USN nefndar.

Á 48. fundi USN nefndar var farið yfir innsendar athugasemdir og gerð eftirfarandi bókun: USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum VSÓ Ráðgjafar, f.h. Silicor, verði svarað á þá leið að með vísan til þess sem fram komi bæði í tillögu að breytingu á stefnumörkun um iðnaðarsvæði og í tillögu að breytingu á aðalskipulagi um landnotkun varðandi loftgæði telur Hvalfjarðarsveit ekki ástæðu til að láta athugasemdir Silicor, sem allar snúi að möguleikum til losunar tiltekinna lofttegunda á svæðinu, hafa áhrif á tillögu um breytingu á stefnumörkun aðalskipulags þar sem ekki sé vilji hjá sveitarfélaginu til að heimila aukna losun umræddra lofttegunda á svæðinu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum Faxaflóahafna sf. verði svarað á þá leið að Hvalfjarðarsveit telji orðalag tillögunnar fullnægjandi og því ekki ástæða til að láta athugasemdir Faxaflóahafna sf. hafa áhrif á tillögu um breytingu á stefnumörkun aðalskipulags.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum LOGOS lögmannsþjónustu f.h. Norðuráls Grundartanga ehf. verði svarað með þeim hætti að bent verði á að sveitarstjórn beri, skv. skipulagslögum nr. 123/2013, ábyrgð á því að aðalskipulag sé gert fyrir sveitarfélag og að skipulagsnefnd beri ábyrgð á vinnslu slíks skipulags og að það hafi verið raunin í vinnu við tillögu vegna breyttrar stefnumörkunar aðalskipulags. Þá verði jafnframt staðfest í svari til LOGOS að Hvalfjarðarsveit telji að breytingar á greinargerð aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020, varðandi losun nýrrar starfsemi á flúori og brennisteinstvíoxíði, nái ekki til þeirrar starfsemi sem þegar sé fyrir hendi á Grundartangasvæðinu. Starfsemi Norðuráls Grundartanga ehf. falli því ekki undir framangreinda breytingu. Hins vegar telji Hvalfjarðarsveit að sú breyting á skilmálum áðurnefnds aðalskipulags, sem vísi til þess að bestu fáanlegu tækni sem uppfylli svokallaða BAT staðla skuli ávallt vera beitt til að draga úr mengun frá iðnaðarsvæðum, skuli gilda jafnt um nýja sem eldri starfsemi á iðnaðarsvæðum innan sveitarfélagsins, enn fremur er í núgildandi aðalskipulagi, stefnumörkun um að stefnt skuli að því að draga úr flúormengun eins og kostur er frá iðnaðarsvæði við Grundartanga. Því séu athugasemdir þær sem fram komu í erindi LOGOS lögmannsþjónustu f.h. Norðuráls Grundartanga ehf. ekki þess eðlis að þær hafi áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn í svari vegna ábendinga Kjósarhrepps um aukna mengun vegna aukinna umsvifa á Grundartanga verði vísað til þess að í umræddum tillögum Hvalfjarðarsveitar til breytinga á aðalskipulagi, þ.e. í þeirri breytingartillögu er varðar breytta stefnumörkun um iðnaðarsvæði, sé gert ráð fyrir því að kveðið verði á um, með ákveðnari hætti en í núgildandi aðalskipulagi, með hvaða hætti skuli dregið úr mengun frá iðnaðarsvæðum á Grundartanga. Þá geri tillögurnar jafnframt ráð fyrir því að óheimilt verði að hefja nýja starfsemi á svæðinu sem hafi í för með sér losun flúors og/eða brennisteinstvíoxíðs. Þannig sé að hluta til komið til móts við athugsemdir Kjósarhrepps en að aðrar athugasemdir hafi ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð verði svarað á þá leið að ákveðið hafi verið að gera breytingu á framlögðum breytingartillögum þess efnis að mótvægisaðgerðum vegna efna-, hljóð-, sjón- og ljósmengunar á því svæði sem tillagan nái til verði lýst með nákvæmari hætti en gert var í auglýstum tillögum. Samsvarandi breytingar verði gerðar á umhverfisskýrslu sem gerð sé í tengslum við tillögu til breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi. Að öðru leyti hafi athugasemdir Umhverfisvaktarinnar ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum Brynju Þorbjörnsdóttur o.fl. verði svarað með þeim hætti að kynningarferli vegna tillagnanna hafi að mati Hvalfjarðarsveitar verið hagað fullkomlega í samræmi við fyrirmæli skipulagslaga nr. 123/2010 þar um. Þá verði athygli vakin á því í svarbréfi að í umræddum tillögum til breytinga á aðalskipulagi, þ.e. í þeirri breytingartillögu er varði breytta stefnumörkun um iðnaðarsvæði, sé gert ráð fyrir því að kveðið verði á um, með ákveðnari hætti en í núgildandi aðalskipulagi, hvernig skuli dregið úr loftmengun frá iðnaðarsvæðum á Grundartanga. Þá geri tillögurnar jafnframt ráð fyrir því að óheimilt verði að hefja nýja starfsemi á svæðinu sem hafi í för með sér losun flúors og/eða brennisteinstvíoxíðs. Að öðru leyti hafi athugasemdir Brynju og annarra bréfritara ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að spurningum Ragnheiðar Þorgrímsdóttur tengdar loftmengun og hvort að ráðstafanir þær, sem tillaga Hvalfjarðarsveitar um breytta stefnumörkun á iðnaðarsvæði Grundartanga geri ráð fyrir að gripið verði til í því skyni að draga úr loftmengun, nái til þeirra fyrirtækja sem nú þegar starfa við Grundartanga og hvort að þær muni hafa áhrif á það hvort að Norðurál muni fá leyfi til að auka framleiðslu sína verði svarað þannig að breytingar þær sem lagðar séu til í umræddum tillögum muni aðeins ná til nýrrar starfsemi við Grundartanga. Þær muni því ekki hafa nein áhrif á rekstur þeirra aðila sem þar stundi atvinnurekstur sinn að öðru leyti en því að öllum fyrirtækjum á svæðinu muni verða skylt að lúta því að bestu fáanlegu tækni sem uppfylli svokallaðan BAT staðal verði ávallt beitt til að draga úr mengun frá iðnaðarsvæðunum.
Sveitarstjórn samþykkir bókun USN nefndar og tillögu breytingar aðalskipulags er varðar stefnumörkun iðnaðarsvæða sbr. 1. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2014. Skipulagsfulltrúa er falið að senda samþykkta tillögu til Skipulagsstofnunar ásamt athugasemdum og umsögnum sveitarstjórnar um þær. Jafnframt er skipulagsfulltrúa falið að senda þeim aðilum er athugasemdir gerður afgreiðslu og umsögn sveitarstjórnar og auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar.
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

