Fara í efni

Sveitarstjórn

159. fundur 12. nóvember 2013 kl. 16:00 - 16:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3
Nefndarmenn
  • Sigurður Sverrir Jónsson oddviti
  • Ása Helgadóttir varaoddviti
  • Sævar Ari Finnbogason ritari
  • Hallfreður Vilhjálmsson aðalmaður
  • Arnheiður Hjörleifsdóttir vararitari
  • Stefán Ármannsson aðalmaður
  • Halldóra Halla Jónsdóttir aðalmaður
  • Laufey Jóhannsdóttir sveitarstjóri, ritar fundargerð.
Fundargerð ritaði: Laufey Jóhannsdóttir sveitarstjóri
Dagskrá
Sigurður Sverrir Jónsson oddviti, setti fundinn og bauð menn velkomna til fundar og var síðan gengið til áður boðaðrar dagskrár.
Að auki sátu fundinn sveitarstjóri og ritaði fundargerð, fjármálastjóri undir 5 lið

1.Sveitarstjórn - 158

1310001F

LJ svaraði svo hljóðandi fyrirspurnum frá SÁ;
"Síðustu 2 sveitarstjórnar fundum hef ég óskað eftir upplýsingum um hvernig ráðningu eftirlitsmanns við ljósleiðara verkefnið væri háttað og hvers vegna var ekki auglýst hér í sveitarfélaginu en ef svo er að það hefi verið gert þá vil ég fá áð vita hvenær og hvar. Eins vil ég fá að vita á hvaða kjörum hann er ráðinn og hvað áætlaður kostnaður hans við verkið er hár."

SÁ gerði athugasemd við að gögn bárust ekki fyrr en á fundinum. Gerði athugasemd við aðferð við ráðningu eftirlitsmanns við ljósleiðaraverkefnið. SAF ræddi kröfur sem settar eru fram í starfslýsingu. AH ræddi ráðningu og fyrirkomulag ráðningar og hæfniskröfur. AH ræddi aðferðarfræði við ráðningu. Útgjöld við akstur og fleira. SSJ svaraði fram komnum fyrirspurnum. SÁ ræddi ráðningu og kostnað við verkefnið og lýsti óánægju sinni með ráðningaraðferð. SSJ ræddi ráðningarferli við ráðningu eftirlits við nýjan Heiðarskóla. AH ræddi ráðningu eftirlitsmanns við eftirlit við Heiðarskóla. SAF ræddi hvort hæfniskröfur í starfslýsingu réttlættu að starf eftirlitsmanns við ljósleiðaralagningu hefði ekki verið auglýst. AH ræddi eftirlit við byggingu Heiðarskóla.

2.Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 30

1310003F

SAF fór yfir efnisatriði fundargerðarinnar og fór yfir minniblað USN nefndar. HV óskaði eftir upplýsingum varðandi lið 5. SSJ svaraði fram kominni fyrirspurn. Fundargerðin framlögð.

3.38. fundur fjölskyldunefndar.

1310046

HHJ gerði grein fyrir efnisatriði fundargerðarinnar. Fundargerðin framlögð.

4.104. fundur fræðslu- og skólanefndar.

1311010

ÁH fór yfir fundargerðina.
Ræddi viðmiðunarreglur við styrkveitingu.
Hugmynd varðandi reglur um afreksstyrki fyrir Hvalfjarðarsveit.
SAF ræddi lið 6 og fagnaði fram kominni hugmynd um málþing. Ræddi lið 4 afreksstyrktarsjóð. Lagði til að fræðslu- og skólanefnd móti reglur um afreksstyrki.
SÁ ræddi rafræna tengingu við NORA skráningarkerfið. SSJ ræddi fyrirkomulag viðmiðunarreglur varðandi styrkveitingar.
Tillaga um viðmiðunarreglur samþykktar samhljóða 7-0.
Tillaga um reglur varðandi afreksstyrktarsjóð. Lagt til að fræðslu- og skólanefnd móti ramma um reglur afreksstyrki.
Tillagan samþykkt 7-0

5.Fjárhagsáætlun 2014-2017.

