Fara í efni
Hafnarfjall
8 SE 8 m/s
Akrafjall
8 ESE 11 m/s
Þyrill
7 ESE 12 m/s

Búsetuþjónusta fatlaðra

Búsetuþjónusta fatlaðra

Einstaklingur með fötlun telst sá sem vegna andlegrar eða líkamlegrar fötlunar þarfnast sérstakrar þjónustu og stuðnings af þeim sökum. Hér er átt við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun eða sjón- og heyrnarskerðingu. Enn fremur getur fötlun verið afleiðing langvarandi veikinda eða slyss. Í lögum um málefni fatlaðra er kveðið á um að  fólk með fötlun skuli eiga kost á félagslegri þjónustu sem gerir því kleift að búa á eigin heimili og húsnæðisúrræðum í samræmi við þarfir þess og óskir eftir því sem kostur er. Á heimasíðu Velferðarráðuneytisins má einnig finna gagnlegar upplýsingar.

Réttur til búsetuþjónustu fatlaðra

Búsetuþjónusta fatlaðra er veitt bæði fötluðu fólki sem býr í eigin húsnæði, leiguhúsnæði á eigin vegum sem og fólki sem býr í íbúðakjörnum og á sambýlum. Þjónustan er veitt samkvæmt þjónustuáætlun eða þjónustusamningi við viðkomandi aðila sem byggist á niðurstöðum mats og samkomulagi við viðkomandi eða talsmann hans.

Umsókn um búsetuþjónustu

Fatlað fólk með lögheimili í Hvalfjarðarsveit getur sótt um búsetuþjónustu á heimasíðu Hvalfjarðarsveitar eða með skriflegri umsókn til félagsþjónustu Hvalfjarðarsveitar. Á grundvelli fyrirliggjandi umsóknar er metin þörf fyrir stuðning í samráði við umsækjanda eða aðstandendur hans. Umsóknir eru gildar þegar umsækjandi hefur náð 16 ára aldri. Þjónusta kemur þó ekki til framkvæmda fyrr en eftir að 18 ára aldri hefur verið náð.

Frekari liðveisla

Í sérstökum tilvikum skal veita einstaklingum með fötlun frekari liðveislu sem felur í sér margháttaða aðstoð við ýmsar athafnir daglegs lífs, enda sé hún nauðsynleg til að koma í veg fyrir dvöl á stofnun. Umsókn um liðveislu kemur frá hinum fatlaða eða aðstandendum hans.

Nánari upplýsingar um búsetuþjónustu fatlaðra veitir félagsmálastjóri bæði í tölvupósti og í síma 433 1000

Lög um málefni fatlaðaðs fólks

Reglugerð um þjónustu við fatlað fólk