4.Breyting aðalskipulags iðnaðar- og athafnasvæðis á Grundartanga

1311026

Sveitarstjórn samþykkti þann 12. ágúst sl. að auglýsa tillögu að breytingu landnotkunar Aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 sbr. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan var auglýst frá 29. ágúst til og með 10. október 2014. Athugasemdir bárust frá Logos f. h. Norðuráls (dags. 3. júní 2014), Norðuráli (dags. 10. okt. 2014), Kjósarhreppi (dags. 8. okt. 2014, Umhverfisvaktinni við Hvalfjörð (dags. 9. okt. 2014), Ragnheiði Þorgrímsdóttur, Kúludalsá (dags. 8. okt. 2014), Landeigenda Kalastaða (vantar dags.), Hallfreði Vilhjálmssyni, Kambshóli (dags. 6. okt. 2014), Þórarni Jónssyni (dags. 2. okt. 2014) og Sigurbirni Hjaltasyni, Kiðafelli (dags. 10. okt. 2014) við auglýstri tillögu.Afgreiðslu málsins var frestað á 47. fundi USN nefndar. Skipulagsfulltrúa var falið að leita álits hljóðverkfræðings í samræmi við þær ábendingar sem bárust við auglýsta tillögu.

Á 48. fundi USN nefndar var farið yfir innsendar athugasemdir og gerð eftirfarandi bókun: USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum LOGOS lögmannsþjónustu f.h. Norðuráls Grundartanga ehf. verði svarað með þeim hætti að Hvalfjarðarsveit telji að breytingar á greinargerð aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020, varðandi losun nýrrar starfsemi á flúori og brennisteinstvíoxíði, nái ekki til þeirrar starfsemi sem þegar sé fyrir hendi á Grundartangasvæðinu. Starfsemi Norðuráls Grundartanga ehf. falli því ekki undir framangreinda breytingu. Hins vegar telji Hvalfjarðarsveit að sú breyting á skilmálum áðurnefnds aðalskipulags, sem vísi til þess að bestu fáanlegu tækni sem uppfylli svokallaða BAT staðla skuli ávallt vera beitt til að draga úr mengun frá iðnaðarsvæðum, skuli gilda jafnt um nýja sem eldri starfsemi á iðnaðarsvæðum innan sveitarfélagsins, enn fremur er í núgildandi aðalskipulagi, stefnumörkun um að stefnt skuli að því að draga úr flúormengun eins og kostur er frá iðnaðarsvæði við Grundartanga. Því séu athugasemdir þær sem fram komu í erindi LOGOS lögmannsþjónustu f.h. Norðuráls Grundartanga ehf. ekki þess eðlis að þær hafi áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að atriðum þeim sem Norðurál Grundartanga ehf. fjallar um í erindi sínu varðandi tillögu um breytta landnotkun skv. aðalskipulagi verði svarað þannig að bent verði á í bréfi að umræddar tillögur Hvalfjarðarsveitar til breytinga á aðalskipulagi landnotkunar og á stefnumörkun fyrir iðnaðarsvæðið við Grundartanga varði einungis ný iðnaðarsvæði þar sem engin starfsemi sé í dag, sbr. neðanmálsgrein á blaðsíðu 12 í greinargerð með breytingartillögu að breyttu deiliskipulagi á austursvæði hafnarsvæðis Grundartanga. Fyrirhugaðar breytingar muni skv. því ekki hafa áhrif á starfsemi félagsins á Grundartangasvæðinu. Að öðru leyti hafi athugasemdir Norðuráls Grundartanga ehf. ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

