Fara í efni

Sveitarstjórn

210. fundur 15. desember 2015 kl. 16:00 - 18:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3
Nefndarmenn
  • Björgvin Helgason oddviti
  • Arnheiður Hjörleifsdóttir varaoddviti
  • Hjördís Stefánsdóttir ritari
  • Jónella Sigurjónsdóttir vararitari
  • Ása Helgadóttir aðalmaður
  • Stefán Ármannsson aðalmaður
  • Daníel Ottesen aðalmaður
Fundargerð ritaði: Skúli Þórðarson sveitarstjóri
Dagskrá
Björgvin Helgason, oddviti setti fundinn og bauð sveitarstjórnarmenn velkomna til fundar og síðan var gengið til áður boðaðrar dagskrár.

1.Sveitarstjórn - 209

1511007F

Fundargerð framlögð.

2.Fræðslu- og skólanefnd - 124

1512004F

Fundargerð framlögð.
DO fór yfir og skýrði einstök atriði fundargerðarinnar.

3.Fjárhagsáætlun 2016-2019.

1509002

Seinni umræða.
Fjárhagsáætlun 2016-2019
Síðari umræða.

Oddviti fór yfir og kynnti:

Álagning gjalda í Hvalfjarðarsveit 2016:
Álagning fasteignagjalda árið 2016.
Fasteignaskattur:
Í lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 segir að allar fasteignir
sem metnar eru af Fasteignaskrá Íslands skuli árlega leggja á skatt til
sveitarfélagsins þar sem fasteignin er.
Fasteignaskattur A-flokkur 0,44%
Fasteignaskattur B-flokkur 1,32%
Fasteignaskattur C-flokkur 1,65%
Lóðarleiga í þéttbýli 1,25% af fasteignamati.

Sorphirðugjald:
Sorphirðugjald vegna íbúðarhúsnæðis kr. 19.450-.
Sorphirðugjald vegna sumarhúss kr. 10.700-.
Gjöld skulu uppreiknuð miðað við vísitölu í jan. 2016.

Sorpurðunargjald:
Sorpurðunargjald vegna íbúðar- og sumarhúsa kr. 1.630-.
Gjöld skulu uppreiknuð miðað við vísitölu í jan. 2016-.

Rotþróargjald:
Rotþróargjald er kr. 8.620,- og er árlegt gjald fyrir tæmingu rotþróa á hvert
íbúðarhús og sumarhús. Rotþrærnar sjálfar eru tæmdar þriðja hvert ár.
Þriðjungur kostnaðarins er innheimtur á hverju ári. Gjöld skulu uppreiknuð
miðað við vísitölu í jan. 2016.

Gjalddagar fasteignagjalda:
Gjalddagar fasteignagjalda verða 7 talsins á mánaðarfresti 15. hvers
mánaðar. Í febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, og ágúst. Fyrsti gjalddagi
15. febrúar. Ef álagning er 25.000 kr. eða minna er einn gjalddagi 15. maí.

Elli- og örorkulífeyrisþegar:
Afsláttur á fasteignaskatti til örorku- og ellilífeyrisþega er tekjutengdur.
Ekki þarf að sækja um lækkun, gerður vélrænn samanburður
tekna samkvæmt fyrirliggjandi skattframtali. Örorkulífeyrisþegar þurfa að
leggja fram örorkuskírteini.
Afsláttur vegna einstaklinga:
Tekjumörk : Afsláttur :
0 - 2.979.000 kr. 100 % afsláttur
2.979.001 - 3.260.000 kr. 80% afsláttur
3.260.001 - 3.552.700 kr. 50% afsláttur
3.552.701 - 4.238.500 kr. 25% afsláttur
Afsláttur vegna hjóna:
Tekjumörk : Afsláttur :
0 - 4.722.000 100% afsláttur
4.722.001 - 5.396.500 kr. 80% afsláttur
5.396.501 - 5.733.800 kr. 50% afsláttur
5.733.801 - 5.958.700 kr. 25% afsláttur

Oddviti ber upp tillögu um álagningu gjalda og var framangreind tillaga samþykkt með 7 atkvæðum.

Gjaldskrár:
Gjaldskrá félagsheimila. Tillaga að hækkun gjaldskrár um 25 %.
Oddviti bar upp tillögu um breytingu á gjaldskrá félagsheimila og var framangreind tillaga samþykkt með 7 atkvæðum.

Aðrar gjaldskrár hækka samkvæmt vísitölu.
Fæðisgjöld í leik- og grunnskóla. Tillaga er um að veittur afsláttur af fæðisgjaldi verði 25 % í stað 50 % áður frá og með 1. mars 2016.
Oddviti bar upp tillögu um lækkun á afslætti fæðisgjalda í leik- og grunnskóla og var framangreind tillaga samþykkt með 7 atkvæðum.