1309018

Fyrri umræða.
A) Greinagerð sveitarstjóra og fylgigögn.
B) Gjaldskrá félagsheimila.
C) Gjaldskrá fyrir hreinsun rotþróa.
D) Álagning gjalda.
E) Þjónustugjaldskrár.
LJ fór yfir megin forsendur fjárhagsáætlunarinnar. Þakkaði starfsfólki vel unnin störf við gerð fjárhagsáætlunar.
A)


REKSTRARREIKNINGUR - A-hluti


Rekstrartekjur


Útsvar og fasteignaskattur

-559.942.900
Framlög Jöfnunarsjóðs

-1.100.000
Aðrar tekjur

-62.640.400
Rekstrartekjur alls

-623.683.300Rekstrargjöld


Laun og launatengd gjöld

291.275.100
Annar rekstrarkostnaður

276.114.900
Afskriftir

33.077.600
Rekstrargjöld alls

600.467.600Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða
-23.215.700Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
-21.737.100Rekstrarniðurstaða

-44.952.800B-hluti


Rekstrarniðurstaða

17.367.000Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta
-27.585.800
B) fór yfir gjaldskrá fyrir félagsheimili
C) fór yfir breytingar á gjaldskrá fyrir hreinsun rotþróa
D) fór yfir álagningu gjalda en ekki verður breyting á álagningu gjalda utan rotþróargjalds. Talsverð breyting er á afslætti á fasteignaskatti til örorku- og ellilífeyrisþega
E) Þjónustugjaldskrár taka mið af breytingum á vísitölu neysluverðs miðað við 1. janúar ár hver.
LJ lagði til að vísa fram komnu frumvarpi til síðari umræðu og afgreiðslu á fundi sveitarstjórnar 26. nóvember.
AH spurðist fyrir varðandi gjaldskrá félagsheimila, rotþróargjöld, viðhaldsáætlun og framkvæmdir við eldhús og lóð Skýjaborgar. HV spurðist fyrir varðandi viðhaldsáætlun og framkvæmdir við eldhús og lóð Skýjaborgar, framkvæmdaáætlanir varðandi hitaveitu og málefni vatnsveitu í Hlíðarbæ. LJ svaraði fram komnum fyrirspurnum. ÁH þakkaði fyrir framlögð gögn og þakkaði starfsfólkinu, ræddi gjaldskrá félagsheimila og lagði til að lagfæra textann "kórar" og að gjald fyrir minni fundi verði 1-2 tímar. SAF fór yfir upplýsingar um rotþróargjald, ræddi hitaveitumál , ræddi sölu eigna. KHÓ svaraði fyrirspurnum varðandi gjaldskrá félagsheimila, rotþróargjald, afslátt til eldriborgara og öryrkja.
B) Tillaga um orðalag, fella út orðið "kirkjukór" og nota í staðinn kór og breyta tímanum í 1-2 tíma. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0. Gjaldskrá félagsheimila með á orðnum breytingum. Tillagan samþykkt 7-0.
C) Tillaga um gjaldskrá fyrir hreinsun rotþróa 2014. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.
D) Álagning fasteignagjalda.
a) flokkur; 0,47% samþykkt samhljóða 7-0.
b) flokkur; 1,32% samþykkt samhljóða 7-0.
c) flokkur; 1,65% samþykkt með 5 atkvæðum. HV og SÁ sitja hjá við afgreiðsluna

Lóðaleiga óbreytt. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.
Sorphirðugjald íbúðarhúsnæðis 18.705, sumarhúsa 9.905. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.
Rotþróargjald. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.
Gjalddagar fasteignagjalda verði 7 samtals. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

Afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega af íbúðarhúsnæði.
Afsláttur vegna einstaklinga:

Tekjumörk :

Afsláttur :


0
-
2.650.000
100%

2.650.001
-
2.900.000
80%

2.900.001
-
3160.000
50%

3.160.001
-
3.770.000
25%


Afsláttur vegna hjóna:

Tekjumörk :


Afsláttur :

0
-
4.200.000
100%

4.200.001
-
4.800.000
80%

4.800.001
-
5.100.000
50%

5.100.001
-
5.300.000
25%
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.
Tillaga um útsvar verði óbreytt samtals 13,64%
AH ræddi álagningu gjalda og útsvarshlutfall. Í ljósi mikilla framkvæmda þá styður AH tillögu um óbreytt útsvar.
Tillaga um óbreytt útsvar samþykkt samhljóða 7-0.
Tillaga um að vísa fram komnu frumvarpi um fjárhagsáætlun til síðari umræði 26. nóvember. Tillaga samþykkt samhljóða 7-0.