USN nefnd beinir ábendingum og athugasemdum Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð beint til sveitarstjórnar er varðar liði A, B1, B2, B3, B4b og B4d. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum vegna liðs B4a, athugasemd við framkvæmd stefnu aðalskipulags um að dregið verði úr mengun og neikvæðum umhverfisáhrifum, verði svarað á þá leið að sveitarstjórn hefur látið Environice vinna skýrslu um umhverfisþætti fyrirhugaðrar verksmiðju Silicor Materials við Grundartanga. Megin niðurstaða þeirrar úttektar er sú að umræddri starfsemi fylgi ekki umhverfisleg áhætta umfram það sem fram kemur í fyrirspurn Silicor Materials til Skipulagsstofnunar um matsskildu framkvæmdarinnar og í ákvörðun Skipulagsstofnunar frá apríl sl. Umrædd skýrsla verður gerð opinber á næstu dögum. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum vegna liðs B4c, athugasemd við framkvæmd stefnu aðalskipulags um að dregið verði úr mengun og neikvæðum umhverfisáhrifum, verði svarað á þá leið að sveitarstjórn muni beita sér fyrir því að unnin verði viðbragðsáætlun vegna mengunarslysa af völdum stóriðju við Grundartanga. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum vegna liðs B5, deiliskipulag óvissunar, verði svarað á þann máta að það séu hefðbundin vinnubrögð hjá skipulagsyfirvöldum að deiliskipuleggja landsvæði innan sveitarfélags, þ.m.t. hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæði, án þess að fyrir liggi þá hvaða aðilar muni hefja starfsemi á svæðinu. Slíkt vinnulag sé í samræmi við gildandi skipulagslög nr. 123/2010. . Í skipulagsgögnum þurfi aðeins að koma fram hvaða tegund landnotkunar sé heimil á hinu umrædda svæði, í samræmi við fyrirmæli í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Þeirri skyldu sé að mati sveitarfélagsins fullnægt í þeim gögnum sem liggja breytingartillögunum til grundvallar. USN nefnd vill jafnframt beina því til sveitarstjórnar að í svari sínu til Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð, varðandi mögulega aukningu á hvers konar mengun í kjölfar stækkunar iðnaðarsvæðis við Grundartanga, hefur verið ákveðið að gera breytingu á framlögðum breytingartillögum þess efnis að mótvægisaðgerðum vegna efna-, hljóð-, sjón- og ljósmengunar verði lýst með nákvæmari hætti en gert var í auglýstum tillögum. Samsvarandi breytingar verði gerðar á umhverfisskýrslu sem gerð sé í tengslum við tillögu til breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi. Að öðru leyti hafi athugasemdir Umhverfisvaktarinnar ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum Brynju Þorbjörnsdóttur o.fl. verði svarað með þeim hætti að kynningarferli vegna tillagnanna hafi að mati Hvalfjarðarsveitar verið hagað fullkomlega í samræmi við fyrirmæli skipulagslaga nr. 123/2010 þar um. Þá verði athygli vakin á því í svarbréfi að í umræddum tillögum til breytinga á aðalskipulagi, þ.e. í þeirri breytingartillögu er varði breytta stefnumörkun um iðnaðarsvæði, sé gert ráð fyrir því að kveðið verði á um, með ákveðnari hætti en í núgildandi aðalskipulagi, hvernig skuli dregið úr loftmengun frá iðnaðarsvæðum á Grundartanga. Þá geri tillögurnar jafnframt ráð fyrir því að óheimilt verði að hefja nýja starfsemi á svæðinu sem hafi í för með sér losun flúors og/eða brennisteinstvíoxíðs. Til viðbótar við það sem að framan greini hafi Hvalfjarðarsveit tekið til greina innsendar athugasemdir er varða mengun og hefur bætt inn í breytingartillögu aðal- og deiliskipulags ákvæðum um mótvægisaðgerðir sem draga eigi úr hljóð-, ljós-, efna- og sjónmengun á hinu deiliskipulagða svæði. Þá hafi verið hert á tillögunum hvað varðar meðferð úrgangs frá skipulagða svæðinu. Telur sveitarfélagið að með þessu sé komið til móts við athugasemdir í erindinu varðandi þetta efni. Að öðru leyti hafi athugasemdir