Fjárhagsáætlun 2016-2019
Sveitarstjóri fór yfir greinargerð sína og helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar ársins 2016 og fjárhagsáætlun áranna 2017-2019.
Fjárhagsáætlun A og B hluta Hvalfjarðarsveitar vegna ársins gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarafkomu að fjárhæð 17,7 millj. kr. og að handbært fé í árslok verði 23,5 millj. kr.
Gert er ráð fyrir jákvæðri rekstrarafkomu A og B hluta öll árin.
Niðurstaða fyrir hvert ár er eftirfarandi:
2017: Jákvæð rekstrarafkoma að fjárhæð 38,4 millj. kr. og handbært fé í
árslok 63,1 millj. kr.
2018: Jákvæð rekstrarafkoma að fjárhæð 34,1 millj. kr. og handbært fé í
árslok 86 millj. kr.
2019: Jákvæð rekstrarafkoma að fjárhæð 36,1 millj. kr. og handbært fé í
Árslok 109,2 millj. kr.

Oddviti lagði fram eftirfarandi breytingatillögu í tengslum við afgreiðslu
fjárhagsáætlunar ársins 2016:

”Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að færa kr. 3,500.000- v/ reksturs sundlaugar að Hlöðum af rekstri æskulýðs- og íþróttamála yfir á óviss útgjöld í sameiginlegum kostnaði og að færa kr. 31.084.000- v/ viðhalds sundlaugar á Hlöðum af rekstri eignasjóðs yfir á óviss útgjöld eignasjóðs. Breytingin er komin til vegna frekari skoðunar sem þarf að fara fram á viðhaldsáætlun ársins 2016. Sveitarstjórn hyggst fara í þá vinnu í upphafi árs og skal endurskoðuð viðhaldsáætlun liggja fyrir eigi síðar en 1. mars nk.“

Oddviti bar framangreinda tillögu undir atkvæði og var hún samþykkt með 7 atkvæðum.

Þá bar oddviti upp tillögu um samþykkt fjárhagsáætlunar 2016-2019 ásamt áorðinni breytingu og var hún samþykkt með 7 atkvæðum.

AH tók til máls og fjallaði um einstök atriði sem fram koma í fjárhagsáætlun ársins 2016. Fór hún yfir nokkur atriði og fagnaði mörgu af því sem gert er ráð fyrir í áætluninni og benti jafnframt á annað sem hún taldi að vantaði stað í áætluninni. Þá gat hún um að fjölmargar áskoranir biðu sveitarstjórnar á komandi ári t.d. vegna endurskoðunar á viðhaldsáætlun sveitarfélagsins sem og stefnumótunarvinnu.

4.Viðaukar.

1511022

Frá fjármálastjóra.
Viðauki 14 - Óskað er eftir viðbótarframlagi vegna framkvæmda á brú yfir Hafnará.
Sveitarstjórn samþykkir að færa 825.000 kr af óvissum
útgjöldum 21085 og yfir á eftirfarandi lykla:
13021-2690 150.000 kr. 13021-4120 50.000 kr. 13021-4320 100.000 kr. 13021-4638 200.000 kr og 13021-4990 325.000 kr.
Viðauki 14 borinn undir atkvæði og samþykktur með 7 atkvæðum.
Viðauki 15 -Óskað er eftir viðbótarfjármagni vegna styrkja til íbúa vegna endurbóta á vatnslögnum. Samtals 471.000 kr. Kostnaði
verði mætt með óráðstöfuðu fé af liðnum 13089-5946.
Viðauki 15 borinn undir atkvæði og samþykktur með 7 atkvæðum.

5.Reglur og verklag um snjómokstur og hálkueyðingu - Drög.

1502044

Viðmiðunarreglur varðandi snjómokstur.
Oddviti bar upp eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir fyrirliggjandi reglur um snjómokstur og hálkueyðingu í Hvalfjarðarsveit."
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

6.Samningur við landeigendur Hlíðarfótar um vatnstökurétt.

1511007

Áður frestað.
Oddviti bar upp eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir fyrir sitt leyti fyrirliggjandi samning við eigendur Hlíðarfótar sem dagsettur var þann 20. maí 2014."
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 6 atkvæðum.
SÁ situr hjá við afgreiðslu samningsins.

7.Jafnréttisstefna

1510030

Frestað af síðasta fundi sveitarstjórnar.
Oddviti bar upp eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir fyrirliggjandi Jafnréttisstefnu Hvalfjarðarsveitar."
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

8.Rekstraryfirlit janúar- október 2015.

1512021

Frá fjármálastjóra.
Rekstraryfirlit framlagt.

9.Sorphirða og eyðing sorps-gjaldskrá 2016.

1512002

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands gerir ekki efnislegar athugasemdir við gjaldskrána enda er hún í samræmi við 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og samþykkt Hvalfjarðarsveitar nr. 582/2008 um meðhöndlun úrgangs í Hvalfjarðarsveit.
Bréf lagt fram til kynningar.

10.Glammastaðir - deiliskipulag milli þjóðvegar og Þórisstaðarvatns

1506031

Ósk um umsagnaraðild, erindi frá stjórn Félags landeigenda í Glammastaðalandi.
Oddviti bar upp eftirfarandi tillögu:
"Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkir að vísa erindinu til umfjöllunar í USN-nefnd."
Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.

11.120. og 121. fundir stjórnar SSV, 6/10 og 25/11 2015.

1512018

Lagt fram minnisblað um málefni fatlaðra á Vesturlandi.
Fundargerðirnar lagðar fram til kynningar.

12.21. fundur menningar- og safnanefndar.

1512019

Fundargerðin framlögð til kynningar.

Fundi slitið - kl. 18:00.

Efni síðunnar