6.Styrktarsjóður Hvalfjarðarsveitar, október 2013.

1309011

Áður frestað.
AH ræddi fyrirkomulag varðandi styrkveitingar og fyrirkomulag við umsóknir. SSJ svaraði fram komnum fyrirspurnum. SAF ræddi fyrirkomulag varðandi styrkveitingar. AH ræddi styrkveitinga.
Sveitarstjórn hafði frestað afgreiðslu eftirfarandi styrkumsókna; Karen Líndal Marteinsdóttir, íþróttaferð. Elísa Pétursdóttir, íþróttaferð. Arnór Hugi Sigurðarson, ungmennabúðir í Noregi.
Tillaga um að hafna þessum aðilum, samþykkt með 4 atkvæðum SSJ SAF ÁH HHJ. HV SÁ AH sitja hjá við afgreiðsluna.
Safnasvæðið Akranesi. Uppbygging bátasafns vísað í fjárhagsáætlun.
Snorrastofa, útgáfa bókar um Reykholt. SSJ lagði til að leggja málinu lið. ÁH lagði til að styrkja verkefnið um 30 þúsund. Tillagan samþykkt með 5 atkvæðum SSJ, SAF, HHJ, ÁH, SÁ. AH og HV sitja hjá við afgreiðsluna.

7.Gæðastjórnunarkerfi byggingarfulltrúa.

1311002

Erindi frá Mannvirkjastofnun, dagsett 30. október 2013.
LJ ræddi erindið og lagði til að samþykkja að koma á gæðastjórnunarkerfi byggingarfulltrúa á árinu 2014. Fjármunir til verkefnisins eru á fjárhagsáætlun næsta árs.

8.Skipulagsskrá fyrir Byggðasafnið í Görðum.

1311003

Frá Byggðasafninu í Görðum, dagsett 31. október 2013.
Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

9.Samantekt frá íbúaþingi.

1310030

Greinagerð frá Sigurborgu Kr. Hannesdóttur. A) Íbúaþing eftirfylgni. B) Kostnaðaráætlun vegna vinnu Ildis.
LJ fór yfir erindið og lagði til að samþykkja eftirfylgi við framkomnar áherslur í samantekt frá íbúaþingi. Lagði til að vísa greinargerðinni til umfjöllunar í nefndum og stofnunum Hvalfjarðarsveitar. AH ræddi hugmyndir sem framkoma í greinargerðinni. Lagði til að skoða að tillögurnar nánar. SAF ræddi fram komna greinargerð og lagði til að starfhópurinn sem sem undirbjó þingið komi að samantekt að aflokinni kynningu í nefndum og að haldinn verði kynningarfundur með íbúum varðandi niðurstöðurnar. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

10.Beiðni um að íþróttamiðstöðin í Heiðarborg verði opin alla daga vikunnar nema á sunnudögum.

1311006

Undirskriftalisti.
SAF óskaði eftir að sveitarstjórn greiddi atkvæði um hæfi sitt þar sem móðir hans er einn af aðstandendum áskorunninnar. Sveitarstjórn samþykkti 7-0 að hann sé hæfur til þess að fjalla um máli. LJ ræddi erindið og að skólastjóri er tilbúinn að skoða athuga að opna íþróttamiðstöðina fyrr að deginum. AH fagnaði ef hægt er að opna fyrr. SAF ræddi opnunartímann og fagnaði ef hægt er að koma til móts við óskir íbúana. SÁ ræddi erindið og fagnaði möguleikum á opnunartíma Heiðarborgar. Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra og skólastjóra að koma til móts við fram komnar óskir íbúa. Tillagan samþykkt samhljóða 7-0.