Brynju og annarra bréfritara ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Ragnheiðar Þorgrímsdóttur við það að ekki liggi fyrir í tillögum um breytingar á aðalskipulagi hvaða starfsemi muni fara fram á því svæði sem fellur undir tillögu breytingar deiliskipulags verði svarað með þeim hætti að það séu hefðbundin vinnubrögð hjá skipulagsyfirvöldum að deiliskipuleggja landsvæði innan sveitarfélags, þ.m.t. hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæði, án þess að fyrir liggi þá hvaða aðilar muni hefja starfsemi á svæðinu. Slíkt vinnulag sé í samræmi við gildandi skipulagslög nr. 123/2010. Í skipulagsgögnum þurfi aðeins að koma fram hvaða tegund landnotkunar sé heimil á hinu umrædda svæði, í samræmi við fyrirmæli í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Þeirri skyldu hafi að mati sveitarfélagsins verið fullnægt í þeim gögnum sem liggja breytingartillögunum til grundvallar. Aðrar athugasemdir kalli ekki á viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Hallfreðs Vilhjálmssonar verði svarað með þeim hætti að athugasemdin sé tekin til greina og að sveitarfélagið muni leggja til að umrædd vegtenging verði sett inn á uppdrætti breytingar landnotkunar aðalskipulags og deiliskipulags varðandi legu vegarins og tengingar við Grundartangaveg. Aðrar athugasemdir Hallfreðs kalli ekki á viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Þórarins Jónssonar þess efnis að stefnumótun við Grundartanga samrýmist ekki samþykktu aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar verði svarað á þann máta að vísað verði til þess að í greinargerð með umræddu aðalskipulagi sé fjallað um framtíðarsýn vegna iðnaðar- og hafnarsvæðisins við Grundartanga. Þá verði vakin athygli á því að orðrétt segi í greinargerðinni: ?Stefnt er að því að uppbygging iðnaðar verði aðallega við Grundartanga og dregið verði úr notkun annarra iðnaðarlóða innan sveitarfélagsins ef þess er kostur.? Líti Hvalfjarðarsveit svo á að í þeim orðum felist formleg stefnumótun sveitarfélagsins um Grundartangasvæðið sem hafi hlotið samþykki Skipulagsstofnunar og umhverfisráðherra. Aðrar athugasemdir í bréfi Þórarins kalli ekki á viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Sigurbjörns Hjaltasonar um loft- og sjónmengun sem stafi frá Grundartangasvæðinu verði svarað þannig að vegna innsendra athugasemda varðandi mengun hafi Hvalfjarðarsveit bætt inn í breytingartillögu aðal- og deiliskipulags ákvæðum um mótvægisaðgerðir sem draga eigi úr hljóð-, ljós-, efna- og sjónmengun á umræddu skipulagssvæði. Telur sveitarfélagið að með þessu sé komið til móts við athugasemdir varðandi þetta efni. Aðrar athugasemdir í bréfi Sigurbjörns kalli ekki á viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu hvað varðar tillögur að breyttri landnotkun skv. aðalskipulagi.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að enn fremur verði gerð breyting á framlagðri breytingartillögu aðalskipulags þess efnis að skilgreint iðnaðarsvæði við fornleifasvæðið á Katanesi minnki um 1 ha. Breytingin er gerð að ósk landeiganda.
Sveitarstjórn samþykkir bókun USN nefndar og tillögu breytingar aðalskipulags er varðar iðnaðar- og athafnasvæði við Grundartanga, sbr. 1. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2014. Sveitarstjórn telur að umræddar breytingar á auglýstri tillögu séu ekki taldar breyta tillögunni í grundvallaratriðum og því ekki þörf á að auglýsa hana á nýjan leik. Skipulagsfulltrúa er falið að senda samþykkta tillögu til Skipulagsstofnunar ásamt athugasemdum og umsögnum sveitarstjórnar um þær. Jafnframt er skipulagsfulltrúa falið að senda þeim aðilum er athugasemdir gerðu afgreiðslu og umsögn sveitarstjórnar og auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar.
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

