Fara í efni

Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd 2011-2013

57. fundur 06. júlí 2015 kl. 15:30 - 17:30

Arnheiður Hjörleifsdóttir aðalmaður, Daníel Ottesen aðalmaður, Guðjón Jónasson 

aðalmaður, Ása Hólmarsdóttir aðalmaður, Ólafur Ingi Jóhannesson aðalmaður og 

Ólafur Melsted embættismaður.

 

Ása Hólmarsdóttir ritari  , ritaði fundargerð.

Nefndarmál

 

1 Norðurál - Grundartangi - fyrirspurn um tengsl atvinnustarfsemi við skipulag.   -Mál nr. 1506050

 

Borist hefur fyrirspurn frá Umhverfisstofnun dags. 16. júní 2015 varðandi tengsl 

atvinnustarfsemi við skipulag vegna Norðuráls á Grundartanga.

 

USN-nefnd telur framleiðsluaukningu Norðuráls í 350.000 tonna ársframleiðslu rúmast 

innan stefnumörkunar gildandi aðalskipulags, svo fremi sem mótvægisaðgerðir vegna 

umhverfisáhrifa þeirra umhverfisþátta sem líkur eru á að verði fyrir umhverfisáhrifum 

vegna uppbyggingarinnar skulu tilteknar í greinargerð deiliskipulagsáætlunar. Þá skuli 

bestu fáanlegu tækni beitt til að draga úr mengun og nefndin leggur ríka áherslu á að 

samhliða framleiðsluaukningunni verði mengunarvarnir efldar þannig að heildarlosun 

flúoríða og og brennisteinstvíoxíðs aukist ekki, heldur verði unnið að því, í samræmi við 

stefnumörkun aðalskipulagsins, að draga úr flúormengun eins og kostur er. Því leggur 

USN- nefnd áherslu á það við Umhverfisstofnun að við útgáfu starfsleyfis verði 

viðmiðunarmörk fyrir flúor hert, þannig að losun flúors verði að hámarki 150 tonn 

miðað við 350.000 tonna ársframleiðslu. 

USN-nefnd telur ljóst að framleiðsluaukningin rúmast ekki innan gildandi 

deiliskipulags. Í undirbúningi er nýtt deiliskipulag fyrir svæðið.

 

2    Hléseyjarvegur - beiðni um merkingu   -   Mál nr. 1506054

 

Borist hefur beiðni frá Jóhönnu Harðardóttur og Sigurði Ingólfssyni dags. 22. júní 2015 

varðandi merkingu við Hléseyjarveg. Óskað er eftir að merking verð sett upp eins fljótt 

og auðið er.

 

USN nefnd felur skipulagsfulltrúa að skoða málið nánar fyrir næsta fund.

 

Skipulagsmál

 

3    Másstaðir 3 - Smáhýsi 5 talsins   -   Mál nr. 1505027

 

Sótt er um byggingarleyfi fyrir fimm "sæluhús"á lóðinni Másstaðir 3, hvert hús er 24 

fm. Málið var tekið fyrir á 55. fundi USN nefndar 5. júní 2015 og gerð eftirfarandi 

bókun: "USN leggur til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúi framkvæmi 

grenndarkynningu fyrir landeigendur Ægissíðu, Gerði og Másstöðum landnr. 133706 

skv. 3. mgr. 44.gr. skipulagslaga 123/2010. Málið var tekið fyrir á 198. fundir 

sveitarstjórnar 9. júní 2015 og eftirfarandi bókun gerð: "Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar 

samþykkir að fresta afgreiðslu erindisins og óska álits Skipulagsstofnunar á atriðum 

sem þarfnast frekari skoðunar"

 

Álit Skipulagsstofnunar lagt fram og kynnt.

Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram.

 

4    Leynisvegur 6 - breyting á deiliskipulagi og viðbygging    -   Mál nr. 1505018

 

Borist hefur erindi frá Snóki verktökum varðandi breytingu á deiliskipulagi og 

viðbyggingu við hús. Óskað er eftir því að nýtingarhlutfall lóðar hækki úr 0.4 í 0.6, 

byggingarreitur stækki og að hægt verði að byggja 3-5 metra frá lóðarmörkum. Einnig 

er óskað eftir því að staðsetja eldsneytisdælu á lóð ásamt niðurgröfnum 

eldsneytistönkum og olíuskilju. Málið var tekið fyrir á 54. fundi USN nefndar 20. maí 

2015 og afgreitt með eftirfarandi hætti:" USN nefnd felur skipulags- og 

umhverfisfulltrúa að ræða við skipulagsfulltrúa Faxaflóahafna og bréfritara"

 

Skipulags- og umhverfisfulltrúi hefur rætt við skipulagsfulltrúa Faxaflóahafna og 

bréfritara og skilað hefur verið inn fullnægjandi gögnum varðandi breytinguna. USN 

nefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila óverulega breytingu á deiliskipulagi 

lóðarinnar sbr. 3 mgr. 44. gr. skipulagslaga 123/2010, að undangenginni 

grenndarkynningu fyrir Elkem Ísland, Norðuráli, Faxaflóahöfnum og eigendum 

Katanesvegar 3.