11.Fjármál sveitarfélaga.

1310040

Frá innanríkisráðuneytinu dagsett 23. október 2013. Áður sent sveitarstjórn. Liggur frammi.
Erindið framlagt

12.Minnisblað frá fundi með Vegagerðinni varðandi ljósleiðaralagnir, vegamál og fleira.

1311007

Frá sveitarstjóra, dagsett 5. nóvember 2013. A) Minnisblað frá fundi 5. nóvember 2013. B) Fyrirspurn og svör Vegagerðarinnar.
LJ fór yfir erindið og gerði grein fyrir fundum, og bréfum til Vegagerðarinnar varðandi vegagerð í Hvalfjarðarsveit á árunum 2013 og 2014. AH spurðist fyrir varðandi ljósleiðaraverkefnið og umsókn um starfsleyfi. Ræddi að ekki hefðu allir íbúar fengið upplýsingar varðandi tengingar. Benti á að nokkur tilfelli eru þar sem strengir hafa verið slitnir. SSJ svaraði fram komnum fyrirspurnum. LJ svaraði fram komnum fyrirspurnum. SAF ræddi framkvæmdaleyfi og kynningar fyrir stofnunum. Erindið framlagt.

13.Styrktarsjóður EBÍ 2013.

1306024

Frá Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands, dagsett 28. október 2013. Úthlutun úr Styrktarsjóðnum.
Erindið framlagt

14.Til umsagnar frumvarp til laga um sjúkraskrár (aðgangsheimildir), 24. mál.

1310042

Frá Alþingi, dagsett 18. október 2013. Þegar sent félagsmálastjóra Hvalfjarðarsveitar og form. fjölskyldunefndar.
Erindið framlagt

15.Til umsagnar frumvarp til laga um lögfestingu Norðurlandasamnings um almannatryggingar, 22. mál.

1310041

Frá Alþingi, dagsett 18. október 2013. Þegar sent félagsmálastjóra Hvalfjarðarsveitar og form. fjölskyldunefndar.
Erindið framlagt

16.Til umsagnar tillaga til þingsályktunar um forvarnastarf vegna krabbameins í blöðruhálskirtli, 28. mál.

1311005

Frá Alþingi, dagsett 6. nóvember 2013. Þegar sent félagsmálastjóra og form. fjölskyldunefndar.
Erindið framlagt

17.Til umsagnar til þingsályktunar um jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum (tvöfalt lögheimili), 70. mál.

1311009

Frá Alþingi, dagsett 7. nóvember 2013. Þegar sent félagsmálastjóra og form. fjölskyldunefndar.
Erindið framlagt

18.Til umsagnar frumvarp til laga um húsaleigubætur(réttur námsmanna), 72. mál.

1311011

Frá Alþingi, dagsett 7. nóvember 2013. Þegar sent félagsmálastjóra og form. fjölskyldunefndar.
Erindið framlagt

19.Til umsagnar tillaga til þingsályktunar um mótun geðheilbrigðisstefnu og aðgerðaráætlunar, 89. mál.

1311012

Frá Alþingi, dagsett 7. nóvember 2013. Þegar sent félagsmálastjóra og form. fjölskyldunefndar.
Erindið framlagt

20.Til umsagnar tillaga til þingsályktunar um skráningu upplýsinga um umgengnisforeldra, 71. mál.

1311013

Frá Alþingi, dagsett 7. nóvember 2013. Þegar sent félagsmálastjóra og form. fjölskyldunefndar.
Erindið framlagt

21.809. fundur Sambands íslenskra sveitarfélaga.

1310044

Fundargerðin liggur frammi, áður send sveitarstjórn. Sjá hér http://www.samband.is/um-okkur/fundargerdir-stjornar/DisplayMeeting.aspx?id=1310004F
Fundargerðin framlögð.

22.33. og 34. fundur stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis.

1311004

Fundargerðirnar framlagðar.

Fundi slitið - kl. 16:00.

Efni síðunnar