Oddviti leggur til, varðandi athugasemdir umhverfisvaktarinnar sem USN nefnd vísaði til sveitarstjórnar (liðir A, B1, B2, B3, B4b og B4d), að sveitarstjóra, oddvita og varaoddvita verði falið að funda með stjórn umhverfisvaktarinnar.
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

5.Breyting deiliskipulags austursvæðis við Grundartanga

1406020

Sveitarstjórn samþykkti þann 12. ágúst sl. að auglýsa tillögu að breytingu deiliskipulags austursvæðis við Grundartanga sbr. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan var auglýst frá 29. ágúst til og með 10. október 2014. Athugasemdir bárust frá Norðuráli (dags. 10. okt. 2014), Kjósarhreppi (dags. 8. okt. 2014, Umhverfisvaktinni við Hvalfjörð (dags. 9. okt. 2014), Ragnheiði Þorgrímsdóttur, Kúludalsá (dags. 8. okt. 2014), Landeigenda Kalastaða (vantar dags.), lóðahafa Birkihlíðar 30, 31, 32 og 34 í landi Kalastaða (dags. 1. okt. 2014), Hallfreði Vilhjálmssyni, Kambshóli (dags. 6. okt. 2014), Þórarni Jónssyni (dags. 2. okt. 2014) og Sigurbirni Hjaltasyni, Kiðafelli (dags. 10. okt. 2014) við auglýstri tillögu.Afgreiðslu málsins var frestað á 47. fundi USN nefndar. Skipulagsfulltrúa var falið að leita álits hljóðverksfræðings í samræmi við þær ábendingar sem bárust við auglýsta tillögu.