 

5 Breyting deiliskipulags lóða á stóriðnaðarsvæði við Grundartanga, Norðurál   -Mál nr. 1409023

 

Erindi hefur borist frá Norðuráli hf. dags. 5. mars 2015 vegna aukningar á framleiðslu 

Norðuráls á Grundartanga. Málið var tekið fyrir á 54. fundi USN nefndar 20. maí 2015 

og gerð eftirfarandi bókun: "Málinu frestað, nefndarfólk óskaði eftir lengri tíma til að 

kynna sér gögnin." Málið var tekið fyrir að nýju á 56. fundi USN nefndar 16. júní 2015 

og gerð var eftirfarandi bókun: "USN nefnd frestar afgreiðslu. Gögnin þarfnast 

lagfæringar. Skipulagsfulltrúa er falið að koma ábendingum til höfundar skipulags. 

Jafnframt bendir USN nefnd á bókun sveitarstjórnar frá 27. maí 2014 þar sem fram 

kemur að: "Hvalfjarðarsveit fer fram á að samhliða framleiðsluaukningu verði settur 

upp búnaður með bættu afsogi frá kerum sem í notkun eru og að það geti vegið á móti 

framleiðsluaukningu á stækkunartímabilinu, í samræmi við það sem Norðurál hefur 

kynnt opinberlega. Þannig sé unnið markvisst að því að losun flúors og 

brennisteinsdíoxiðs aukist ekki á iðnaðarsvæðinu, þrátt fyrir fyrirhugaða 

framleiðsluaukningu.""

 

USN-nefnd leggur til við sveitarstjórn að fela umhverfis- og skipulagsfulltrúa að 

auglýsa breytingu á deiliskipulagi lóða á stóriðnaðarsvæði við Grundartanga sbr. 1. 

mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þó með eftirfarandi breytingum á kafla 4.2.1 í 

Umhverfisskýrslu deiliskipulags lóðar Norðuráls á Grundartanga: 

Samkvæmt starfsleyfi hefur Norðurál leyfi til að losa brennisteinstvíoxíð sem nemur 21 

kg SO2/t Al og flúoríð 0,5 kg Ftotal/t Al. Hámarks losun á ári miðað við 300.000 tonna 

ársframleiðslu (núgildandi starfsleyfi) er því samtals: 

- 6.300 t SO2 

- 150 t flúoríð 

 

Við útgáfu nýs starfsleyfis miðað við 350.000 t ársframleiðslu er gert ráð fyrir að 

viðmiðunargildi vegna brennisteinstvíoxíðs verði uppfærð til samræmis við starfsleyfi 

álvera hér á landi með álíka framleiðslugetu en að viðmiðunargildi vegna flúoríða 

verði óbreytt. Samkvæmt því mun hámarkslosun á SO2 lækka niður í 18 kg/t Al. 

Hámarkslosun álversins væri þá eftirfarandi: 

- 6.300 t SO2 

- 175 t flúoríð 

 

Eins og sjá má er hér um sama hámarks magn að ræða fyrir SO2 en ekki er gert ráð 

fyrir að útblástur flúoríða aukist eins og nánar er fjallað um.

Breytist í:

Samkvæmt starfsleyfi hefur Norðurál leyfi til að losa brennisteinstvíoxíð sem nemur 21 

kg SO2/t Al og flúoríð 0,5 kg Ftotal/t Al. Hámarks losun á ári miðað við 300.000 tonna 

ársframleiðslu (núgildandi starfsleyfi) er því samtals: 

- 6.300 t SO2 

- 150 t flúoríð 

 

Við útgáfu nýs starfsleyfis miðað við 350.000 t ársframleiðslu er gert ráð fyrir að 

viðmiðunargildi vegna brennisteinstvíoxíðs verði uppfærð til samræmis við starfsleyfi 

álvera hér á landi með álíka framleiðslugetu og að hámarksviðmiðunargildi vegna 

flúoríða verði óbreytt (hámarkslosun) þrátt fyrir framleiðsluaukninguna. Samkvæmt því 

mun hámarkslosun á SO2 lækka niður í 18 kg/t Al og hámarkslosun flúoríða verður 

áfram 150 tonn. Hámarkslosun álversins væri þá eftirfarandi: 

- 6.300 t SO2 

- 150 t flúoríð 

 

Eins og sjá má er hér um sama hámarks magn að ræða fyrir SO2 og flúoríð, þrátt fyrir 

framleiðsluaukninguna.

 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa

 

6    Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 34   -   Mál nr. 1506005F

 

Lagt fram og kynnt.

 

6.1   1504020 - Akrakot - Stofnun lóðar - Akrakot 1

6.2   1504023 - Efstiás 18 - Gestahús

6.3   1504033 - Eyrarskógur 16 - Rekstrarleyfi

6.4   1504004 - Ferstikla 3 - Gufubað / Sauna

6.5   1504005 - Miðsandur Kampur - Hvalstöð - Mhl.16 188

6.6   1503018 - Mýrarholtsvegur 2

6.7   1503046 - Skorholt - Stöðuleyfi

6.8   1506013 - Másstaðir 2 - Stöðuleyfi

 

7    Hvítanes - umsókn um byggingarleyfi   -   Mál nr. 1507001

 

Borist hefur umsókn um byggingarleyfi á stálgrindarhúsi til nautaeldis í landi Hvítaness. 

Byggingin stendur á sama stað og hús sem fuku í óviðri í vetur.

 

USN leggur til við sveitarstjórn að heimila veitingu byggingarleyfis sbr. 3 mgr. 44. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010.

 

 

Fleira gerðist ekki. Fundargerðin upp lesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 17:30 

Efni síðunnar