Á 48. fundi USN nefndar var farið yfir innsendar athugasemdir og gerð eftirfarandi bókun: USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum Norðuráls Grundartanga ehf. (NG) vegna tillagna um breytingu deiliskipulags verði svarað með þeim hætti að vísað verði til þess í svarbréfi að í greinargerð með breytingartillögunni að breyttu deiliskipulagi á austursvæði hafnarsvæðis Grundartanga sé svæðið sem umrædd skipulagsbreyting eigi að ná til skilgreind, n.t.t. í kafla 2.3. á bls. 6. Það liggi því ljóst fyrir hvaða svæði falli undir þá skilmála sem þar eru settir fram og að svæði það sem NG sé með starfsemi sína á sé utan þess svæðis. Hvað varði athugasemd um meðferð úrgangs þá fallist Hvalfjarðarsveit á ábendingu félagsins og muni taka orðalagið "skilað til viðurkennds aðila" eða sambærilegt orðalag upp í greinargerðina. Vegna athugasemda NG við uppdrátt 1 og óskar um aukið heimilað byggingamagn á lóðinni Katanesvegur 8, um rýmkaðar kvaðir vegna lóðarmarka og ósk félagsins um að sú lóð verði sameinuð lóðum að Hafnargötu 1 og 3, þá fallist sveitarstjórn á þær athugasemdir og muni leitast við að gera viðeigandi breytingar á tillögunni. Þá verði með sama hætti fallist á ábendingu NG um að gera þurfi breytingu vegna flutningsleiðar efnisflutningaröra neðanjarðar og mun leggja til breytingar á tillögunni. Að öðru leyti hafi athugasemdir NG ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

USN nefnd beinir ábendingum og athugasemdum Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð beint til sveitarstjórnar er varðar liði A, B1, B2, B3, B4b og B4d. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum vegna liðs B4a, athugasemd við framkvæmd stefnu aðalskipulags um að dregið verði úr mengun og neikvæðum umhverfisáhrifum, verði svarað á þá leið að sveitarstjórn hefur látið Environice vinna skýrslu um umhverfisþætti fyrirhugaðrar verksmiðju Silicor Materials við Grundartanga. Megin niðurstaða þeirrar úttektar er sú að umræddri starfsemi fylgi ekki umhverfisleg áhætta umfram það sem fram kemur í fyrirspurn Silicor Materials til Skipulagsstofnunar um matsskildu framkvæmdarinnar og í ákvörðun Skipulagsstofnunar frá apríl sl. Umrædd skýrsla verður gerð opinber á næstu dögum. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum vegna liðs B4c, athugasemd við framkvæmd stefnu aðalskipulags um að dregið verði úr mengun og neikvæðum umhverfisáhrifum, verði svarað á þá leið að sveitarstjórn beiti sér fyrir því að unnin verði viðbragðsáætlun vegna mengunarslysa af völdum stóriðju við Grundartanga. USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum vegna liðs B5, deiliskipulag óvissunar, verði svarað á þann máta að það séu hefðbundin vinnubrögð hjá skipulagsyfirvöldum að deiliskipuleggja landsvæði innan sveitarfélags, þ.m.t. hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæði, án þess að fyrir liggi þá hvaða aðilar muni hefja starfsemi á svæðinu. Slíkt vinnulag sé í samræmi við gildandi skipulagslög nr. 123/2010. . Í skipulagsgögnum þurfi aðeins að koma fram hvaða tegund landnotkunar sé heimil á hinu umrædda svæði, í samræmi við fyrirmæli í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Þeirri skyldu sé að mati sveitarfélagsins fullnægt í þeim gögnum sem liggja breytingartillögunum til grundvallar. USN nefnd vill jafnframt beina því til sveitarstjórnar að í svari sínu til Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð, varðandi mögulega aukningu á hvers konar mengun í kjölfar stækkunar iðnaðarsvæðis við Grundartanga, hefur verið ákveðið að gera breytingu á framlögðum breytingartillögum þess efnis að mótvægisaðgerðum vegna efna-, hljóð-, sjón- og ljósmengunar verði lýst með nákvæmari hætti en gert var í auglýstum tillögum. Samsvarandi breytingar verði gerðar á umhverfisskýrslu sem gerð sé í tengslum við tillögu til breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi. Að öðru leyti hafi athugasemdir Umhverfisvaktarinnar ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að ábendingum Brynju Þorbjörnsdóttur o.fl. verði svarað með þeim hætti að kynningarferli vegna tillagnanna hafi að mati Hvalfjarðarsveitar verið hagað fullkomlega í samræmi við fyrirmæli skipulagslaga nr. 123/2010 þar um. Þá verði bent á að Hvalfjarðarsveit hafi tekið til greina innsendar athugasemdir er varði mengun og hafi því bætt inn í breytingartillögu aðal- og deiliskipulags ákvæðum um mótvægisaðgerðir sem draga eigi úr hljóð-, ljós-, efna- og sjónmengun á hinu deiliskipulagða svæði. Þá hafi verið hert á tillögunum hvað varðar meðferð úrgangs frá skipulagða svæðinu. Telur sveitarfélagið að með þessu sé komið til móts við athugasemdir í erindinu varðandi þetta efni. Að öðru leyti hafi athugasemdir Brynju og annarra bréfritara ekki áhrif á hina kynntu breytingartillögu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Ragnheiðar Þorgrímsdóttur við það að ekki liggi fyrir í tillögum um breytingar á aðalskipulagi hvaða starfsemi muni fara fram á því svæði sem fellur undir tillögu breytingar deiliskipulags verði svarað með þeim hætti að það séu hefðbundin vinnubrögð hjá skipulagsyfirvöldum að deiliskipuleggja landsvæði innan sveitarfélags, þ.m.t. hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæði, án þess að fyrir liggi þá hvaða aðilar muni hefja starfsemi á svæðinu. Slíkt vinnulag sé í samræmi við gildandi skipulagslög nr. 123/2010. Í skipulagsgögnum þurfi aðeins að koma fram hvaða tegund landnotkunar sé heimil á hinu umrædda svæði, í samræmi við fyrirmæli í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Þeirri skyldu hafi að mati sveitarfélagsins verið fullnægt í þeim gögnum sem liggja breytingartillögunum til grundvallar. Athugasemd þess eðlis að kynningu umræddra breytingartillagna hafi verið ábótavant verði svarað með þeim hætti að kynningarferli vegna allra tillagnanna hafi að mati Hvalfjarðarsveitar verið hagað fullkomlega í samræmi við fyrirmæli skipulagslaga nr. 123/2010 þar um. Aðrar athugasemdir kalli ekki á viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Hallfreðs Vilhjálmssonar verði svarað með þeim hætti að athugasemdin sé tekin til greina og að sveitarfélagið muni leggja til að umrædd vegtenging verði sett inn á uppdrætti breytingar landnotkunar aðalskipulags og deiliskipulags varðandi legu vegarins og tengingar við Grundartangaveg. Aðrar athugasemdir Hallfreðs kalli ekki á viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Þórarins Jónssonar vegna mengunar verði svarað á þann máta að vísað verði til þess að Hvalfjarðarsveit hafi, vegna innsendra athugasemda varðandi mengun, bætt inn í breytingartillögu vegna deiliskipulags ákvæðum um mótvægisaðgerðir sem draga eigi úr hljóð-, ljós-, efna- og sjónmengun vegna rekstrar á hinu deiliskipulagða svæði. Þá hafi verið hert á tillögunum hvað varðar meðferð úrgangs frá skipulagða svæðinu. Með þessu sé að mati sveitarfélagsins komið til móts við athugasemdir Þórarins varðandi þetta efni. Aðrar athugasemdir í bréfi Þórarins tengdar fyrirhuguðum breytingum á deiliskipulagi kalli ekki á viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að athugasemdum Sigurbjörns Hjaltasonar um loft- og sjónmengun sem stafi frá Grundartangasvæðinu verði svarað þannig að vegna innsendra athugasemda varðandi mengun hafi Hvalfjarðarsveit bætt inn í breytingartillögu deiliskipulags ákvæðum um mótvægisaðgerðir sem draga eigi úr hljóð-, ljós-, efna- og sjónmengun á umræddu skipulagssvæði. Telur sveitarfélagið að með þessu sé komið til móts við athugasemdir varðandi þetta efni. Aðrar athugasemdir í bréfi Sigurbjörns kalli ekki á viðbrögð af hálfu sveitarfélagsins að svo stöddu hvað varðar tillögur að breyttri landnotkun skv. aðalskipulagi.

USN nefnd leggur til við sveitarstjórn að enn fremur verði gerðar breytingar á framlagðri breytingartillögu deiliskipulags þess efnis að lóð Katanesvegur 30 verði minnkuð sem nemur 1 ha og skilgreind verði lóð fyrir spennistöð innan lóðar Katanesvegar 32 og hún minnkuð í samræmi við það. Þessar breytingar eru gerðar að ósk landeiganda.
Sveitarstjórn samþykkir bókun USN nefndar og tillögu breytingar deiliskipulags austursvæðis við Grundartanga, með þeim breytingum sem USN nefnd hefur lagt til í bókun sinni sbr. 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2014. Sveitarstjórn telur að umræddar breytingar á auglýstri tillögu séu ekki taldar breyta tillögunni í grundvallaratriðum og því ekki þörf á að auglýsa hana á nýjan leik. Skipulagsfulltrúa er falið að senda samþykkta tillögu til Skipulagsstofnunar og samantekt um málsmeðferð, ásamt athugasemdum og umsögnum sveitarstjórnar um þær. Jafnframt er skipulagsfulltrúa falið að senda þeim aðilum er athugasemdir gerðu afgreiðslu og umsögn sveitarstjórnar og birta auglýsingu um samþykkt deiliskipulags í B-deild Stjórnartíðinda sbr. 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

Oddviti leggur til, varðandi athugasemdir umhverfisvaktarinnar sem USN nefnd vísaði til sveitarstjórnar (liðir A, B1, B2, B3, B4b og B4d), að sveitarstjóra, oddvita og varaoddvita verði falið að funda með stjórn umhverfisvaktarinnar.
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

6.Tilnefning í starfshóp um menningarmál.

1412001

Erindi frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi.
Fyrir liggur að samkomulag er milli Hvalfjarðarsveitar og Akraneskaupstaðar um að Hvalfjarðarsveit tilnefni aðalmann og Akraneskaupstaður tilnefni varamann f.h sveitarfélaganna í starfshóp um menningarmál á Vesturlandi.
Sveitarstjórn samþykkir að tilnefna Jónellu Sigurjónsdóttur, sveitarstjórnarfulltrúa og formann menningar- og atvinnuþróunarnefndar sem aðalmann.
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 7-0.

7.Breyttur fundardagur sveitarstjórnar.

1412003

Tillaga frá sveitarstjóra um fundi í desember.
Að tillögu sveitarstjóra samþykkir sveitarstjórn að færa fundartíma fyrri sveitarstjórnarfundar í desember frá 9. desember nk. til 15. desember nk. og að seinni fundur sveitarstjórnar í desember falli niður.
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt 7-0.

Fundi slitið - kl. 19:00.

Efni síðunnar